Kako potekajo aktivnosti za gradnjo ceste tretje razvojne osi?

Hitra cesta. (Fotografija je simbolična.)

Dela v povezavi z gradnjo tretje razvojne osi jug intenzivno potekajo, je razvidno tudi iz zadnjega odgovora Družbe za avtoceste RS (Dars) na vprašanje novomeškega svetnika mag. Franca Bačarja. 

Na 1. in 2. etapi 3. razvojne osi (od priključka avtoceste do Osredka) je izdelava projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za izvedbo gradnje zaključena.

V pridobivanju je gradbeno dovoljenje po integralnem postopku, ki ga vodi ministrstvo za okolje in prostor. Pridobljena so vsa pozitivna mnenja pristojnih mnenje dajalcev na dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, vključno z mnenjem Agencije RS za okolje (Arso).

V maju je predvidena ustna obravnava stranskih udeležencev. Po opravljeni obravnavi sledi izdaja gradbenega dovoljenja. Vzporedno teče tudi postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za prestavitev magistralnega plinovoda.

Izdaja gradbenih dovoljenj je predvidena v maju oziroma juniju 2021.

Za izbiro izvajalca gradnje je izvedena prva faza postopka javnega naročila (priznanje sposobnosti). Druga faza postopka izbire izvajalca (ponudbe) bo sledila po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Gradnja odseka bo možna po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

Pred pričetkom gradnje pa je treba z Mestno občino Novo mesto skleniti sporazum o ureditvi medsebojni razmerij v zvezi z izgradnjo hitre ceste na odseku od priključka Novo mesto vzhod do priključka Osredek (1. in 2. etape razvojne osi) in sočasno izvedbo del. Usklajevanje sporazuma je v teku.

Kako naprej? 3. in 4. etapa (od Osredka do Malin s predorom pod Gorjanci)

Projektantska pogodba za izdelavo DGD (gradbenega dovoljenja) in dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) je bila sklenjena v juliju 2020. Pretežni del geološko geomehanskih del je zaključenih. Poteka izdelava strokovnih podlag in projektiranje.

V večjem delu trase hitre ceste je bila parcelacija že izvedena. V teku je izdaja parcelacijskih odločb. Izvajajo se aktivnosti za odkup objektov, predvidenih za rušitev.

Aktivnosti odkupovanja zemljišč, potrebnih za gradnjo, so se pričele v marcu 2021.

V aprilu 2021 so se začele tudi aktivnosti za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav.

Spomnimo. Aktivnosti so se začele že v času prve Janševe vlade (2004 – 2008), se nadaljevale v letih 2012 in 2013 (v času druge Janševe vlade), nato pa je vse skupaj nedotaknjeno obstalo v predalih ministrstva za infrastrukturo. Stvari se nadaljujejo zdaj. V času tretje Janševe vlade. Žalostno, vendar resnično.

Podatki o novi cestni povezavi:

Nova cestna povezava na južnem delu tretje razvojne osi je razdeljena na dva odseka:

 • od priključka Novo mesto vzhod do priključka Osredek, v dolžini 5,5 km (zajema prvo in drugo etapo nove cestne povezave) ter
 • od priključka Osredek do priključka Maline, v dolžini 12,4 km (zajema tretjo in četrto etapo nove cestne povezave).
Tretja os jug (vir: Dars)

Osnovni tehnični podatki o trasi:

 • dolžina štiripasovne ceste: 17,9 km,
 • dvopasovne navezovalne ceste 3,1 km,
 • 7 izvennivojskih priključkov,
 • 3 mostovi,
 • 4 viadukti,
 • 1 predor Gorjanci (dolžine 2.341 m),
 • 2 pokrita vkopa,
 • 10 nadvozov,
 • 10 podvozov,
 • 2 podhoda in
 • 2 počivališči (tipa E, F) – Težka Voda vzhod in Težka Voda zahod.

Vir: NM in DARS d.d.

J. M.