JV Slovenija: Podatki o črpanju evropskih sredstev

(vir: MD)

V finančni perspektivi 2014 do 2020, kjer je črpanje evropskih sredstev iz tega obdobja podaljšano za dve leti (do konca 2022), je imela Slovenija na voljo 3,3 milijarde evrov. Občine so prijavljale različne projekte, črpanja evropskih sredstvih po zastavljenih projektih pa so bila predvsem v zadnjih letih.

Podatki za Jugovzhodno Slovenijo, kjer je 21 občin, pokažejo, da je bila pri črpanju evropskih sredstev na prebivalca daleč najboljša občina Žužemberk.

V Žužemberku so prejeli več kot 2000 evrov eu-sredstev na prebivalca. Glede na te podatke, kjer se portal opira na podatke ministrstva za finance, pa sta bili najslabši občini Trebnje in Mokronog – Trebelno.

Podatki po območjih

– V Beli krajini je najboljša občina Metlika (1.105,66 evra), najslabše črpanje je bilo v občini Črnomelj (244,87 evra).

– Na Dolenjskem je bila (daleč) najboljša občina Žužemberk (2.036,85 evra), najslabše črpanje je bilo v Občini Trebnje (163,40 evra).

– Na Kočevsko-ribniškem območju je bila najboljša občina Sodražica (1806,22 evra), najslabši pa Loški Potok (388,60 evra).

Črpanje evropskih sredstev po občinah, zneski na prebivalca:

Bela krajina
Metlika 1.015,66
Semič    570,80
Črnomelj    244,87
Dolenjska
Žužemberk 2.036,85
Šmarješke Toplice 1.568,59
Dolenjske Toplice 1.328,68
Škocjan 1.246,88
Mirna Peč 1.027,39
Straža    747,46
Mirna    572,13
Novo mesto    566,70
Šentjernej    403,79
Šentrupert    351,26
Mokronog-Trebelno    215,10
Trebnje    163,40
Kočevsko-ribniško
Sodražica 1.806,22
Kostel 1.558,09
Kočevje 1.228,58
Osilnica 1.107,97
Ribnica    952,02
Loški Potok    388,60

Vir: 24ur.com

Prve tri občine v Sloveniji so: Grad (13.248 evra na prebivalca), Pivka (3689 evrov na prebivalca) in Velika Polana (3301 evra na prebivalca).

A. L.