JV Slovenija: Okužbe v 29 vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

(vir: pixabay.com)

Spremenjen potek šolanja in predšolske vzgoje v zadnjem tednu ima 29 ustanov iz Jugovzhodne Slovenije, ki zajema Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško območje. V karanteni je 9 oddelkov vrtcev in šol v Jugovzhodni Sloveniji. Okužbe ali sume na okužbo imajo še v 20 drugih oddelkih.

Pred tednom dni smo poročali o okužbah ali sumih okužb v 23 ustanovah Jugovzhodne Slovenije, danes o 29, kar pomeni, da se število okužb ali sumov na nje v regiji povečuje.

Po težavah zaradi okužb izstopata dve osnovni šoli: Mirana Jarca v Črnomlju in dr. Franceta Prešerna iz Ribnice.

V primeru karanten je varstvo otrok v domači oskrbi, pouk poteka na daljavo. Kjer karantene niso odrejene, so okuženi ali tisti, kjer se sumi na okužbo, odsotni iz ustanov, varstvo ali pouk poteka kot običajno.

Podatki Sledilnika za covid-19 pokažejo, da so trenutno v karanteni v celoti:

  • 1 oddelek vrtca (Loški Potok): 13 oseb
  • 10 oddelkov osnovnih šol: 198 oseb (največ v Ribnici, 131 oseb)
  • 1 oddelek srednje šole: 25 oseb

Odrejene karantene za celotne oddelke, domače varstvo ali pouk na daljavo:

Vrtci: 10, v karanteni 1 oddelek, 13 oseb

  1. Semič, enota Sonček (2): Okužena 2 zaposlena, do včeraj, nedelje, sum na okužbo 7 otrok.

2. Otona Župančiča, Črnomelj (1): Okužen 1 zaposleni.

3. Pedenjped, Cepetavček, Novo mesto (1): Sum na okužbo pri 1 otroku.

4. Pedenjped, Metka, Novo mesto (2): Sum na okužbo pri 2 otrocih.

5. Pedenjped, enota Pedenjped, Novo mesto (5): Okužen 1 otrok in 1 zaposleni. Do sobote okužba še pri 2 zaposlenih. Sum na okužbo še pri 1 otroku.

6. Stopiče (1): Okužen 1 otrok.

7. Vrtec Cepetavček, Mirna Peč (2): Sum na okužbo pri 2 otrocih.

8. Vavta vas (1): Okužen 1 zaposleni, do četrtka okužba potrjena še pri 1 zaposlenem.

9. Vrtec Sonček, Žužemberk (1): Sum na okužbo pri 1 zaposlenem.

10. Loški Potok, enota Vrtec (1): V karanteni oddelek 1. starostnega obdobja, 13 oseb, okužba pri drugem delavcu.

Osnovne šole: 16, v karanteni 10 oddelkov, 198 oseb

  1. Brusnice (1): Sum na okužbo 1 učenec.

2. Center, Novo mesto (8): Okuženih 6 učencev in 2 zaposlena. Pri več učencih sum na okužbo.

3. Dolenjske Toplice (5): Okužena 2 učenca, pri 3 učencih sum na okužbo.

4. Drska, Novo mesto (8): Sum na okužbo pri 8 učencih.

5. Otočec (3): Sum na okužbo 3 učenci.

6. Vavta vas (1): Okužen 1 zaposleni.

7. Toneta Pavčka Mirna Peč (2): V karanteni 5. razred, 25 oseb, pouk poteka na daljavo. Okužen 1 učenec.

8. Dr. Pavla Lunačka, Šentrupert (3): V karanteni 8. razred, 23 oseb, pouk poteka na daljavo. Sum na okužbo pri 2 učencih in 1 zaposlenem.

9. Loka Črnomelj (6): Okužen 1 zaposleni. Sum na okužbo pri 5 učencih. Do petka je bila okužba potrjena še pri 1 zaposlenem.

10. Milke Šobar – Nataše, Črnomelj (1): Okužen 1 zaposleni.

11. Mirana Jarca, Črnomelj (3): V karanteni 6. razred, pouk poteka na daljavo, 16 oseb. Okužba pri 1 učencu, sum na okužbo še pri 1 učencu. Ta šola ima sicer največ težav z okužbami v zadnjih tednih (cel marec), doslej je bilo v karanteni že 5 razredov, tokratni je šesti, pouk je potekal na daljavo.

12. Podružnica Dvor, Žužemberk (1): Sum na okužbo pri 1 učencu.

13. Ob Rinži, Kočevje (3): Sum na okužbo 2 zaposlena in 1 učenec.

14. Zbora odposlancev, Kočevje (2): Sum na okužbo pri 1 učencu, okužen 1 zaposleni.

15. Dr. Franceta Prešerna, Ribnica (6): V karanteni 5., 6. in 4 oddelki 8. razreda, skupno 131 oseb. Pouk poteka na daljavo. Okuženih  učencev, sum na okužbo še pri 3 učencih. Okužen 1 zaposleni, do včeraj okužba potrjena še pri enem zaposlenem.

16. Sodražica, Podružnična šola Sv Gregor (1): V karanteni 2. razred, 3 osebe, pouk poteka na daljavo, okužba ali sum na okužbo pri učencu ali več učencih. Okužen 1 zaposleni. Do četrtka je bila okužba potrjena še pri 1 zaposlenem. Do včeraj je bil v karanteni tudi 1. razred, 4 osebe.

Srednje šole: 3, v karanteni 1 oddelek, 25 oseb

  1. Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija (1): Okužen 1 dijak.

2. Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija (1): Sum na okužbo pri 1 dijaku. Do petka je bila okužba potrjena še pri 1 dijaku.

3. Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola (3): V karanteni 2. letnik, 25 oseb, pouk poteka na daljavo, okužba pri 3 dijakih oddelka.

Podatki Sledilnika za covid-19, od kjer smo črpali podatke:

Primer poročanja o okužba za Osnovno šolo Mirana Jarca v Črnomlju.
Primer poročanja za Osnovno šolo dr. Franceta Prešerna v Ribnici.

Vir: COVID-19 Sledilnik

C. R.