JV Slovenija: Okužbe vrtcih, osnovnih, srednjih in višji šoli

(vir: pixabay.com)

Spremenjen potek šolanja in predšolske vzgoje zaradi okužb z novim koronavirusom v zadnjem tednu v Jugovzhodni Sloveniji, ki zajema Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško območje, so imeli v 34 vrtcih in šolah. Nekatere karantene, okužbe ali sumi okužb so se iztekli, v nov teden z okužbami vstopajo v 29 zavodih.

Okužbe ali sume na okužb imajo v 4 vrtcih, 18 osnovnih šolah, 5 srednjih šolah in 1 višji šoli.

V karanteni je 1 oddelek vrtca (Trebnje), 15 razredov osnovnih šol, 5 razredov srednjih šol in 1 oddelek višje šole.

Težji potek bolezni

Iz podatkov, ki jih posamezni vrtci in šole pošiljajo ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, je še razvidno, da ima 1 učenec Osnovne šole Šentjernej težjo obliko bolezni, odsoten je že od 19. aprila 2021. V Šolskem centru Novo mesto, Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji, pa je bil dijak s težjim potekom bolezni odsoten od 16. marca do 25. septembra.

Vrtci: 4 vrtci

  1. Vrtec Sonček, Semič: sum na okužbo pri zaposlenem

2. Vrtec Pedenjped, Pedenjped Novo mesto: 1 zaposleni okužen

3. Vrtec Pedenjped, Sapramiška Novo mesto: 1 otrok sum na okužbo

4. Vrtec Mavrica Trebnje, enota Mojca: 2. oddelek starostnega obdobja v karanteni, 24 oseb, otroci so v domači karanteni, okužba pri otroku ali več otrocih skupine, sum na okužbo pri 2 zaposlenih

Osnovne šole: 18 osnovnih šol

  1. Osnovna šola Bršljin, Novo mesto: 3. razred v karanteni, 23 oseb, pouk poteka na daljavo, okužba pri učencu ali več učencih oddelka, okužba pri 1 zaposlenem

2. Osnovna šola Center, Novo mesto: sum na okužbo pri 1 učencu, 1 zaposlen okužen

3. Osnovna šola Dolenjske Toplice: 4. razred v karanteni, 18 oseb, pouk poteka na daljavo, okužba pri učencu ali več učencih oddelka, 1 učenec okužen, pri 1 učencu sum na okužbo, pri 1 zaposlenem sum na okužbo

4. Osnovna šola Frana Metelka Škocjan: 5. in 7. razred v karanteni, 35 oseb, pouk poteka na daljavo, okužba pri učitelju, sum na okužbo pri 10 učencih, okužen 1 zaposleni, sum na okužbo pri 2 zaposlenih

5. Osnovna šola Grm, Novo mesto: 3. in 5. razred v karanteni, 45 oseb, pouk poteka na daljavo, okužba pri učencih ali več učencih oddelkov

6. Osnovna šola Loka, Črnomelj: v karanteni trije 6. razredi in 7. razred, 75 oseb, sum na okužbo pri 5 učencih

7. Osnovna šola Metlika: dva 7. razreda v karanteni, 54 oseb, pouk poteka na daljavo, okužba pri učencu ali več učencih oddelka, 1 zaposleni okužen, sum na okužbo še pri 1 zaposlenem

8. Podružnična šola Suhor pri Metliki: 2 učenca sum na okužbo

9. Osnovna šola Mokronog: 1 učenec okužen

10. Osnovna šola Ob Rinži Kočevje: 3 učenci okuženi, okužen 1 zaposleni

11. Osnovna šola Stopiče: 1 učenec sum na okužbo

12. Podružnica Podgrad (Stopiče): 2 učenca sum na okužbo

13. Osnovna šola Vavta vas: 8. razred v karanteni, 24 oseb, pouk poteka na daljavo, okužba pri učencu ali več učencih oddelka

14. Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje: 1 zaposleni okužen

15. Osnovna šola dr. Franceta Prešerna, Ribnica: 5. in 8. razred v karanteni, 42 oseb, pouk poteka na daljavo, okužba pri učencih ali več učencih oddelkov

16. Osnovna šola dr. Pavla Lunačka, Šentrupert: 1 učenec sum na okužbo

17. Osnovna šola Šentjernej: 1 učenec okužen, težja oblika bolezni, odsoten že od 19. aprila

18. Osnovna šola Šmarjeta: 2 učenca okužena, pri 3 sum na okužbo

Srednje šole: 5 šol 

  1. Ekonomska šola Novo mesto, Srednja šola in gimnazija: 4. letnik v karanteni, pouk na daljavo, 29 oseb, okužba pri učitelju

2. Gimnazija in srednja šola Kočevje: 2. in 4. letnik v karanteni, 45 oseb, pouk poteka na prilagojen način (manjše skupine, zaščitne maske, dodatna razkuževanja), okužba pri dijaku ali več dijakih oddelka

3. Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija: 3. letnik v karanteni, 29 oseb, prilagojen način pouka (manjše skupine, zaščitne maske, dodatno razkuževanje), okužba pri dijaku ali več dijakih oddelka, 1 zaposleni okužen

V tej šoli je tudi dijak, ki je bil okužen, s težjim potekom bolezni, odsoten je bil od 16. marca do 25. septembra.

4. Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola: 1 dijak okužen, z zaposleni okužen (težji potek bolezni, odsotnost že od 20. septembra).

5. Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola: 1. letnik v karanteni, 30 oseb, pouk poteka na daljavo, okužba pri dijaku ali več dijakih oddelka.

Višja šola: 1 višja šola

1. Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola: 1. letnik v karanteni, 25 oseb, pouk poteka na daljavo, okužba pri dijaku ali več dijakih oddelka, sum na okužbo pri 2 zaposlenih

Okužbe v Sloveniji

Okužbe z novim koronavirusom v Sloveniji v zadnjih dneh ponovno naraščajo. Posledično so okužbe začele naraščati tudi v vrtcih in šolah, tako med učenci kot zaposlenimi. V Sloveniji je bilo v petek, 15. oktobra, okuženih 25 otrok v vrtcih, 364 učencev osnovnih šol, 112 dijakov, 2 učenca v osnovnih šolah s prilagojenim programom, 22 učencev glasbenih šol in 6 dijakov v dijaških domovih.

Med zaposlenimi pa jih je bilo okuženih 52 v vrtcih, 161 v osnovnih šolah, 26 v srednjih šolah, 11 v osnovnih šolah s prilagojenim programom, 2 v glasbeni šoli, 1 v dijaškem domu in 5 v zavodih.

Vir: Podatki zajeti v nedeljo, 17. oktober 2021, ob 21. uri – COVID-19 Sledilnik

A. L.