JV Slovenija: Okužbe v 28 vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

(vir: pixabay.com)

Po podatkih, ki jih ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport sporočajo vodstva vzgojno-varstvenih ustanov, imajo trenutno na Dolenjskem, v Beli krajini in Kočevsko-ribniškem območju (regija Jugovzhodna Slovenija, težave zaradi okužb ali suma okužb v 28 vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

Okužbe ali sumi okužb so v 5 vrtcih, 17 osnovnih šolah in 6 srednjih šolah – skupno v 28 ustanovah.

– V 5 vrtcih so okuženi 1 otrok in 3 zaposleni. Sum na okužbo je še pri 6 otrocih in 5 zaposlenih, v karanteni je 5 oddelkov.

– V  17 osnovnih šolah je okuženih več kot 10 učencev in 7 zaposlenih, sum na okužbo je pri 18 učencih in 3 zaposlenih, v karanteni je 10 oddelkov.

– V 6 srednjih šolah je okužba potrjena pri več kot 9 dijakov in 2 zaposlenih, sum na okužbo je pri 2 zaposlenih, v karanteni je 8 oddelkov.

Podatki po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah so naslednji:

1. Vrtci: 5 vrtcev, okuženi 1 otrok in 3 zaposleni, sum na okužbo pri 6 otrocih in 5 zaposlenih, v karanteni 5 oddelkov

Vrtec, kraj Okužba Sum na okužbo Karantena
Vrtec Semič 0 3 otroci 1. in dva oddelka 2. starostnega obdobja, 58 oseb, prilagojeno vzgojno delo, sum na okužbo pri otrocih
Vrtec Stopiče 0 1 zaposleni 0
Pedenjped, Metka, Novo mesto 1 otrok 1 zaposleni 0
Pedenjped, Novo mesto 3 zaposleni 2 otroka, 3 zaposleni 1. in kombinirani 1. in 2. starostno obdobje, 14 oseb, domača karantena
Pedenjped, Videk, Novo mesto 0 1 otrok 0
Skupaj:  4 11 5

 

2. Osnovne šole: 17 šol, okuženih več kot 10 učencev in 7 zaposlenih, sum na okužbo pri 18 učencih in 3 zaposlenih, v karanteni 10 oddelkov

Šola, kraj Okužba Sum na okužbo Karantena
Semič 0 4 učenci 0
Dolenjske Toplice 0 2 učenca, 1 zaposleni 8. razred, 19 oseb, pouk poteka na daljavo
Drska, Novo mesto 0 2 učenca 0
Grm, Novo mesto Okužba pri učencu ali več učencih 4., 8., 9. razred, 70 oseb, pouk poteka na daljavo
OŠ Ljubo Šercer, Kočevje 0 1 zaposleni 0
OŠ Loka, Črnomelj Okužba pri učencu ali več učencih 9. razred, 23 oseb, pouk poteka na daljavo
Griblje 0 1 učenec 0
Metlika 4 učenci, 1 zaposleni 5 učencev 0
Suhor, Metlika 1 učenec 0
Otočec 0 1 učenec 0
Stopiče 2 učenca, 1 zaposleni 2 učenca,1 zaposlenih 6., 8. razred, 36 oseb, pouk poteka na daljavo, okužba pri učencih in učitelju (8. razred)
Vavta vas 1 zaposleni 0 0
Ribnica 3 zaposleni 0 0
Šentrupert 1 učenec 0 5. razred, 27 oseb, pouk poteka na daljavo, okužba pri učencu
Šmarjeta 2 učenca, 1 zaposleni 0 0
Šmihel, Novo mesto 1 učenec 0 0
Žužemberk Okužba pri več učencih 0 6., 9. razred, 44 oseb, okužba pri učencu ali več
Skupaj:  17 in več 21 10

 

3. Srednje šole: 6 šol, okužba več kot 9 dijakov in 2 zaposlenih, sum na okužbo pri 2 zaposlenih, v karanteni 8 oddelkov

Srednja šola, kraj Okužba Sum na okužbo Karantena
Ekonomska šola Novo mesto 1 dijak, 1 zaposleni 0 0
Gimnazija Novo mesto 2 dijaka 2 zaposlena 1., 2 letnik, 49 oseb, pouk poteka na daljavo
Gimnazija in srednja šola Kočevje Okužba pri dijaku ali več dijakih 0 1., 2. letnik, 58 oseb, pouk poteka na daljavo
Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Novo mesto  3 dijaki 0 1. letnik, 29 oseb, prilagojen nalin pouka
Srednja strojna šola, Novo mesto  1 dijak, 1 zaposleni 0 3. letnik, 20 oseb, pouk poteka na daljavo
Srednja zdravstvena in kemijska šola, Novo mesto 2 dijaka 0 2., 3. letnik, 56 oseb, prilagojen način pouka (3. letnik), pouk poteka na daljavo (2. letnik)
Skupaj: 11 2 8

Vir: COVID-19 Sledilnik Podatki zajeti 28. septembra 2021, ob 7. uri.

V nadaljevanju objavljamo podatke o šolah v Jugovzhodni Sloveniji, kjer pouk šolanja in predšolske vzgoje v zadnjem tednu poteka po spremenjenem načinu. V naših razpredelnicah pa smo zajeli le tiste podatke, ki veljajo na današnji dan, to je 28. september.

A. L.