Kam to vodi: po nepotrebnem zapravili 8.723,07 EUR, nato sklenili pogodbo s TGH

Poročali smo že, da je Državna revizijska komisija ugodila zahtevku črnomaljskega podjetja TGH, ki je vložilo revizijo zoper odločitev Občine Črnomelj. Ta je javno naročilo za Prenovo ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni Majer sprva oddala podjetju Komunala Črnomelj, ki pa del ne bi opravljal sam. Bolj kot ne so posodili ime, ponudbo so oddali skupaj z ljubljanskim podjetjem TELEG-M v lasti Milovana in Nade Gazibarić iz Ljubljane, ki ima po podatkih baze Gvin.com najslabšo možno boniteto E 2 +. Za pojasnilo: ocena pomeni povečano tveganost prihodnjega neuspeha in likvidnostnih težav (najuspešnejša podjetja dobijo finančno ceno A1, najslabša črko E).

TELEG-M je doslej iz javnih sredstev sicer prejel največ denarja od Občine Metlika (2,32 milijona evrov), sledi Javno podjetje Energetika Ljubljana (675 tisoč), na četrtem mestu je Komunala Črnomelj (533 tisoč) in na petem Občina Črnomelj (531 tisoč evrov). To kaže, da je njegova poslovna orientacija Jankovićeva Ljubljana (ljubljanska Energetika je namreč v mestni lasti), Metlika in Črnomelj.

Črnomaljsko podjetje TGH se je nato na odločitev o oddaji javnih del pritožilo (povedano poenostavljeno), dokazali so, da so oddali najugodnejšo (tudi najcenejšo) ponudbo. Z revizijo so uspeli, občina pa jim je morala povrniti tudi stroške postopka revizije. Na bančni račun jim je občina nato 14. junija nakazala 8.723,07 evra. Podatki so razvidni v spletni bazi Erar. Obstaja tudi možnost, da so v postopku oddajanja javnega naročila za občino obstajali še dodatni odvetniški stroški, kar pomeni, da so bili končni stroški te neumnosti lahko še večji.

Nato pa so nas lokalni mediji obveščali, da je Občina Črnomelj 8. julija 2017 podpisala izvajalsko pogodbo za prenovo ekonomsko-poslovne infrastrukture v tamkajšnji poslovni coni, za vrednost nekaj manj kot 395.000 evrov in stroški nadzora v vrednosti 9.000 evrov. Začuda (ali pa ne!) noben ni navajal, s kom je občina sklenila to pogodbo. Kot pozabili so (ali pa je to namerno kdo zamolčal), da je pogodba sklenjena s podjetjem TGH iz Črnomlja.

Za izbiro izvajalca del, domačega podjetja TGH, kot najugodnejšega ponudnika, bi se občina morala odločiti že v prvotnem postopku. Če bi bilo njihovo ravnanje gospodarno, bi občinskemu proračunu prihranili najmanj 8.723,07 evra.

Če bi takšne stvari plačevali iz svojih žepov, bi nedvomno ravnali drugače. Tako pa sta šla iz občinske blagajne še vrednosti dveh otroških igrišč, ki jih v tem kraju močno primanjkuje, če omenimo le to.

C. R.