JV Slovenija: Okužbe v 35 vrtcih, osnovnih, srednjih, glasbeni in višji šoli

(vir: pixabay.com)

V naši regiji, Jugovzhodni Sloveniji, ki zajema Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško območje, so trenutno okužbe ali sumi na okužbe z novim koronavirusom v 6 vrtcih, 20 osnovnih šol, 7 srednjih šolah, 1 glasbeni šoli in 1 višji šoli. Skupno je to v 35 javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih. Pred tednom dni je bilo to v 28 zavodih. 

Značilnost tega tedna je tudi, da je čedalje več razredov osnovnih šol v karanteni, kjer pouk večinoma poteka na daljavo.

Okuženi so 3 otroci v vrtcih, večje število učencev v osnovnih in srednjih šolah, po en v glasbeni šoli in višji strokovni šoli.

Okuženih je tudi 11 zaposlenih v osnovnih šolah in 3 zaposleni v srednjih šolah.

Sum na okužbo je pri 10 otrocih v vrtcih, 47 otrocih, šolarjih in dijakih ter 28 zaposlenih.

V karanteni je 29 oddelkov, med njimi 1 oddelek vrtca, 25 oddelkov osnovnih šol, 3 razredi srednjih šol.

Okužbe po ustanovah in krajih so naslednje:  

Vrtci: 6 oddelkov, 1 oddelek v karanteni, okuženi 3 otroci in 5 zaposlenih, sum na okužbo pri 10 otrocih in 2 zaposlenih

 • Vrtec Metlika: 1 zaposleni okužen
 • Vrtec Sonček, Semič: Okužen 1 otrok in 1 zaposleni, 8 otrok sum na okužbo
 • Vrtec Stopiče: Karantena komb. 1 in 2. starostno obdobje, 14 oseb, otroci so doma, okužen vzgojitelj, sum na okužbo še pri 1 zaposlenem
 • Ciciban Novo mesto, enota Ciciban: Okužen 1 otrok
 • Ciciban Novo mesto, enota Kekec: Sum na okužbo 1 otrok
 • Pedenjped, Novo mesto, Pedenjped: Okuženi 1 otrok in 2 zaposlena, sum na okužbo pri 1 otroku in 1 zaposlenem

Osnovne šole: Skupno 20 osnovnih šol, v karanteni 25 razredov, okuženo večje število učencev in 7 zaposlenih, sum na okužbo 28 učencev in 9 zaposlenih

Podatki po območjih znotraj regije so naslednji:

– Bela krajina: 4 šole, v karanteni 5 razredov, okuženih 5 učencev in 3 zaposleni, sum na okužbo pri 22 učencih in 1 zaposlenem

 • Semič: Okužena 2 učenca in 2 zaposlena, sum na okužbo 5 učencev in 1 zaposleni
 • Loka Črnomelj: V karanteni tri 4. razredi, 45 oseb, pouk poteka na daljavo, okužena 2 učenca in 1 učitelj
 • Dragatuš: Pri 1 učencu sum na okužbo
 • Metlika: karantena 2. in 6. razred, 40 oseb, pouk poteka na daljavo, okužen 1 učenec, sum na okužbo 16 učencev

– Dolenjska: 13 šol, v karanteni 17 razredov, okuženo večje število učencev in 4 zaposleni, sum na okužbo pri 4 učencih in 8 zaposlenih

