Kako je s tehničnimi pregledi, vozniškimi dovoljenji, prevozi, prehodi meje, vzdrževanjem cest

Cesta na Gorjance (vir: arhiv)

Slovenska vlada je sprejela številne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Javni potniški promet je prepovedan, gibanje na javnih površinah je omejeno, šole in vrtci so zaprti.

Vse osnovne in srednje šole, razen redkih izjem, izvajajo izobraževanje na daljavo. Podporni sistemi za izobraževanje na daljavo delujejo stabilno.

Kako pa je z nekaterimi ostalimi stvarmi?

Tehnični pregledi, prometna dovoljenja in registracija novih vozil:

  • Prepovedano do 16. aprila 2020.
  • Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim zaradi prepovedi poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, je podaljšana do 16. maja 2020.
  • Podaljšanje veljavnosti prometnih dovoljenj velja tudi za preizkusne tablice, ki jim pred nastopom odloka ni potekla veljavnost.
  • Izjeme trenutno niso predvidene niti za nova vozila, ki tehničnega pregleda ne potrebujejo, niti za vozila, ki zaradi administrativnih postopkov niso pravočasno izvedla registracijo motornega vozila (primer: sklenjeno zavarovanje 16. marca 2020, registracija onemogočena z 17. marcem 2020). Ukrep prav tako onemogoča odjavo motornega vozila.

Uporaba takšnega motornega vozila je mogoča tudi v tujini, saj je ministrstvo o tem obvestilo vse evropske države.

Podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj:

  • Delovanje šol za voznike je prepovedano do 16. aprila 2020.
  • Veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah in ADR certifikatov o usposobljenosti voznika, ki potečejo do 16. aprila 2020, je podaljšana do 16. maja 2020.
  • Programi dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, dodatnega usposabljanja za varno vožnjo in vse s tem povezane stvari so začasno prepovedani.

Stanje na mejah s sosednjimi državami za potniški in tovorni promet:

  • Potniški promet: Velja prepoved vsega potniškega prometa (notranji javni potniški promet in mednarodni občasni in linijski prevozi)
  • Meja s Hrvaško in Madžarsko je za potniški promet zaprta, tudi za dnevne delovne migrante.
  • Vstop v Avstrijo je mogoč ob predložitvi potrdila zdravnika o negativnem molekularbiološkem testu SARS-CoV-2, ki ni starejši od 4 dni. Obvezna je takojšnja 14-dnevna karantena. Tranzit čez Avstrijo je možen brez prestanka (niti na bencinskem servisu). Promet je možen za promet iz poslovne dejavnosti (z izjemo dejavnosti prevoza oseb) in za dnevne migrante.

Italija je uvedla obvezno karanteno za obolele in 14-dnevno samoizolacijo za vse, ki vstopajo v Italijo.

Nekaj je izjem, in sicer za osebe, ki gredo čez mejo zaradi upravičenih razlogov (samoizjava na obrazcu), a se morajo vrniti v 72 urah (plus dodatnih izjemoma 48 ur). Za tiste, ki gredo na delo v podjetja s sedežem v Italiji.

Tovorni promet s tujino: Ta poteka, slovensko resorno ministrstvo svetuje, da imajo prevozniki pri vstopu v tujino s seboj ustrezna potrdila o opravljanju dejavnosti.

Vstop tovornega prometa na Hrvaško, s končnim ciljem na Hrvaškem, je omogočen.

Tovorni tranzit čez Hrvaško poteka konvojsko s policijskim spremstvom. Za konvonjski tranzit sta predvidena mejna prehoda Obrežje in Gruškovje.

Tovorni promet na Madžarsko je omogočen. Tranzitni tovorni promet poteka po avtocestah.

Linijski prevozi delavcev: Javni prevoz potnikov je v Sloveniji prepovedan. Ministrstvo svetuje samoorganizirane prevoze z osebnimi vozili.

Ministrstvo za infrastrukturo navaja, da v teh težkih časih vsa Evropa ukinja javni potniški premet, kar predstavlja enega izmed številnih ukrepov za zajezitev te epidemije.

Vzdrževanje cest in komunalne storitve:

Na glavnih in regionalnih cestah se izvajajo vsa neodložljiva dela, nujna dela pa samo v obsegu, ki so predhodno dogovorjena z nadzornikom.

Neodložljivih del je več in so natančno določena, omenimo nekatere: pregledniška služba, čiščenje vozišč glavnih cest, črpanje udarnih jam, prekopi za odvod vode, zamenjave pokrovov jaškov, utrjevanje in odstranjevanje nestabilnega materiala, nadomestitev izginule ali uničene signalizacije, popravila svetlobnih signalnih naprav, vzdrževanje telekomunikacijskih naprav, košnja na območju cestišča v širini bankine ali pregledne berme, čiščenje preglednega polja, označitev fizičnih ovir s prom. signalizacijo in opremo, intervencijski ukrepi, posipanje cest in pluženje snega ter posipanje poledice na vozišču, čiščenje smeti, nadzor osnih obremenitev, mas in dimenzij vozil, druga dela vezana na zimsko službo in podobno.

Določene so še nekatere druge podrobnosti, več o tem je dostopno: htukaj

C. R.