JV Slovenija: Proti covid-19 cepljenih 80.392 prebivalcev

(vir: pixabay.com)

V naši regiji je s prvim odmerkom cepiva proti covid-19 cepljenih 80.392 ljudi ali 55,1 % celotnega prebivalstva. Hkrati je cepljenih 78.435 vseh starejših od 18 let, to je polnoletnih oseb, kar pomeni več kot dve tretjini vseh (66,5 %).

Celjenje se v zadnjih dneh ponovno povečuje. Tako je v državi in tudi v vseh občinah na Dolenjskem, v Beli krajini in na Kočevsko-ribniškem.

Občine z najvišjim deležem cepljenih polnoletnih oseb v regiji so: Sodražica (73,2 %), Kostel (72,8 %) in Osilnica (71,8 %). To so tudi občine, kjer je cepljenost z vsemi odmerki najvišja v Sloveniji.

V Sloveniji je po zadnje objavljenih podatkih s prvim odmerkom cepiva proti covid-19 cepljenih 1.212.523 ljudi ali 57 % vseh. Hkrati je cepljenih 68 % vseh starih 18 let in več (polnoletnih) oz. 1.178.164 ljudi.

Primerjava med našo regijo in državo pokaže, da je v regiji Jugovzhodna Slovenija delež cepljenih polnoletnih oseb s 66,5 % pod povprečjem države (68 %).

Znotraj regije pa so podatki naslednji:

Bela krajina, 3 občine: Najslabša precepljenost polnoletnih občanov je v občini Semič (62 %). Najboljša je v Metliki (64,3 %), občina Črnomelj je vmes (63,9 %). Na splošno je delež cepljenih v Beli krajini za povprečjem države.

Kočevsko-ribniško, 6 občin: Precepljenost prebivalstva je bistveno višja od povprečja v državi. Povsod presega 70 odstotkov. Najvišji delež precepljenih polnoletnih je v občini Sodražica (73,2 %), najnižji v občini Kočevje (70,6 %). Povprečje v državi je 66,5 %, v Beli krajini npr. dobrih 63 %.

Dolenjska, 12 občin: Najvišja precepljenost je v občinah Trebnje (69,5 %) in Mirna Peč (68,4 %). Nekoliko nad povprečjem so še deleži v občinah: Novo mesto in Žužemberk. Mirna je na povprečju. Ostale občine so pod povprečjem, najslabše pa je v občinah Šmarješke Toplice, Škocjan in Mokronog – Trebelno.

Podatki po občinah so naslednji:

  1. Bela krajina: Povprečje med 63 in 64 odstotki, nižje kot v državi in regiji

Občina Štev. preb.                                             Delež cepljenih polnoletnih, v %
Metlika                 8.480                                            64,3
Črnomelj               14.308                                            63,9
Semič                 3.887                                            62,0
Skupaj:                  18.195 prebivalcev

 

         2. Dolenjska: Povprečje približno na ravni države in regije

Občina                    Število prebivalcev                                 Delež cepljenih, v %

1. Trebnje 13.310 69,5
2. Mirna Peč   3.034 68,4
3. Žužemberk   4.741 66,6
4. Novo mesto 37.398 66,6
5. Mirna   2.683 66,5
6. Šentrupert   2.898 66,1
7. Straža   3.881 64,0
8. Dolenjske Toplice   3.593 63,5
9. Šentjernej   7.225 63,5
10. Šmarješke Toplice   3.521 61,8
11. Škocjan   3.429 57,7
12. Mokronog-Trebelno   3.164 57,1
Skupaj: 75.567 prebivalcev

 

Kočevsko-ribniško: Povprečje okoli 71 % in višje od povprečja v državi in regiji

Štev. prebivalcev                              Delež cepljenih polnoletnih, v %

Sodražica 2.249 73,2
Kostel 691 72,8
Osilnica 327 71,8
Ribnica 9.644 71,4
Loški Potok 1.816 70,7
Kočevje 15.644 70,6
Skupaj: 30.371 prebivalcev

Vir: Microsoft Power BI

A. L.