Kako oddati podpis podpore za spremembo zakonov

Stojnica na Novem trgu (pri Pošti) v Novem mestu. Gospa obiskovalcu pojasnjuje postopek podpisa. (foto: MD)

Zbiranje podpisov v podporo spremembi štirih zakonov z namenom ureditve razmer otrok in mladine, ki odraščajo v težavnih socialnih okoljih, poteka do 14. julija 2023, v času uradnih ur upravnih enot in krajevnih uradov po vsej Sloveniji.

 

Na omenjenih lokacijah prejmemo štiri obrazce. Po overitvi podpisanih obrazcev slednje državljani lahko oddamo na stojnicah, če se to postavljene pri upravnih enotah, v nasprotnem jih pošljemo na naslov Pobuda otroci, p.p. 401, 8101 Novo mesto.

Obrazce pa lahko z uporabo digitalnega podpisa, ki ga med drugim omogočajo kvalificirana potrdila SIGOV-CA, SIGEN-CA, POŠTArCA, HALCOM CA, AC NLB in Rekono ali z uporabo sistema smsPASS, oddamo tudi elektronsko.

Oddaja obrazcev v podporo ureditvi razmer otrok in mladine iz težavnih socialnih okolij (in spremembo štirih zakonov) je mogoča prek portala e-Uprava na povezavah: e-uprava – na povezavah:
Župani enajstih dolenjskih, belokranjskih in posavskih občin na terenu opažajo zahtevno problematiko otrok iz težavnih socialnih okolij, ki je zaznavna tudi z družbeno odklonilnim vedenjem v romskih naseljih, pri čemer pa sistemske podpore države za reševanje situacije ne najdejo. Združili so se v cilju spremembe Zakona o socialno varstvenih prejemkih, Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Zakona o urejanju trga dela in Zakona o voznikih.
Več o spremembah zakonov lahko preberete na povezavi: Zbiranje podpisov
M. D.