Kazni za regrat: Težko bi našli večjo neumnost ali slovenska birokracija na robu blaznosti

Davčna birokracija za prodajo regrata, čemaža, šopkov pomladnega cvetja, kot so zvončki, telohi in mačice, zelišča, kasneje pa tudi šparglji, borovnice, jagode in podobno, je v Sloveniji na robu blaznosti. Prodajalci navedenega na tržnici ali kakorkoli drugače so namreč deležni kup birokratskih ovir. Registrirano morajo imeti dejavnost ali pa priglašeno osebno dopolnilno delo in kupljeno vrednotnico. Če tega nimajo, jih bodo inšpektorji okrivili dela na črno z zagroženo globo od 1000 do 7000 evrov.

Še bolj kot to pa je za večino moreče, da mora posameznik, ki prodaja nabrano v naravi, o prodaji mesečno in polletno obvezno poročati Finančni upravi Republike Slovenije (Furs). In še je tega.

Osebno dopolnilno delo je leta 2015 uvedla takratna vlada na predlog ministrice Anje Kopač Mrak iz stranke SD. Navkljub opozorilom, da so s tem na mnogih področjih brcnili v temo, stvari do danes še niso popravili. To niti ne čudi, Kopač Mrakova je namreč državna sekretarka v kabinetu Marjana Šarca, zato je težko pričakovati, da bo popravljala svoje napake.

V nadaljevanju smo zbrali pomembnejše napotke o tem, kako na tržnici prodajati regrat in ostalo nabrano, da bo vse “po črki zakona”.

1. Če nameravate kot fizična oseba nabrani regrat prodati, morate imeti registrirano osebno dopolnilno delo (ODD). Nabiranje regrata sodi pod ‘nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi osnovni obliki’ in tega ne morete početi, če nimate registrirano ODD. Po navedbah finančne uprave se regrat, čemaž in ostalo uvršča med gozdne sadeže oziroma zelišča. Kot osnovna oblika šteje tudi opran regrat.

2. Zaradi postopkov prijave osebnega dopolnilnega dela morate imeti elektronski naslov, brez tega ne morete opraviti postopka prijave.

3. Pred začetkom opravljanja del morate osebno dopolnilno delo prijaviti na Ajpesutukaj.

4. Pridobiti morate kvalificirano digitalno potrdilo. To brezplačno pridobite na upravni enoti.

5. Ko imate digitalno potrdilo, lahko začnete s prijavo ODD prek spleta. Na svoj elektronski naslov boste dobili zaporedno številko, pod katero ste vodeni na seznamu izvajalcev ODD.

6. Prijavo lahko opravite tudi osebno na upravni enoti.

7. Sledi nakup vrednotnice. Zgolj prijava ODD ni dovolj.

Če ne boste imeli pri sebi vrednotnice, ko boste prodajali regrat, tvegate kazen. Tudi če ste prijavili ODD, brez vrednotnice regrata ne morete prodajati.

Kazen za delo brez vrednotnice je od 400 do 5000 evrov.

Vrednotnica je potrdilo, da ste prijavili osebno dopolnilno delo, in stane 9,48 evra, velja le za en mesec. Vrednotnico morate imeti pri sebi, medtem ko prodajate. Če imate ODD prijavljeni sami, z vašo vrednotnico ne sme prodajati nekdo drug.

Vrednotnico pridobite prek portala e-uprava ali na upravni enoti. Če kupite prek spleta, potrebujete digitalno potrdilo. Vrednotnico pridobite takoj, plačate jo lahko s debetno ali kreditno kartico. Ko vrednotnico plačate, si jo lahko sami natisnete.

8. Izdati morate račun, ki je predviden za osebno dopolnilno delo. Za to sicer ne potrebujete davčne blagajne. Račun lahko napišete na paragonskem bloku, vendar mora biti ta izdan v treh izvodih (en za stranko, drugi zase, tretji za Furs). Kopije računov morate hraniti kar 10 let.

Račun, ki ga boste izdali za prodan regrat, mora vsebovati naslednje podatke: zaporedno številko, osebno ime in naslov ter davčno številko izdajatelja, kraj in datum izdaje, specifikacijo dobavljenega (v tem primeru regrata), z mersko enoto in ceno ter skupno vrednost prodanega regrata, ime in naslov kupca, če ta ni fizična oseba, podpis izdajatelja računa.

9. Prihodke iz osebnega dopolnilnega dela morate polletno sporočati na Furs. To storite na na posebnem obrazcu, ki ga lahko oddate prek eDavkov ali v enoti Fursa. Poročilo morate oddati do 10. v mesecu po preteku polletnega obdobja.

Prihodek iz naslova osebnega dopolnilnega dela v posameznem polletju koledarskega leta v seštevku ne sme presegati treh povprečnih mesečnih neto plač, kar pomeni okoli 3300 evrov. Dohodek iz ODD se šteje k dohodnini. Tako morate vložiti še napoved za odmero akontacije dohodnine.

10. Napovedati je treba tudi akontacijo dohodnine iz dohodka iz drugega pogodbenega razmerja. Enkrat mesečno, do 15. v mesecu za dohodke, dosežene v preteklem mesecu.

Dodajmo, da pri regratu (zaenkrat še) ni količinske omejitve pri tem, koliko se ga lahko nabere. Vsaj to, vse ostalo je norost brez primere.

A. L.