Kdo bo in kdo ne bo prejel 500 evrov pokojnine?

pixabay.com

Oktobra so začele veljati nekatere spremembe na področju pokojninsko-invalidske zakonodaje. Bistvena novost je, da so do pokojnine v znesku 500 evrov upravičeni tisti, ki so se starostno ali invalidsko upokojili s 40 leti pokojninske dobe in pri najnižji starosti.

Gre za pokojninsko dobo, ki je predpisana za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti, torej s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa po določbah veljavnega ZPIZ-2 oziroma z ustrezno krajšo pokojninsko dobo brez dokupa, ki je določena za ženske v prehodnem obdobju po 27. členu ZPIZ-2.

V bistvu vsem, ki so se upokojili s polno delovno dobo, kot je v tistem času določala zakonodaja

Pravico do zagotovljene pokojnine v višini 500 evrov imajo tudi vsi upokojenci, ki so že uveljavili pravico do starostne ali invalidske pokojnine po prej veljavnih predpisih (npr. ZPIZ-1 ali ZPIZ-92) in so izpolnili pogoj pokojninske dobe, kot je bil po takrat veljavnem predpisu določen za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti (torej tudi s krajšo dopolnjeno pokojninsko dobo od sedaj veljavne) ali brez pogoja starosti, če ta ni bil predpisan. Pri ugotavljanju pokojninske dobe za pridobitev pravice do izplačila zagotovljene pokojnine se pri invalidski pokojnini upošteva tudi prišteta doba (200. člen ZPIZ-1 oziroma 137. člen ZPIZ-2). Pri ugotavljanju pokojninske dobe za pridobitev pravice do izplačila zagotovljene pokojnine pa se dodana doba ne upošteva.

Pravico do zagotovljene pokojnine v višini 500 evrov po novem imajo tudi:

  • uživalci invalidske pokojnine, pri katerih je vzrok nastanka invalidnosti poškodba pri delu ali poklicna bolezen in
  • uživalci invalidske pokojnine, priznane po predpisih, veljavnih do 31. 12. 1999, pri katerih je bila invalidska pokojnina skupaj z dodatkom za invalidnost odmerjena v višini 85 odstotkov od pokojninske osnove.

Upokojencem oz. prejemnikom pokojnin, ki izpolnjujejo navedene pogoje in so pridobili pravico do starostne ali invalidske pokojnine v sorazmernem delu po mednarodnih pogodbah, je od 1. oktobra 2017 dalje zagotovljeno izplačilo sorazmernega dela zneska zagotovljene pokojnine (do 500 evrov).

Znesek zagotovljene pokojnine in sorazmerni del zneska zagotovljene pokojnine se bosta usklajevala tako, kot se usklajujejo pokojnine.

Do zagotovljene pokojnine v znesku 500 evrov niso upravičeni:

  • uživalci predčasne pokojnine,
  • uživalci starostne pokojnine, ki jim je bila zaradi upokojitve pred dopolnitvijo polne starosti zmanjšana na podlagi 53. člena prej veljavnega ZPIZ-1,
  • uživalci starostne ali invalidske pokojnine, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic.

Znesek zagotovljene pokojnine oziroma njegov sorazmerni del se ne bo upošteval pri določanju osnove za odmero vdovske oziroma družinske pokojnine, niti pri odmeri nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

Pri starostnih in invalidskih pokojninah, uveljavljenih od 1. 10. 2017 dalje, bodo določbe ZPIZ-2C upoštevane že ob njihovi odmeri. To pomeni, da pravila veljajo tudi za v prihodnje.

Zagotovljene pokojnine bo ZPIZ izplačal jutri, 30. 10. 2017.

Z jutrišnjim nakazilom pokojnine bo razliko do 500 evrov prejelo 52.622 upokojencev, in sicer:

  • 45.110 tistih, ki prejemajo starostno pokojnino (16.039 moških in 29.071 žensk),
  •   7.512 tistih, ki prejemajo invalidske pokojnine (2.636 moških in 4.876 žensk).

Vsi, ki bodo jutri prejeli 500 evrov in jim je bila pokojnina zvišana, so v petek že prejeli obvestilo o nakazilu.

Vir: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ)

C. R.