Karteljevo: Večja perspektivna kmetija se namerava širiti

Karteljevo (vir: MO Novo mesto)

Od danes do vključno 16. avgusta 2019 poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za širitev kmetijskega gospodarstva v Dolenjem Karteljevem.

Javna obravnava bo danes ob 16. uri v sejni dvorani mestne občine, na Rotovžu (Glavni trg 7).

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ali pa jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi.Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

(vir: MO Novo mesto)

Iz gradiva je razvidno, da se v osrednjem delu naselja Dolenje Karteljevo nahaja večja perspektivna kmetija, ki je znotraj naselja utesnjena in nima več možnosti širitve. Zato načrtujejo širitev kmetije oz. selitev dela kmetije na lokacijo v bližini naselja Dolenje Karteljevo. Na novi lokaciji načrtujejo različne kmetijske objekte, med drugim tudi stavbe za rejo živali.

Izhodišča za predvidene prostorske rešitve so že dlje časa v pripravi in so bila že tudi v obravnavi, doslej ni bilo podanih nobenih pripomb s strani javnosti, na poziv občine pa se je odzval del nosilcev urejanja prostora. Kdo natančno, iz občinskega gradiva ni razvidno.

Gradivo je dostopno tukaj

C. R.