Kemis odvažal tudi Krkine nevarne odpadke, ki se zdaj kopičijo

Kemis iz Vrhnike, kjer je v noči iz 15. na 16. maj 2017 izbruhnil velik požar, je odpadke odvažal tudi iz novomeške Krke, tovarne zdravil. V okoljsko katastrofalnem požaru naj bi po Kemisovih navedbah gorelo 871 ton odpadkov, od tega 456 ton nevarnih. Kemis naj bi Krkine odpadke sicer vozil preko meje, v Avstrijo. Najprej naj bi jih zbiral, obdeloval (karkoli že to pomeni) in jih nato odpeljal v Avstrijo. Glede na to, da so gorele tudi tone nevarnih odpadkov, pa je najverjetneje, da so bili med njimi tudi Krkini odpadki.

Kemis po požaru odpadkov ne odvaža več, saj mu je Inšpektorat za okolje in naravo 26. maja izdal odločbo, po kateri je moral prenehati z obratovanjem naprav, odpadkov ne sme več zbirati niti obdelovati. Izvajajo lahko le sanacijo pogorišča, kar tudi počnejo. Za izdajo odločbe o prepovedi so na inšpektoratu navedli “ugotovljene kršitve okoljevarstvenega dovoljenja, ki pomenijo ogrožanje zdravja ljudi in okolja”.

Kemisova kamionska zabojnika polna

V zadnjih dneh pa smo prejeli več obvestil, da se nevarni odpadki, ki jih je iz Krke odvažal Kemis, kopičijo kar na območju novomeške tovarne. Po navedbah virov naj bi bila ponekod zaradi tega motena že tudi proizvodnja. Prejeli smo obvestilo, da naj bi bila oba (velika) kamionska zabojnika, v lasti Kemisa, že povsem polna nevarnih odpadkov. Običajno naj bi bilo tako, da je Kemis napolnjeni zabojnik odpeljal, hkrati namestil praznega in ko je bil ta poln, je “vajo” spet ponovil. Polnega odpeljal, pripeljanega praznega pustil.

Po navedbah naj bi bilo v Krki letno več deset ton nevarnih odpadkov, odvažal jih je Kemis, Krka naj bi Kemisu za odvoz plačala preko 3 evre za kilogram. Za Kemis je veljalo, naj bi te nevarne odpadke vozil v Avstrijo, kjer naj bi jih zažigali v sežigalnicah, tako dobljeno toplotno energijo pa nato uporabljali za ogrevanje.

Krka: Vse poteka “brez izrazitih posebnosti”

Pretekle dni smo zato Krko vprašali, ali je točno, da se po požaru v vrhniškem Kemisu odpadki v Krki kopičijo in naj bi se zaradi tega ponekod že ustavljala proizvodnja, nadalje nas je zanimalo, koliko je Krka sicer vezana na Kemis in dogajanja, povezana s tem.

Iz službe za odnose z javnostmi Krke so nam odgovorili:

“V Krki z odpadki ravnamo odgovorno in v skladu z zakonodajnimi zahtevami in usmeritvami. Na področju ravnanja z odpadki sodelujemo z različnimi pooblaščenimi zbiralci in odstranjevalci odpadkov. Za nemoteno proizvodnjo moramo zagotavljati sprotno, dnevno odpremo odpadkov, zato imamo za ključne skupine le-teh, ki nastajajo v večjih dnevnih količinah, sklenjene pogodbe z dvema pooblaščenima zbiralcema ali odstranjevalcema odpadkov. Iz Krke odvoz odpadkov za sedaj poteka brez izrazitih posebnosti.”

Naši viri, teh je več različnih, sicer navajajo, da sta bila polna Kemisova kontejnerja z nevarnimi odpadki v Krki še konec minulega tedna.

Kemis ima prepoved zbiranja in odvoza

Dodajmo še, da je Ministrstvo za okolje 31. maja zapisalo, da je Kemis lahko prijavitelj za lastne odpadke, za katere mora poskrbeti glede na zahtevano sanacijo (po požaru). Nastopa pa lahko tudi kot posrednik za odpadke drugih, kar pomeni, da organizira pošiljanje odpadkov preko meja in pridobiva soglasja, v kolikor so zahtevana z Uredbo (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov.

To pomeni, da bi bil konkretni odpadek, za katerega bi Kemis moral pridobiti soglasje za pošiljanje preko meje, skladiščen pri povzročitelju odpadkov. Po pridobitvi soglasij od vseh držav pa bi se odpadek prevzel neposredno v družbi (povzročitelju odpadka – v našem primeru je to Krka) in se tudi pod isto številko odpadka prepeljal iz Slovenije. Vlog za pridobitev soglasij za takšne pošiljke odpadkov preko meje pa Inšpektorat RS za okolje in prostor ni prejel.

Do rešitve so nevarni odpadki skladiščeni – v Krki

Povedano drugače, glede na navedeno morajo biti nevarni odpadki skladiščeni v Krki, Kemis pa mora v vlogi posrednika pridobiti soglasje za pošiljanje teh odpadkov preko meje, to je v Avstrijo. Ko bi pridobil soglasje, odpadke lahko odpeljejo neposredno iz Krke. Vendar pa tega prevoza ne more opraviti Kemis. Krka je torej – ne kriva ne dolžna – zaradi Kemisa že več kot mesec dni v godlji, čeprav o tem ne govorijo ravno na glas. Ampak med približno 5 tisoč zaposlenimi nič ne ostane skrito.

  • Ministrstvo za okolje in prostor: Kemis po izdani ustni odločbi – Tukaj.
  • Kemis: Goreli naj bi ti odpadki – Tukaj.

C. R.