 • Brusnice: 7. razred v karanteni, 22 oseb, pouk poteka na daljavo, okužba pri učencih, 1 učenec okužen, pri 3 zaposlenih sum na okužbo
 • Bršljin, Novo mesto: 6. razred v karanteni, 18 oseb, pouk poteka na daljavo, okužba pri učencu ali več učencih
 • Center, Novo mesto: Pri 2 učencih sum na okužbo
 • Dragotina Ketteja, Novo mesto: V karanteni dva 4. razreda in 5. razred, 26 oseb, pouk poteka na prilagojen oz. spremenjen način (manjše skupine, zaščitne maske, dodatna razkuževanja), okužen učitelj
 • Drska Novo mesto: 1 zaposleni okužen, težji potek (že od 1. septembra), 2 učenca sum na okužbo
 • Stopiče: Okužena 2 učenca in 1 zaposleni, sum na okužbo pri 1 zaposlenem
 • Dolenjske Toplice: 4. razred v karanteni, 18 oseb, okužba pri učencu ali več učencih, 1 učenec okužen, pri 1 učencu in 1 zaposlenem sum na okužbo
 • Vavta vas: Okužena 2 zaposlena
 • Trebnje: V karanteni 7. in 9. razred, 49 oseb, pouk poteka na daljavo, okužba pri učencu ali več učencih, sum na okužbo pri 1 zaposlenem
 • Podružnica Dolenja Nemška vas: V karanteni 3. razred, 21 oseb, pouk poteka na daljavo, okužba pri učencu ali več učencih, okužen 1 zaposleni
 • Šentjernej: Okužen 1 učenec, sum na okužbo pri 2 zaposlenih
 • Žužemberk: Karantena 7. razred, 20 oseb, pouk poteka na daljavo, okužba pri učencu ali več učencih oddelka, okužen 1 zaposleni
 • Podružnična šola Ajdovec: V karanteni 1. razred, 24 oseb, pouk poteka na daljavo, okužba pri učencu ali več učencih oddelka

– Kočevsko-ribniško območje: 3 šole, v karanteni 3 razredi, okuženih več učencev, sum na okužbo pri 2 učencih

 • OŠ Ob Rinži, Kočevje: V karanteni 2. razred, 16 oseb, pouk poteka na daljavo, okužen 1 zaposleni, sum na okužbo 1 učenec
 • OŠ Podružnica Kočevska Reka: Sum na okužbo pri 1 učencu
 • OŠ dr. Franceta Prešerna, Ribnica: V karanteni 6. in 8. razred, 50 oseb, pouk poteka na daljavo, okužba pri učencu ali več učencih oddelkov

– Srednje šole: 7 šol, v karanteni 3 razredi, okuženih več kot 12 dijakov in 3 zaposleni, sum na okužbo pri 8 zaposlenih

 • Gimnazija in srednja šola Kočevje: 2 dijaka okužena
 • Ekonomska šola Novo mesto: karantena 1. in 3. letnik, 58 ljudi, pouk poteka na daljavo, okužba pri dijakih, 2 dijaka okužena, 3 zaposleni sum na okužbo
 • Gimnazija Novo mesto: okuženi 1 dijak in 1 zaposleni, pri 2 zaposlenih sum na okužbo
 • Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Novo mesto: 1 dijak okužen, pri 1 zaposlenem sum na okužbo
 • Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Novo mesto: Okuženi 3 dijaki
 • Srednja strojna šola, Novo mesto: Okužena 2 dijaka in 1 zaposleni
 • Srednja zdravstvena in kemijska šola, Novo mesto: V karanteni 1. letnik, 30 oseb, pouk poteka na prilagojen način (manjše skupine, zaščitne maske, dodatna razkuževanja), okužba pri dijaku ali več dijakih, okuženi 1 dijak, 1 zaposleni, sum na okužbo pri 2 zaposlenih

– Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto: 1 otrok okužen

– Šolski center NM, Višja strokovna šola: Okužen 1 dijak, sum na okužbo pri 5 dijakih

Podatke ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport sporočajo vrtci in šole sami, objavlja jih portal COVID-19 Sledilnik. Iz tokratnih objav je razvidno, da so nekateri vrtci in šole podatke sporočili naknadno, mi pa smo zajeli le tiste, ki veljajo v tem tednu. Nekatere šole pri odrejenih karantenah ne navedejo števila okuženih učencev, zapišejo le, da je okužba pri enem ali več učencih.

Podatki za Jugovzhodno Slovenijo:

Podatki zajeti 5. oktobra 2021, ob 6. uri.

Vir: COVID-19 Sledilnik

A. L.