Kako plačujemo prispevke in koliko položnic moramo izpolniti

Vir: free stock.

Finančno upravo RS (Furs) smo prosili za pojasnila o plačevanju obveznih prispevkov iz dejavnosti. To je za fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost, in samostojne podjetnike. Zanimalo nas je, ali je prispevke možno plačati z eno položnico oz. ali je skupni znesek mesečnih prispevkov možno nakazati z eno položnico in se tako izogniti večkratnim plačilom provizij. Naj to raziščemo, nas je prosila ena od bralk.

Iz Fursa so nam odgovorili, da je določene obveznosti, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno, mogoče združiti na eni položnici. To velja enotno, tako za podjetja kot podjetnike. Vendar pa so, kot vedno, pomembne stvari v podrobnostih.

Veljajo naslednja pravila: ne 5, ampak 3 položnice

Na enem univerzalnem plačilnem nalogu (UPN) se lahko združijo tista plačila, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno oziroma imajo isti račun – IBAN. Podjetja in podjetniki sicer plačujejo trem različnim javnofinančnim blagajnam:

  • proračunu Republike Slovenije,
  • Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) in
  • Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Obvezno je treba izpolniti ločena UPN za ZPIZ in ZZZS, pri katerih se namesto direktnih sklicevalnih ševilk (44008 in 45004) lahko uporablja sploši sklic 99996, ki pomeni pokrivanje najstarejših obveznosti znotraj iste blagajne.

Na tretjem UPN, ki je namenjen proračunu Republike Slovenije, pa lahko zavezanci združijo akontacijo dohodnine, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za primer brezposelnosti.

To pomeni, da lahko mesečno namesto petih različnih UPN podjetniki izpolnijo tri položnice. In to je to!

Furs in vlada očitno menijo, da so provizije za 3 namesto 5 položnic dovolj velik prihranek. Nič namreč ne kaže, da bi to poenotili ali vsaj razmišljali v to smer.

V nadaljevanju pa objavljamo Davčni vodnik za leto 2017. Zelo je poučen in na preprost način pojasni zelo veliko odprtih vprašanj in neznank, ki se nam dnevno porajajo v vsakdanjem življenju.

davcni_vodnik