JV Slovenija: Zdajšnja vlada za investicije v domove za starejše zagotovila 13,34 milijona evrov

Dom starejših občanov Kočevje (vir: arhiv)

Vlada, ki se ji izteka mandat, je za domove za starejše občane v zadnjih dveh letih naredila izjemno veliko. Tako je po javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v domove za starejše potrdila 18 projektov, za katere je zagotovila 93 milijonov evrov evropskih sredstev. Dodatno je zagotovila pogoje za koncesije še v ostalih krajih, med drugim tudi za dom v Šentjerneju.

Novemu mestu, Beli krajini in Kočevju dodeljenih 13,34 milijona evrov, večinoma nepovratnih evropskih sredstev.

Na razpisu so bili uspešni 3 domovi za starejše iz naše regije: DSO Črnomelj, DSO Metlika in DSO Novo mesto.

Prijavljene investicije bodo 100-odstotno pokrite z nepovratnimi sredstvi, ta so namenjena reševanju kritičnih razmer, pokrivanju vrzeli in zagotavljanju ustreznih standardov v obstoječih domovih.

Investicije, ki jih bodo izvajali v posameznih domovih, so naslednje:

  1. Dom starejših občanov Črnomelj: Preureditev trakta A, zaprošenih in odobrenih – 1.363.229,40 evra
  2. Dom starejših občanov Metlika: Prostorska preureditev nastanitvenih možnosti na Mestnem trgu – zaprošenih in odobrenih 2.312.876,83 evra
  3. Dom starejših občanov Novo mesto: Izboljšanje varnosti stanovalcev in zaposlenih v DSO – zaprošenih in odobrenih 5.772.229,63 evra

Vsi trije domovi bodo skupno prejeli 9,44 milijona evrov evra ali dobro desetino vseh v državi odobrenih sredstev. Dela morajo biti končana do vključno 2023.

Dodatna sredstva Novemu mestu, Metliki in zdaj še Kočevju

Nadalje je DSO Novo mesto dodatno za gradnjo prizidka za dnevni center in začasne namestitve namenila še 1,42 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev.

Pred kratkim je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila še nov projekt: Preureditev dislocirane enote za demenco – DSO Metlika v vrednosti 1,58 milijona evrov.

V teh dneh pa je v veljavni Načrt razvojnih programov za leti 2022 in 2023 uvrstila DSO Kočevje. Ocenjena vrednost investicije znaša 896.551,32 evra, izvajala pa se bo v letih 2022 in 2023. Z izvedbo investicije bo omogočena možnost pravilne organizacije prostorov fizioterapije, skupnih prostorov (jedilnice), prostora za duhovno oskrbo in ločenega vhoda za obiskovalce, s tem pa varno bivalno okolje stanovalcem v epidemioloških razmerah, ter prostorska in organizacijska prilagoditev doma veljavnim tehničnim standardom. Hkrati se bodo izboljšali pogoji in kakovost bivanja za stanovalce z različno stopnjo nege in oskrbe ter zagotovila večja intimnost in zasebnost.

V času SD nič, zdaj bo – kot kaže – v domeni Levice

Področje domov za starejše je bilo pred tem desetletje in več v domeni stranke SD. Zadnji dom za starejše je bil v Sloveniji zgrajen leta 2007, nato pa so stranke KUL “vlagale”, bolje rečeno denar zapravljale za “študije in programske dokumente” – po navedbah Računskega sodišča RS je šlo za to 75 milijonov evrov (vrednost 10 do 15 domov za starejše).

Po nekaterih navedbah naj bi to področje, ki spada v domeno Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v novi vladi pripadalo stranki Levica, ministrstvo naj bi vodil Luka Mesec. Nekaterih investicij ne more več ustaviti, kako bo z ostalimi, bomo spremljali.

Če potegnemo črto. V času odhajajoče vladne koalicije pod vodstvom Janeza Janše je bilo za domove za starejše zgolj na našem področju zagotovljenih 13,34 milijona evrov, večinoma nepovratnih evropskih sredstev in hkrati koncesija za dom starejših v Šentjerneju.

M. D.