Katere projekte je s to vlado pridobil Črnomelj

Črnomelj (vir: YouTube)

Med 21 milijoni evrov vrednimi projekti v občini Črnomelj, ki so na vladnem seznamu in se s pomočjo državnih ter evropskih sredstev že izvajajo ali so tik pred tem, je na prvem mestu projekt Rušitev in novogradnja dela objekta Osnovne šole Loka Črnomelj.

Vrednost projekta Osnovna šola Loka je 12,1 milijona evrov. Dela se bodo začela letos, zaključek gradnje je predviden v letu 2023.

Mag. Maja Kocjan

Iz zapisnika decembrske seje črnomaljskega občinskega sveta je razvidno, da se je župan Andrej Kavšek zahvalil vsem, ki so kakorkoli pomagali pri dosedanjih aktivnostih zagotovitve sredstev za gradnjo šole v Loki. Župan je pri tem izpostavil:

“Posebej zahvala Maji Kocjan in državnemu sekretarju za področje izobraževanja in športa, Marjanu Dolinšku.”

Ostali večji projekti v občini Črnomelj s pomočjo državnih sredstev:

 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe.                            1.863.729 evrov
 • Dograditev Osnovne šole Dragatuš:                                                     1.450.000 evrov
 • Rekonstrukcija in preureditev trakta A v Domu starejših Črnomelj:         1.363.229 evrov
 • Rekonstrukcija ceste Dolenjci – Adlešiči – Žuniči:                                  1.138.835 evrov
 • Prizidek k centralni stavbi za potrebe delavnice VDC Črnomelj:                 825.000 evrov
 • Obnova vozišča na cesti Brezovica-Kanižarica:                                        578.802 evra
 • Sanacija na objektih vodne infrastrukture:                                              395.000 evrov
 • Projekt spodbud za sečnje in prevoz:                                                      387.131 evrov
 • Sofinanciranje zamenjave el. števcev:                                                    337.700 evrov
 • Razvoj turističnih produktov in digitalizacija kulturne dediščine:                286.950 evrov
 • Ureditev zunanjščine župnijske cerkve sv. Petra v župniji Črnomelj:           84.905 evrov 

Nadalje je še večje število manjših projektov, dostopno na povezavi: Projekti v Občini Črnomelj 

Evropska sredstva: 3,83 milijona evrov

Iz pregleda vlade je razvidno, da je z evropskimi sredstvi sofinanciranih pet projektov v občini Črnomelj, v skupni vrednosti 3.832.400 evrov. Projekti in vrednosti sofinanciranja iz EU-sredstev so:

 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe:                            1.584.170 evrov
 • Dom starejših občanov Črnomelj:                                                        1.363.229 evrov
 • Regionalna kolesarska povezava Črnomelj – Kanižarica:                           400.000 evrov
 • Pomoč gospodarstvu in nova delovna mesta:                                          300.000 evrov
 • Razvojno-raziskovalni projekti:                                                              185.001 evro

Podatki o vseh projektih v občini Črnomelj, sofinancirani z državnimi ali evropskimi sredstvi, so dostopni na povezavi: Projekti v Občini Črnomelj | GOV.SI

A. L.