Kdaj bo zaživel potniški promet na kočevski železniški progi

Posodobitev železniške proge na odseku od Grosuplja do Ortneka in nato Kočevja je bila sprejeta že v letu 2006. Do zdaj je bilo za to porabljenih 76 milijonov evrov, glavnina do leta 2013. Da bi stvari res zaživele, pa so potrebna še dodatna dela, za kar v vladi ocenjujejo, da bodo potrebovali še dodatnih 18,84 milijona evra. Skupno bi bilo to skoraj 95 milijonov evrov. Šele potem in predvidoma v drugi polovici leta 2020 naj bi nato stekel železniški potniški promet na tej kočevski progi.

Če ne bo vmes še številnih zapletov pri dokončanju del, za kar so te reciklirane vlade prave mojstrice.

Odločitev za posodobitev železniške proge na odseku Grosuplje – Ortnek je bila sprejeta že leta 2006, dodatno so v program takratnega tako imenovanega železniškega poroštvenega zakona vključili še posodobitev proge do končne postaje v Kočevju. Do nedavnega je  tovorni promet potekal do Ribnice, zdaj pa je to speljano tudi do Kočevja. Ko bodo urejene še signalnovarnostne naprave pa bo uveden tudi potniški promet.

Posodobljena železnica, ko bo v polni funkciji, bo nedvomno pripomogla k razbremenitvi glavne ceste med Kočevjem, Ribnico in Ljubljano.

Jože Tanko (Twitter)

Tako je v poslanskem vprašanju nedavno zapisal Jože Tanko, poslanec iz Ribnice. Vlado je med drugim vprašal, koliko denarja je bilo doslej vloženega v obnovo te železniške proge, na koliko so ocenjeni stroški del, ki se bodo izvajala letos in morda celo v prihodnjih letih, zanimalo ga je še, kdaj bo stekel potniški promet.

Iz odgovora so nato razvidni naslednji podatki o stroških:

 

 • v obdobju od leta 2008 do konca leta 2018 je bilo vloženih 76 milijonov evrov.

Glede na leta in opravljen obseg del po fazah pa je bil strošek naslednji:

 • 1. faza – nadgradnja 26,8 km železniškega odseka Grosuplje–Ortnek:

Dela so bila izvedena v letih 2008–2011, vrednost je bila 41,9 milijona evrov.

 • 2. faza, 1. etapa – nadgradnja 9,2 km železniškega odseka Ortnek–Ribnica, dela na postaji Ribnica in postajališču Žlebič:

Dela so bila izvedena v letih 2012–2013, vrednost je bila 18,32 milijona evrov.

 • 2. faza, 2. etapa – nadgradnja 12,12 km železniškega odseka Ribnica–Kočevje:

Dela so bila izvedena v letih 2016–2018, vrednost je bila 15,82 milijona evrov.

V okviru te zadnje etape so uredili:

 • obnovo železniške postaje Kočevje;
 • uredili postajališče Stara Cerkev;
 • dela na postaji Ribnica;
 • dela na postaji Ortne;
 • dela na postaji Dobrepolje;
 • postajališče Čušperk;
 • postajališče Spodnja Slivnica.

Kako do konca?

Za dokončanje projekta modernizacija kočevske proge je treba izvesti še dela v okviru 3. faze projekta, ki vključuje izvedbo signalnovarnostnih in telekomunikacijskih del, katerih pogodbena vrednost znaša 16,24 milijona evrov. V teku je tudi izvedba del v sklopu pogodbe za izvedbo naročila: Gradnja povezovalnih cest zaradi ureditve/ukinitve nivojskih prehodov na regionalni železniški progi št. 82 Grosuplje–Kočevje, katere pogodbena vrednost je 2,6 milijona evrov.

Uvedba železniškega potniškega prometa na kočevski progi bo možna šele po izvedbi 3. faze modernizacije, ki obsega zamenjavo in posodobitev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav na celotni progi ter ureditev in zavarovanje nivojskih prehodov, in se pričakuje v drugi polovici leta 2020.

Potek železniške proge Grosuplje – Kočevje

J. M.