JV Slovenija: Okužbe v vrtcih in šolah

(vir: arhiv)

V Jugovzhodni Sloveniji smo popočitniški teden začeli z okužbami v 15 vrtcih in šolah s 33 osebami, čez teden dni so okužbe že v 68 ustanovah, danes je to že v 73 vzgojno-izobraževalnih ustanovah, kjer je 452 okužb.

Okužbe so v zadnjem tednu porasle povsod (izjema so glasbene šole), najslabše pa je v osnovnih šolah, kjer se je število šol z okužbami povečalo za 18 odstotkov, število primerov pa za 25 odstotkov oz. za četrtino.

Prejšnji teden so šole in vrtci na območju Jugovzhodne Slovenije teden po jesenskih počitnicah začeli s težavami zaradi okužb z novim kitajskim virusom v 15 ustanovah s 33 primeri okužb.

Če teden dni so bile okužbe že v 68 vzgojno-izobraževalnih zavodih, okuženih je bilo 350 oseb.

Na današnji dan, tretji teden pouka po jesenskih počitnicah pa spremenjen potek šolanja in predšolske vzgoje poteka že v 73 vrtcih in šolah, kjer je že 452 okužb. Še prejšnji teden so bile okužbe v dveh glasbenih šolah, zdaj tega ni več. To pa je tudi edina svetla izjema, sicer pa v regiji že skoraj ni šole, kjer se ne bi soočali s tem.

Podatki po ustanovah:

 • Vrtci:                25 vrtcev ali enot, 95 primerov
 • Osnovne šole:   39 šol, 283 primerov
 • Glasbene šole:    0
 • Srednje šole:      8 šol, 72 primerov
 • Višje šole:          1 šola, 2 primera

Spremenjen potek šolanja in predšolske vzgoje v zadnjem tednu je v naslednjih ustanovah:

1. Vrtci: 25 enot, 95 primerov

 • Metlika: 1
 • Sonček, Semič: 15
 • Gumbek, Dolenjske Toplice: 10
 • Dragatuš: 1
 • Stopiče: 3
 • Vinica pri Črnomlju: 1
 • Šmarjeta, enota Sonček: 2
 • Žužemberk, vrtec Sonček: 2
 • Dvor pri Žužemberku: 1
 • Otona Župančiča Črnomelj: 2
 • Ciciban Novo meto, enota Bibe: 7
 • Ciciban Novo mesto, enota Ciciban: 7
 • Ciciban Novo mesto, enota Kekec: 6
 • Ciciban Novo mesto, enota Labod: 8
 • Ciciban Novo mesto, Najdihojca: 5
 • Pedenjped Novo mesto, Metka: 5
 • Pedenjped, Novo mesto: enota Ostržek: 1
 • Pedenjped Novo mesto, Pedenjped: 1
 • Pedenjped Novo mesto, Rdeča kapica: 1
 • Pedenjped Novo mesto, Sapramiška: 1
 • Pedenjped Novo mesto, Videk: 2
 • Vrtec Kočevje, enota Narcisa: 1
 • Vrtec Kočevje, enota Brlogec: 2
 • Vrtec Škocjan: 8
 • Vrtec Vavta vas: 2

2. Osnovne šole: 39 šol, 283 primerov

 • Semič: 3
 • Bršljin: 3
 • Center Novo mesto: 26
 • Podružnična šola Mali Slatnik: 18
 • Dolenjske Toplice: 10
 • Dragotina Ketteja, Novo mesto: 4
 • Drska: 16
 • Grm Novo mesto: 11
 • Šmihel: 2
 • Podružnična šola Birčna vas: 2
 • Stopiče: 4
 • Podružnica Podgrad: 3
 • Frana Metelka Škocjan: 4
 • Otočec: 11
 • Mokronog: 4
 • Toneta Pavčka, Mirna Peč: 1
 • Trebnje: 5
 • Podružnična šola Dobrnič: 2
 • Vavta vas: 2
 • Šentrupert: 5
 • Šentjernej: 11
 • Podružnica Dvor: 1
 • Šmarjeta: 14
 • Dragatuš: 3
 • Loka Črnomelj: 22
 • Podružnična šola Adlešiči: 1
 • Metlika: 19
 • Podružnična šola Suhor: 5
 • Mirana Jarca Črnomelj: 6
 • Vinica pri Črnomlju: 5
 • Podzemelj: 4
 • Ljubo Šercer, Kočevje: 2
 • Ob Rinži Kočevje: 35
 • Podružnica Kočevska Reka: 1
 • Stara Cerkev, Kočevje: 6
 • Zbora odposlancev Kočevje: 8
 • Loški Potok: 1
 • Podružnica Dolenja vas, Ribnica: 1
 • Dr. Franceta Prešerna Ribnica: 1

3. Srednje šole: 8 šol, 72 primerov

 • Ekonomska šola Novo mesto, Srednja šola in gimnazija: 12
 • Gimnazija Novo mesto: 13
 • Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija: 6
 • Srednja šola za gostinstvo in turizem: 2
 • Šolski center Novo mesto: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija: 13
 • Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola: 4
 • Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola: 6
 • Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola: 16

4. Višja šola: 1 šola, 2 primera

 • Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola: 2

Podatke so ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport posredovali vrtci in šole, zajeti pa so v spletni bazi COVID-19 Sledilnik. Obstaja možnost, da je vrtcev in šol z okužbami še več, vodstva namreč včasih podatke sporočijo s časovnim zamikom.

Podatki so zajeti 17. novembra 2021, ob 6. uri.

Vir: COVID-19 Sledilnik

A. L.