Kje bodo stavkali, kje bo zaprto in kaj zahtevajo?

Za jutri, v sredo, je napovedana splošna stavka v delu javnega sektorja, pridružili se jim bodo tudi nekateri vrtci in šole, na univerzah pa bodo zaradi stavke odpadla nekatera predavanja in izpiti. Z našega območja bodo stavkali le v Osnovni šoli in vrtcu Loški Potok, kjer bo kljub temu poskrbljeno za varstvo otrok, Vrtec Ribnica pa bo odprt le za otroke, ki nimajo nadomestnega varstva.

Zaprte bodo tudi:

  • upravne enote,
  • stavkali bodo zaposleni v Finančni upravi RS (Furs),
  • v Geodetski upravi RS,
  • Veterinarski upravi RS in
  • Zavodu za gozdove.

Več podrobnosti bo znanih jutri zjutraj.

Stavkali pa ne bodo v vseh vrtcih in šolah, odločitve so zelo različne. Ponekod bo odpadel pouk, v nekaterih vrtcih pa bodo organizirali dežurstva v eni od enot. Spet drugje bodo vrtci kljub stavki odprti normalno, okrnjene pa bodo pedagoške dejavnosti. Na nekaterih osnovnih šolah bo zaradi stavke učiteljev odpadel pouk, spet drugje bo stavkalo le tehnično osebje. To pomeni, da bodo zaposleni v kuhinji malico in kosilo pripravili le za učence, ne pa tudi za zaposlene in druge odjemalce. Za jutri je ob 12.05 napovedan tudi shod v Ljubljani, ki se ga bodo udeležili tudi nekateri zaposleni v vrtcih in šolah.

V Sloveniji bo jutri okrnjeno delo potekalo v osmih osnovnih šolah, kjer ne bo pouka. Stavkali bodo tudi v 18 vrtcih. Tako v šolah kot vrtci pa bodo za otroke, ki jih bodo starši pripeljali v varstvo, vseeno poskrbeli.

Na območju jugovzhodne Slovenije je stavka napovedana le v Osnovni šoli Loški Potok, v tem sklopu deluje tudi vrtec, in v Vrtcu Ribnica.

V Osnovni šoli Loški Potok in vrtcu pouka ne bo, tako v šoli kot v vrtcu pa bo poskrbljeno za varstvo otrok. Vrtec v Ribnici bo odprt le za otroke, ki nimajo nadomestnega varstva.

  • Na območju Slovenije pa bodo stavkali zaposleni v naslednjih osnovnih šolah: Dvojezična OŠ Lendava, Dvojezična OŠ Dobrovnik, Štore, OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok, Turnišče, Kobilje in Bistrica.
  • Nadalje bo stavka v naslednjih vrtcih: Vrtec Dobrovnik, Vrtec dr. Antona Debeljaka Loški Potok, Vrtec Sežana, Vrtec Mehurčki Komenda, Vrtec Domžale, Vrtec Šentvid pri Ljubljani, Vrtec Ribnica, Vrtec Lipa Štore, Vrtec pri OŠ Polzela, Vrtec Zarja Celje, Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec, Vrtec Radenci, Vrtec Šentjur, Vrtec Murska Sobota, Vrtec Tončke Čečeve Celje in Vrtec Ptuj.

Zaradi stavke, ki se ji pridružujejo tudi univerze, bodo na fakultetah odpadla nekatera predavanja in izpiti. Za študente ponekod ne bo uradnih in govorilnih ur. Zaposleni z ljubljanske, mariborske ter primorske univerze se bodo udeležili shoda pred vlado, pred tem organizirajo še zbor pred ljubljansko univerzo.

V javnem sektorju zahtevajo, da se znova vzpostavi ustrezna razmerja pri vrednotenju delovnih mest in se popravijo plače tudi drugim. Zahtevajo tudi odpravo preostalih plačnih anomalij in varčevalnih ukrepov, uveljavljenih v času krize, vključno z 8-odstotnim znižanjem plač po Zakonu za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012. Po ocenah sindikatov so zahteve celotnega javnega sektorja (vključno z navedenim) ovrednotene na kar 991 milijonov evrov.

C. R.