JV Slovenija: Število okužb najnižje v občinah, kjer je precepljenost prebivalcev najvišja

Med prvimi v Sloveniji se je cepil mariborski upokojeni nadškof Franc Kramberger. Cepljenje se je v Sloveniji začelo 27. 12. 2020.

Po zadnjih podatkih se število cepljenih proti covid-19 s prvim odmerkom v Sloveniji približuje številki milijon. Z obema odmerkoma pa je cepljenih že več kot 50 odstotkov odraslih. Cepljenje se intenzivno nadaljuje, saj to cepljenje zaščiti pred težjim potekom bolezni covid-19 in preprečuje hospitalizacje, dolgoročne posledice bolezni in smrti.

V naši regiji, ki zajema Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško območje, je cepljenih 66 tisoč ljudi, kar je primerjalno v deležu približno na ravni državi, so pa velike razlike med občinami znotraj regije.

Podatki po občinah pokažejo, da je največji delež cepljenih v občinah Osilnica (65,75 % vseh), Kostel (55,57 %) in Loški Potok (49,38 %).

Najslabša precepljenost pa je v občinah: Škocjan (35,61 %), Šentrupert (37,75 %) in Mokronog – Trebelno (38,97 % vseh občanov in občank).

Podatki o dosedanjih okužbah v posameznih občinah

Najmanj potrjenih okužb je bilo doslej pri prebivalcih občine Kostel (5,5 %) in Osilnica (7 % vseh prebivalcev). Največ okužb pa je bilo v občinah: Šmarješke Toplice (15,8), Trebnje (15,4) in Šentjernej (15,1 % vseh prebivalcev).

V Beli krajini je bilo največ okuženih v občini Semič (14,7 % vseh občanov in občank).

Podatki dokazujejo, da je število okužb najnižje v občinah, kjer je precepljenost prebivalcev najvišja.

Podatki o številu cepljenih, deležih cepljenih v skupnem številu prebivalcev, potrjenih dosedanjih okužbah in delež okužb med prebivalci posamezne občine so naslednji:

Občina Cepljeni Delež cepljenih, v % Potrjene okužbe, število Delež doslej okuženih prebivalcev v občini, v %
Bela krajina
Črnomelj 6.087 42,65 2.051 14,3
Metlika 3.779 44,71 1.163 13,7
Semič 1.641 42,25 573 14,7
Dolenjska
Novo mesto 17.187 45,97 5.468 14,6
Trebnje 6.017 45,24 2.053 15,4
Šentjernej 3.159 43,75 1.089 15,1
Dolenjske Toplice 1.591 44,31 475 13,2
Straža 1.788 46,1 531 13,7
Žužemberk 2.086 44,02 621 13,1
Mirna Peč 1.462 48,19 427 14,1
Mirna 1.243 46,48 346 12,9
Šentrupert 1.092 37,75 359 12,4
Mokronog-Trebelno 3.164 38,97 432 13,7
Šmarješke Toplice 1.423 40,41 558 15,8
Škocjan 1.213 35,61 387 11,3
Kočevsko-ribniško območje
Kočevje 7.782 49,8 1.870 12
Ribnica 4.564 47,34 1.366 13,2
Sodražica 1.134 50,51 295 13,1
Loški Potok 1.816 46,92 244 13,4
Kostel 384 55,57 38 5,5
Osilnica 215 23 65,75 7,0

Vir: NIJZ in Microsoft Power BI

Delež cepljenih oseb po statističnih regijah:

Delež cepljenih oseb po starostnih razredih (za Slovenijo):

Podatki so na dan 25. avgust 2021, pri podatkih po občinah smo upoštevali cepljenje s 1. odmerkom cepiva.

A. L.