Kako so pregovorno podjetni Metličani lani poslovali?

(vir: pixabay.com)

V Občini Metlika je tako lani poslovalo 349 gospodarskih družb, podjetnikov in obrtnikov. Pri njih je bilo 1.552 zaposlenih. Skupno so ustvarili za 135,3 milijona evrov celotnega prihodka, od tega 45 % z izvozom. Ustvarili so 6,28 milijona evrov dobička. Na seznamu največjih je tudi 8 samostojnih podjetnikov.

Na območju Občine Metlika je registriranih 118 podjetij, v katerih je 1.317 zaposlenih. Lani so ustvarili za 116,8 milijona evrov celotnih prihodkov, od tega 61,3 milijona z izvozom. Z dobičkom je poslovalo 79 podjetij, skupno so ustvarili 4,98 milijona evrov čistega dobička, kar je 1,4 milijona ali 39 odstotkov več kot leta 2015. Pri tem je bilo kritičnih 14 podjetij, v katerih je bilo 73 zaposlenih, saj so poslovali z izgubo na substanci. To pomeni, da s prihodki niso pokrili niti materialnih stroškov in stroškov amortizacije. Kot takšni so na poti v stečaj.

Kaj pa obrtniki in samostojni podjetniki?

V občini je registriranih 231 podjetnikov, pri katerih je 235 zaposlenih. Ustvarili pa so za 18,5 milijona evrov prihodkov. Z izgubo v višini 132 tisoč evrov jih je poslovalo 25. Skupno so ustvarili za 1,3 milijona evrov podjetnikovega dohodka. To po pravilih sicer pomeni, da je bila to njihova plača v letu 2016, vendar pa zaradi lažje primerjave temu poenostavljeno lahko rečemo tudi njihov dobiček. Ta je bil sicer nekoliko nižji kot leto pred tem.

V občini sta dve veliki gospodarski družbi, če to merimo po kriteriju računovodskih standardov. To sta Kmetijska zadruga (KZ) Metlika in Kolpa, d. d. V sosednjem Črnomlju, na primer, ni nobenega velikega podjetja.

Pri tem je 17 podjetij in 1 samostojni podjetnik imelo lani več kot milijon evrov prihodkov.

Daleč največji dobiček v občini pa je imela Kolpa, d. d., 1,17 milijona evrov. Kolpa je s 378 zaposlenimi tudi največji zaposlovalec v občini, sledita KZ Metlika in Beti, d. d.

V nadaljevanju smo pripravili seznam 50 največjih podjetij in samostojnih podjetnikov v letu 2016. Kot merilo smo vzeli celotni prihodek. Iz seznama 50 največjih so 3 podjetja ali s. p. poslovali z izgubo. Spodnja meja, ko smo še upoštevali, je bila 300.000 evrov, po naključju pa se to konča ravno s 50. mestom.

