Kako razvite so naše občine?

(vir: MD)

Novo mesto, Trebnje, Ivančna Gorica, Mirna Peč, Šmarješke Toplice, Šentrupert, Mokronog – Trebelno, Sodražica, Mirna, Ribnica, Žužemberk in Metlika– to so občine, ki se na Dolenjskem, v Beli krajini in Kočevsko-ribniškem uvrščajo med najbolj razvite in spadajo med razvitejše tudi v slovenskem merilu.

V primerjavi s prejšnjimi leti se je koeficient razvitosti povečal v občinah: Straža, Metlika, Črnomelj, Kočevje, Loški Potok in Osilnica.

V ostalih občinah so manjša zmanjšanja, ponekod (Šentrupert in Sodražica) pa je koeficient enak kot je bil pred zdaj objavljenimi podatki.

Najslabše razvita občina v državi je Osilnica (s koeficientom 0,53 je na dobri polovici razvitosti slovenskih občin). V zadnjih letih je razvitost povečala le za 0,01 odstotka, občina pa je že dlje časa na zadnjih mestih med slovenskimi občinami. Slabše razvita je samo še občina Hodoš.

Najvišji koeficient razvitosti v Sloveniji imajo občine: Komenda (1,34), Trzin (1,32) in Domžale (1,25). Koeficient se je v vseh treh vodilnih znižal.

Prvi trojici sledijo občine Šoštanj, Novo mesto (5. mesto), Žiri, Horjul in Cerklje na Gorenjskem. Ljubljana je po koeficientu razvitosti šele na 13. mestu (1,20, koeficient razvitosti se z leti znižuje). Maribor je na 128. mestu in je podpovprečno razvit (indeks 0,99).

Na zadnjih treh mestih med vsemi 212 občinami pa so občine Gornji Petrovci, Osilnica in Hodoš.

Koeficienti razvitosti občin za leti 2024 in 2025 (za JV Slovenijo)

Zap. št. Občina Koeficient razvitosti občine*
1 Novo mesto 1,24
2 Trebnje 1,21
3 Mirna Peč 1,12
4 Straža 1,18
5 Šmarješke Toplice 1,11
6 Mokronog – Trebelno 1,08
7 Mirna 1,07
8 Šentrupert 1,08
9 Sodražica 1,07
10 Ribnica 1,05
11 Žužemberk 1,01
12 Metlika 1,01
13 Šentjernej 0,95
14 Dolenjske Toplice 0,96
15 Škocjan 0,93
16 Semič 0,92
17 Črnomelj 0,91
18 Kočevje 0,86
19 Loški Potok 0,81
20 Kostel 0,59
21 Osilnica 0,53

(*Podatki so za občine v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija. Povprečje države 1,00. Višji koeficient pomeni višjo razvitost in obratno: nižji je koeficient, slabše razvita je občina.)

Vse slovenske občine                                             Koef. razvitosti

