Kako zadolžene so naše občine?

Na našem območju so zadolžene prav vse občine, nobene ni, ki bi poslovala brez posojil.

Vir: pixabay.com

Pridobili smo podatke o zadolženosti občin v letu 2016. Iz podatkov Ministrstva za finance je razvidno, da je daleč najbolj zadolžena občina Kostel, sledi Šentrupert. Najmanj zadolžena občina je Škocjan. Povprečen dolg na prebivalca v naših občinah je 311 evrov. Naše občine so imele ob koncu leta 2016 skupno 44,8 milijona evrov dolga. V Sloveniji pa je tudi 17 občin, ki nimajo niti centa dolga, nobena od teh pa ni z Dolenjske, Kočevsko-ribniškega ali Bele krajine.

V nadaljevanju objavljamo tako podatke o znesku dolga posamezne občine na dan 31. 12. 2016 kot preračun občinskega dolga na prebivalca v posamezni občini. Slednje kaže, za koliko so posamezne občine zadolžile svoje prebivalce. To je tudi verodostojen podatek. Občine so namreč različno velike, tako po prebivalstvu, proračunu, s tem povezanim dolgom in podobno.

Nadalje stvari niso enoznačne niti pri podatku o zadolženosti. Razlika je namreč, če ena od občin najame posojilo za to, da s tem denarjem nekaj zgradi, vloži v razvoj, ali pa za to, da ga porabi za sprotno potrošnjo. Če posojilo vloži v razvoj, je zadolženost lahko opravičena, če pa posojilo najame zato, da denar porabi za sprotno porabo, pa takšna posojila niso opravičena. Stvari so pri tem zelo podobne kot v gospodinjstvih, tu ni velike razlike.

Iz podatkov o zadolženosti posameznih občin pa ni razvidno, čemu so bila namenjena ta posojila. Dejstvo je samo, da gre za srednjeročna ali dolgoročna posojila, za kaj so jih občinska vodstva porabila, pa najbolje vemo na posameznem območju živeči prebivalci. Povedano drugače, povsod tudi stanje dolga na dan 31. 12. ni povsem merodajen podatek za presojo o uspešnosti posamezne občine oziroma s tem povezanim vodenjem.

V nadaljevanju objavljamo podatke o zadolženosti občin na dan 31. 12. 2016, posamezno za območja v naši jugovzhodni regiji. Objavljen je dolg na prebivalca v vsaki občini. Ob koncu pa je objavljena še tabela, iz katere so razvidni tudi zneski dolga na 31. 12. 2016.

Zadolženost občin na območju Dolenjske

Iz grafa je razvidno, da imajo največji dolg na prebivalca občine Šentrupert, Šentjernej in Mirna Peč. Najmanjši dolg na prebivalca pa je v občinah Straža, Žužemberk in Straža. Ostale dolenjske občine so vmes.

Zadolženost občin s Kočevsko-ribniškega območja

Iz grafa je razvidno, da je daleč najvišji dolg na prebivalca v Občini Kostel. Ta je neverjetno visok tudi v slovenskem merilu in je drugi največji dolg na prebivalca v Sloveniji. Neverjetno visokih 1.129 evrov na prebivalca je nadalje približno 3,5-krat višji od povprečja ostalih občin v regiji. Najmanj zadolžena občina, glede na znesek dolga na prebivalca, pa je Loški potok.

Zadolženost belokranjskih občin

Dolg belokranjskih občin na prebivalca v letu 2016 je bil pod povprečjem. Največji dolg je bil v Črnomlju in najnižji v Metliki.

V tabeli so nadalje prikazani podatki o skupnem dolgu na dan 31. 12. 2016, število prebivalcev v občini na ta dan, v tretji koloni je nato izračunan znesek dolga na prebivalca, kar je podatek, ki smo ga uporabili za izdelavo grafov.

Glede na skupni znesek ima najvišji dolg Mestna občina Novo mesto (11,5 milijona evrov), sledita Trebnje (4,6 milijona evrov) in Šentjernej (3,8 milijona evrov).

Podatki za Slovenijo

Iz tabele, ki smo jo pridobili od Ministrstva za finance, je razvidno, da je bilo vseh 212 slovenskih občin zadolženih za 843 milijonov evrov, povprečna zadolženost na prebivalca ob koncu leta 2016 pa je bila 409 evrov.

Najbolj zadolžene občine v Sloveniji – dolg na prebivalca:

 1. Gornji Petrovci         1.736 evrov
 2. Solčava                   1.139 evrov
 3. Kostel                     1.129 evrov
 4. Litija                       1.107 evrov

Med velikimi mestnimi občinami je stanje zadolženosti naslednje:

 1. Mestna občina Koper                 972 evrov
 2. Mestna občina Ljubljana            654 evrov
 3. Mestna občina Maribor              549 evrov
 4. Mestna občina Celje                  509 evrov
 5. Mestna občina Kranj                 495 evrov
 6. Mestna občina Murska Sobota   344 evrov
 7. Mestna občina Novo mesto       315 evrov

Brez dolga je 17 slovenskih občin

Nadalje imamo v Sloveniji tudi občine, ki nimajo niti evra dolga. Med njimi ni nobene iz jugovzhodne Slovenije.

Občine brez dolga so: Bloke, Cerklje na Gorenjskem, Gorišnica, Gorje, Jezersko, Kobilje, Kranjska Gora, Log-Dragomer, Lukovica, Markovci, Podvelka, Rače-Fram, Starše, Šenčur, Trzin in Turnišče. Občina Tolmin pa ima le 1 evrov dolga na prebivalca.

T. H.