Seznam 50 največjih, razvrstitev glede na kriterij doseženega celotnega prihodka

Zap. št. Podjetje Celotni prihodek Poslovni izid Štev. zap.
1. KZ Metlika 57,380.497    186.894 201
2. Kolpa, d. d. 41,963.242 1.173.823 378
3. Globus, d. o. o. 12,346.282    592.314  96
4. Beti, d. d. 10,280.931    528.706 157
5. Status, d. o. o.  5,611.109    465.560  42
6. Smithers-Oasis Adria, d.o.o.  5,408.223    393.616  56
7. Prelet, d. o. o.  3,461.198     92.601  30
8. Uroš Škrinjar, s. p.  2,954.401     56.356  34
9. Repromat, d. o. o.  2,627.182   359.273  29
10. Arex orodjarna, d. o. o.  2,466.792   119.323   5
11. Mala Plus, d. o. o.  2,256.775    66.457  22
12. Komet Plus, d. o. o.  1,897.414    51.136  97
13. NBM, d. o. o.  1,872.576    30.949    8
14. Kovinska galanterija NBM, Gradac  1,624.869    51.122  18
15. Evrostroj, d. o. o.  1,495.579  135.485  22
16. KIK KOP, d. o. o., Gradac  1,318.095   36.392  10
17. GTM, d. o. o.  1,110.748   76.678  17
18. Franc Selič, s. p., Podzemelj  1,052.297   97.226   8
19. Komet, d. d.    923.665 -25.920  12
20. A-Sprint Transport, Gradac    915.268   91.598   9
21. Dada, Valenčič in drugi    842.524       259   4
22. JOE&LUCA, d. o. o. Slamna vas    797.197    3.220 15
23. VIGA TT, d. o. o.    731.414  29.956  8
24. Konfekcija Julija, d. o. o.    727.364    7.005 11
25. Kolpa holding    705.731 176.479  3
26. Novosel, d. o. o., Gradac    692.779   4.957 12
27. Folex, d. o. o.   685.776  16.319 10
28. Simčič, d. o. o., Železniki (Metlika)   676.912  26.095  8
29. Logva, d. o. o.   642.642  39.419  2
30. KAMM Trade, d. o. o.   614.553   46.144  2
31. Partner, d. o. o.   540.934   10.256  7
32. ALU-K Kovinoplastika, d.o.o.   534.888   18.980 10
33. MB Turist, d. o. o.   521.278  28.353  8
34. TRGOLES Gradac, d.o.o.   519.333 -23.661  6
35. Bojan Valenčič, s. p.   483.433   6.071 18
36. LAMS, d. o. o. Podzemelj   474.698  47.435  1
37. Gramel, d.o.o. Božakovo   462.749 -99.772 11
38. Pletisa, d. o. o.   445.591  33.282 11
39. Željko Budački s. p.   445.795  45.667  4
40. Jože Plut, s. p., Suhor   444.185   6.831   6
41. Radmila Orlič, s. p.   434.560   6.166 14
42. NARA Trend, d. o. o., Gradac   430.059   17.032  4
43. Ikebana Brinc, d. o. o.   423.496 273.143  0
44. VAR-KON, d. o. o.   416.681  20.373  8
45. Špica, d. o. o.   416.732  61.447  8
46. ANVIS Anton Vraničar, s. p.   387.973  11.258  0
 47. Sunker, d. o. o. Suhor   362.966  22.712  2
48. Magoform, d. o. o. Metlika   351.267  86.907  7
49. Marjan Črnič, s. p. Grabrovec   313.275  18.401  7
50. Stanko Kramarič, s. p., Rosalnice   301.902    6.545  4

Število zaposlenih je vzeto iz bilanc, kjer je navedeno število povprečno zaposlenih na podlagi delovnih ur. Zato ni nujno, da je število tudi enako številu dejansko zaposlenih ob koncu leta 2016. Spodnjo mejo prihodkov smo vzeli pri 300.000 evrov letno. Kogar ni na seznamu, je imel lani manj kot 300.000 evrov celotnega prihodka.

Brezposelnost v občini pa 21,4 % višja kot v Sloveniji in za 46,9 % višja kot leta 2008

Po primerljivih podatkih je v Občini Metlika 11,9 % brezposelnih (v Črnomlju 13,5 %  in v Semiču 11,5 %). V primerljivem obdobju je bila brezposelnost v regija Jugovzhodna Slovenija 9,4 % in v Sloveniji 9,8 %. To pomeni, da je letošnja stopnja brezposelnih v Metliki za 26,6 % višja kot v regiji in za 21,4 % višja kot v Sloveniji.

V primerjavi s koncem leta 2008 pa je stopnja letošnje brezposelnosti v Občini Metlika višja za kar 46,9 %. Leta 2008 je bilo v občini namreč le 8,1 % brezposelnih, v letu 2016 je teh 11,9 %.

Vir: Ajpes, Gvin.com (Bisnode), Zavod RS za zaposlovanje.