Kako zdravi so Semičani?

Semič (vir: občina)

Več bolniške odsotnosti, manj nesreč zaradi alkohola, manj astme, več sladkornih bolezni in povišanega krvnega tlaka, več prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj in manj bolezni, pripisljive alkoholu. Bistveno več možganske kapi in novo odkritega pljučnega raka ter raka dojke, vendar nižja umrljivost zaradi raka, hkrati pa višja splošna umrljivost. To so zadnje objavljeni podatki o zdravju občanov in občank v Občini Semič.

Semiška občina je za desetino manj razvita od povprečja v državi. Zadnji podatki o prirastu prebivalstva tudi pokažejo, da je prirast prebivalstva negativen, kar je bistveno slabše v državi, kjer je prirast pozitiven.

Zaposlenih je manj kot dve tretjini vseh delovno aktivnih občanov, v občini primanjkuje delovnih mest.

Bolniška odsotnost zaposlenih je precej nad povprečjem v državi, vendar nižja od povprečja v jugovzhodni regiji. Zaposleni so v povprečju letno 16,5 dneva na bolniški, v državi je to 15,3 in v regiji 16,8 dneva.

Ostali podatki pa kažejo, da je v občini manj prometnih nezgod, ki so povzročene z alkoholnimi povzročitelji. Manj od povprečja je tudi bolezni, neposredno pripisljive alkoholu. Manj je tudi astme pri otrocih in mladostnikih.

Nad povprečjem pa je število tistih, ki jemljemo zdravila zaradi sladkorne bolezni in povišanega krvnega tlaka ter zdravil proti strjevanju krvi. Precej nad povprečjem oziroma skoraj za petino več pa je prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj. Te jemlje skoraj vsak šesti občan.

V občini je manj srčne, bistveno več od povprečja pa je možganske kapi.

Novo odkritih primerov raka je manj od povprečja tako v državi kot regiji. Nad povprečjem je število odkritih novih primerov raka debelega črevesja in danke.

Skrb vzbujajoče pa je število odkritih novih primerov pljučnega raka in raka dojke.

Prvega je za tretjino oziroma 33 odstotkov več od povprečja v državi, drugega pa za več kot petino oziroma skoraj 22 odstotkov več kot drugje v državi.

Višja od povprečja je tudi splošna umrljivost.

Manj pa je umrljivosti zaradi bolezni srca in ožilja. Nižja je tudi umrljivost zaradi vseh vrst raka, zaradi samomora pa jih je v zadnjem letu umrlo pol manj kot v državi.

Dejavniki tveganja za zdravje

V občini je precej več prekomerno prehranjenih otrok od povprečja v državi. Prekomerno prehranjen je vsak tretji do četrti otrok. Slabši je tudi telesni fitnes otrok. Precej več kot drugje je tudi prekomerno prehranjenih odraslih oseb. To pomeni, da je predebelih kar 68,3 odstotka vseh odraslih, v državi je to 58,4 odstotka vseh.

Odzivnost v programu Svit je dobra, 72,4-odstotna, odzivnost v programu Zora pa 73-odsotna. Oba kazalnika sta višja od povprečja v državi.

Podatke o zdravju v občinah je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), dostopni so tukaj

A. L.