JV Slovenija: Okužbe v vrtcih, osnovnih, srednjih, glasbeni in višji šoli

(vir: pixabay.com)

V Sloveniji se z novim koronavirusom srečujejo v 1230 javno-izobraževalnih zavodih, vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, šolah s prilagojenim programom, glasbenih šolah, dijaških domovih in zavodih. Največ okužb je v vrtcih in osnovnih šolah.

Podobno je tudi v Jugovzhodni Sloveniji, ki zajema Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško območje.

V naši regiji spremenjen potek vzgoje in predšolske vzgoje v zadnjem tednu poteka v 73 vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, v to je vključena ena glasbena in ena višja šola.

  • Vrtci:                20 vrtcev,   72 primerov
  • Osnovne šole:   42 šol,      432 primerov
  • Srednja šola:      9 šol,      167 primerov
  • Višja šola:         1 šola,        3 primerov
  • Glasbena šola:   1 šola,      10 primerov

Skupaj: 73 zavodov, 684 primerov

Podatki po vrtcih in šolah, po abecednem redu:

Vrtci
Črnomelj 3
Dolenjske Toplice, Gumbek 7
Dragatuš 8
Kočevje, enota Mojca 1
Metlika 1
Novo mesto, Ciciban, enota Bibe 1
Novo mesto, Ciciban, enota Ciciban 8
Novo mesto, Ciciban, enota Kekec 2
Novo mesto, Ciciban, enota Labod 5
Novo mesto, Ciciban, enota Mehurčki 1
Novo mesto, Pedenjped, Ostržek 1
Semič 9
Stari trg ob Kolpi 2
Stopiče 4
Šentjernej, enota Čebelica 3
Škocjan 1
Šmarjeta, Sonček 1
Trebnje, Mavrica 10
Trebnje, Veliki Gaber 1
Vavta vas 3
72
Osnovne šole
Črnomelj, Milke Šobar – Nataše    20
Črnomelj, Mirana Jarca    11
Dolenjske Toplice    17
Dragatuš    12
Kočevje, Ljubo Šercer      5
Kočevje, Ob Rinži    17
Kočevje, Stara Cerkev      2
Kočevje, Zbora odposlancev    27
Kostel, Fara     3
Livold     1
Metlika   30
Mirna Peč    5
Mokronog    3
Novo mesto, Bršljin    9
Novo mesto, Brusnice    6
Novo mesto, Center   55
Novo mesto, Drska   16
Novo mesto, Grm   29
Novo mesto, Mali Slatnik    1
Novo mesto, Šmihel    8
Otočec  18
Podzemelj   1
Ribnica  20
Ribnica, Dolenja vas   1
Semič  25
Stari trg ob Kolpi   1
Stopiče   2
Stopiče, Dolž   6
Šentjernej 14
Šentrupert   3
Škocjan   4
Šmarjeta 17
Trebelno   2
Trebnje 11
Trebnje, Dolenja Nemška vas   1
Trebnje, Šentlovrenc   3
Trebnje, Veliki Gaber   1
Vavta vas 14
Vinica   5
Žužemberk   2
Žužemberk, Ajdovec   1
Žužemberk, Prevole   3
432
Srednje šole
Ekonomska šola Novo mesto, Srednja šola in gimnazija   15
Gimnazija Novo mesto   32
Gimnazija in srednja šola Kočevje   13
Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija     8
Grm, Srednja šola za gostinstvo in turizem     4
Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola   26
Šolski center NM, Srednja strojna šola   10
Šolski center NM, Srednja zdravstvena in kemijska šola   37
Šolski center NM, Srednja elektro šola v tehniški gimnaziji   22
167
Višja strokovna šola Novo mesto 3

Glasbena šola Marjana Kozine, Novo mesto                                                                 10

Podatki so vzeti iz spletne baze COVID-19 Sledilnik, ti so zajeti na osnovi podatkov, ki jih posamezni vrtci, šole in drugi zavodi sporočajo ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

A. L.