1. Komenda 1,34
2. Trzin 1,32
3. Domžale 1,25
4. Šoštanj 1,24
5. Novo mesto 1,24
6. Žiri 1,23
7. Horjul 1,23
8. Cerklje na Gorenjskem 1,23
9. Šenčur 1,22
10. Grosuplje 1,22
11. Trebnje 1,21
12. Mengeš 1,21
13. Ljubljana 1,2
14. Ivančna Gorica 1,19
15. Škofja Loka 1,18
16. Šempeter – Vrtojba 1,18
17. Naklo 1,18
18. Lukovica 1,18
19. Straža 1,17
20. Prebold 1,17
21. Logatec 1,17
22. Železniki 1,16
23. Mežica 1,16
24. Kidričevo 1,16
25. Celje 1,16
26. Velenje 1,14
27. Odranci 1,14
28. Kranj 1,14
29. Gorenja vas – Poljane 1,14
30. Litija 1,13
31. Krško 1,13
32. Kamnik 1,13
33. Štore 1,12
34. Škofljica 1,12
35. Nazarje 1,12
36. Mirna Peč 1,12
37. Idrija 1,12
38. Bled 1,12
39. Vrhnika 1,11
40. Šmarješke Toplice 1,11
41. Ravne na Koroškem 1,11
42. Dobrna 1,11
43. Zagorje ob Savi 1,1
44. Vojnik 1,1
45. Medvode 1,1
46. Markovci 1,1
47. Jesenice 1,1
48. Dol pri Ljubljani 1,1
49. Cerknica 1,1
50. Slovenj Gradec 1,09
51. Prevalje 1,09
52. Koper/Capodistria 1,09
53. Izola/Isola 1,09
54. Dornava 1,09
55. Dobrova – Polhov Gradec 1,09
56. Bloke 1,09
57. Žalec 1,08
58. Šentrupert 1,08
59. Šentjur 1,08
60. Rogaška Slatina 1,08
61. Polzela 1,08
62. Nova Gorica 1,08
63. Mozirje 1,08
64. Mokronog – Trebelno 1,08
65. Miklavž na Dravskem polju 1,08
66. Kanal 1,08
67. Žirovnica 1,07
68. Sodražica 1,07
69. Moravče 1,07
70. Mirna 1,07
71. Log – Dragomer 1,07
72. Vuzenica 1,06
73. Vodice 1,06
74. Šmarje pri Jelšah 1,06
75. Kranjska Gora 1,06
76. Hajdina 1,06
77. Gorišnica 1,06
78. Braslovče 1,06
79. Šmartno pri Litiji 1,05
80. Sveti Jurij v Slov. goricah 1,05
81. Slovenske Konjice 1,05
82. Ribnica 1,05
83. Murska Sobota 1,05
84. Lenart 1,05
85. Križevci 1,05
86. Brezovica 1,05
87. Ankaran/Ancarano 1,05
88. Zreče 1,04
89. Vransko 1,04
90. Tabor 1,04
91. Sevnica 1,04
92. Radlje ob Dravi 1,04
93. Muta 1,04
94. Starše 1,03
95. Radovljica 1,03
96. Rače – Fram 1,03
97. Postojna 1,03
98. Ljubno 1,03
99. Dobrepolje 1,03
100. Benedikt 1,03
101. Tolmin 1,02
102. Rečica ob Savinji 1,02
103. Mislinja 1,02
104. Laško 1,02
105. Brežice 1,02
106. Žužemberk 1,01
107. Trnovska vas 1,01
108. Šmartno ob Paki 1,01
109. Preddvor 1,01
110. Metlika 1,01
111. Ig 1,01
112. Hrastnik 1,01
113. Hoče – Slivnica 1,01
114. Dravograd 1,01
115. Borovnica 1,01
116. Ajdovščina 1,01
117. Vitanje 1
118. Vipava 1
119. Turnišče 1
120. Slovenska Bistrica 1
121. Rogatec 1
122. Radeče 1
123. Ilirska Bistrica 1
124. Brda 1
125. Beltinci 1
126. Radenci 0,99
127. Ptuj 0,99
128. Maribor 0,99
129. Ljutomer 0,99
130. Juršinci 0,99
131. Jezersko 0,99
132. Podčetrtek 0,98
133. Pesnica 0,98
134. Ormož 0,98
135. Destrnik 0,98
136. Velike Lašče 0,97
137. Tržič 0,97
138. Šentilj 0,97
139. Loška dolina 0,97
140. Divača 0,97
141. Sveta Trojica v Slov. goricah 0,96
142. Selnica ob Dravi 0,96
143. Gornja Radgona 0,96
144. Dolenjske Toplice 0,96
145. Cerkno 0,96
146. Šentjernej 0,95
147. Sveti Tomaž 0,95
148. Bohinj 0,95
149. Trbovlje 0,94
150. Miren – Kostanjevica 0,94
151. Hrpelje – Kozina 0,94
152. Gornji Grad 0,94
153. Zavrč 0,93
154. Škocjan 0,93
155. Središče ob Dravi 0,93
156. Sežana 0,93
157. Pivka 0,93
158. Piran/Pirano 0,93
159. Oplotnica 0,93
160. Kostanjevica na Krki 0,93
161. Gorje 0,93
162. Duplek 0,93
163. Črna na Koroškem 0,93
164. Tišina 0,92
165. Semič 0,92
166. Ruše 0,92
167. Renče – Vogrsko 0,92
168. Podlehnik 0,92
169. Kungota 0,92
170. Dobje 0,92
171. Razkrižje 0,91
172. Makole 0,91
173. Majšperk 0,91
174. Črnomelj 0,91
175. Veržej 0,9
176. Sveti Andraž v Slov. goricah 0,9
177. Lovrenc na Pohorju 0,9
177. Kobarid 0,9
179. Videm 0,89
180. Cirkulane 0,89
181. Podvelka 0,88
182. Luče 0,88
183. Bovec 0,88
184. Lendava/Lendva 0,87
185. Črenšovci 0,87
186. Moravske Toplice 0,86
187. Kočevje 0,86
188. Velika Polana 0,85
189. Puconci 0,85
190. Sveta Ana 0,84
191. Dobrovnik/Dobronak 0,83
192. Apače 0,82
193. Loški Potok 0,81
194. Cerkvenjak 0,81
195. Žetale 0,8
196. Cankova 0,8
197. Sveti Jurij ob Ščavnici 0,79
198. Poljčane 0,79
199. Ribnica na Pohorju 0,77
200. Komen 0,76
201. Kozje 0,75
202. Solčava 0,72
203. Grad 0,72
204. Kobilje 0,7
205. Bistrica ob Sotli 0,68
206. Kuzma 0,62
207. Kostel 0,59
208. Šalovci 0,58
209. Rogašovci 0,56
210. Gornji Petrovci 0,55
211. Osilnica 0,53
212. Hodoš/Hodos 0,31

Podatki so zajeti iz poročila Ministrstva za finance oziroma Uredbe o določitvi koeficienta razvitosti vseh slovenskih občin, ki jih to ministrstvo izračuna vsake dve leti. Ti podatki so nato merilo za določanje obsega sofinanciranja investicij iz državnega proračuna v posamezni občini.

Ministrstvo pri tem uporablja natančno določeno metodologijo, s katero upošteva naslednje kazalnike:

  • kazalnike razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in število delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine,
  • kazalnike ogroženosti občine, ki so: indeks staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja delovne aktivnosti v občini,
  • kazalnike razvojnih možnosti, ki so: oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje po aglomeracijah), opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine.

Koeficienti razvitosti občin so merilo za državno sofinanciranje investicij v posamezni občini.

Vse občine (po abecednem vrstnem redu): MF_Uredba

J. M.