Kaj prinašajo novi boni, kako jih unovčiti in kakšne so razlike z boni iz lanskega leta?

(vir: pixabay.com)

Se sprašujete, kaj upravičencem prinašajo novi boni, kako jih unovčiti in kakšne so razlike v primerjavi s turističnimi boni iz lanskega leta? Nove bone lahko unovčite tudi za nakup učbenikov in delovnih zvezkov (ne pa tudi za ostale potrebščine, kot so svinčniki, radirke, peresnice in podobno). V trgovini vprašajte, če omogoča nakup na bone.

V nadaljevanju objavljamo več podatkov o bonih, kot jih je pripravila Finančna uprava RS.

Kaj je bon?

Bon je dobroimetje v informacijskem sistemu FURS, ki ga ima vsaka oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje (upravičenec do bona) in ga lahko unovči pri ponudnikih storitev, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, za plačilo opravljenih dovoljenih storitev. Zanj ni potrebno zaprositi in se ga ne dobi po pošti v fizični obliki.

Vrsta bona

 • TB (turistični bon): Bon z namenom odprave posledic epidemije v turizmu za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma
 • BON21: Bon z namenom odprave posledic epidemije v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi za izboljšanje gospodarskega položaja z vidika spodbujanja potrošnje v gostinstvu,  turizmu, športu in kulturi

Kdo je upravičenec do bona?

 • oseba, ki je imela stalno prebivališče v Sloveniji na dan 13. marec 2020 (velja za TB)
 • oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 30. junij 2021 (velja za BON21)

Kolikšna je vrednost dodeljenega bona upravičencem?

 • TB:
  • 200 evrov (oseba, ki je bila na dan 13. marec 2020 polnoletna in tudi vse osebe, ki so do konca leta 2020 dopolnile 18 let)
  • 50 evrov (vse ostale osebe)
 • BON21:
  • 100 evrov (oseba, ki je bila na dan 30. junij 2021 polnoletna in tudi vse osebe, ki so do konca leta 2021 dopolnile 18 let)
  • 50 evrov (vse ostale osebe)

Ali lahko bon namesto upravičenca unovči druga oseba?

V zakonu je določena  prenosljivost bona med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Ne prenaša se med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji itd.

Ali ste vedeli?

Bon je prenosljiv na upravičenca na podlagi izjave ( Priloga 3 ali  Priloga 3 – BON21). Prenosnik lahko prenese le celoten bon na upravičenega pridobitelja, ki pa mora izpolnjevati tudi pogoj stalnega prebivališča v RS na dan 13. marec 2020 (za prenos TB) oz. 30. junij 2021 (za prenos BON21). Pridobitelj bona ne sme prenesti naprej; bon se lahko prenese le enkrat.

Od bona se ne plača dohodnine in bon se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev.

Kdo je ponudnik storitev, pri katerem se lahko unovči TB?

Poslovni subjekt, ki je na dan unovčenja bona:

 • vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS) in
 • vpisan v Register nastanitvenih obratov (RNO), kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata in
 • opravlja katero od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD):
  • Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov
  • Počitniški domovi in letovišča
  • Turistične kmetije s sobami
  • Oddajanje zasebnih sob gostom
  • Planinski domovi in mladinska prenočišča
  • Druge nastanitve za krajši čas
  • Dejavnost avtokampov, taborov

Kdo je ponudnik storitev, pri katerem se lahko unovči BON21?

Poslovni subjekt, ki je na dan unovčitve bona:

 • vpisan v PRS in
 • opravlja kot glavno dejavnost po SKD eno izmed dejavnosti:
  • Sladkovodno ribištvo
  • Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
  • Obratovanje žičnic
  • Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55)
  • Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)
  • Kinematografska dejavnost
  • Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
  • Dajanje športne opreme v najem in zakup
  • Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
  • Dejavnost potovalnih agencij
  • Dejavnost organizatorjev potovanj
  • Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
  • Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
  • Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
  • Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
  • Umetniško uprizarjanje
  • Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
  • Obratovanje objektov za kulturne prireditve
  • Dejavnost muzejev
  • Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
  • Dejavnosti športnih klubov
  • Obratovanje fitnes objektov
  • Druge športne dejavnosti
  • Dejavnost zabaviščnih parkov
  • Dejavnost smučarskih centrov
  • Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Predpisana izjema:

Ponudnik storitev je tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, na dan unovčitve bona opravlja najmanj eno izmed navedenih dejavnosti.

Za katere storitve se bon lahko unovči?

 • TB: za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom
 • BON21: za plačilo storitve s področja* (gostinstva, turizma, športa in kulture)

Storitve morajo biti v celoti izvedene in koriščene na ozemlju Republike Slovenije.

Ali mi pripada TB (turistični bon) in BON21?

Vsak lahko preveri, če je upravičenec do TB in BON21 na odprtem delu portala eDavki.

Dokumenti, potrebni pri unovčevanju bonov

Obvezno:

 • Identifikacijski dokument oz. kopijo identifikacijskega dokumenta (ta dokument ni obvezen za prenosnika bona, npr. vnuk, ki mu je babica prenesla bon, ne potrebuje fotokopije babičenega identifikacijskega dokumenta)
 • Izpolnjen obrazec Potrditev unovčitve bona (Priloga 1 in/ali Priloga 1 – BON21)

Opcijsko:

 • Če ima upravičenec preneseni bon: izpolnjeno Izjavo upravičenca o prenosu bona (Priloga 3 in/ali, Priloga 3 – BON21)
 • Če upravičenec unovčuje bon drugega upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika ali skrbnika: izpolnjeno Izjavo zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi (Priloga 2 in/ali Priloga 2 – BON21)
Več podatkov je dostopnih tukaj: Turistični BON in BON21 
M. D.