JV Slovenija: Okužbe v 26 vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

(vir: pixabay.com)

V Sloveniji je bilo včeraj potrjeno okuženih 272 učencev, dijakov in predšolskih otrok (teh je bilo 7). Okuženih zaposlenih je bilo 298 vzgojiteljev in učiteljev. V karanteni je bilo 3282 učencev, vključenih v 155 oddelkov, pouk na daljavo je izvajalo 91 oddelkov osnovnih šol. V karanteni je bilo tudi 574 predšolskih otrok iz 60 oddelkov, kažejo podatki Sledilnika za covid-19.

Spremenjen potek šolanja in predšolske vzgoje v zadnjem tednu ima tudi 26 ustanov iz Jugovzhodne Slovenije. V karanteni je 13 oddelkov vrtcev in šol v Jugovzhodni Sloveniji (282 oseb – otrok in zaposlenih). Okužbe ali sume na okužbo imajo še v 13 drugih oddelkih.

Varstvo otrok je v domači oskrbi, pouk poteka na daljavo. Še več kot 60 oseb je dodatno okuženih ali obstaja sum na okužbo, vendar so odsotni iz ustanov.

Podatki Sledilnika za covid-19 pokažejo, da so trenutno v karanteni v celoti:

  • 3 oddelki vrtcev: 62 oseb
  • 9 oddelkov osnovnih šol: 205 oseb (največ v Žužemberku, 45)
  • 1 oddelek srednje šole: 15 oseb.

Odrejene karantene za celotne oddelke, domače varstvo ali pouk na daljavo

1. Otroški vrtec Metlika: V domači karanteni otroci celotnega oddelka 2. starostnega obdobja. 24 oseb. Okužba pri otroku ali več otrocih skupine.

2. Vrtec Ciciban Novo mesto, Enota LABOD: Karantena odrejena za kombiniran oddelek 1. in 2. starostnega obdobja, 19 oseb. Otroci oddelka so v domači karantena. Okužba vzgojitelja.

3. Vrtec Kočevje, enota Ostržek: Karantena celoten oddelek 2. starostnega obdobja. 19 oseb. Vzgojno delo poteka po prilagojenem načinu. Okužba vzgojitelja.

4. Osnovna šola Center Novo mesto: Karantena odrejena za celoten 1. razred, pouka poteka na daljavo. 20 oseb. Okužen učitelj. Sum na okužbo še pri 15 učencih.

5. Osnovna šola Drska Novo mesto: Karantena odrejena za celoten 8. razred, pouk poteka na daljavo. Okužba pri učencu ali več učencih oddelka. V karanteni 20 oseb. Od pouka je izostalih še 10 učencev, kjer obstaja sum na okužbo, pri 1 učencu je bila potrjena okužba.

6. Osnovna šola Grm, Novo mesto: Karantena odrejena za celoten 6. razred, pouk poteka na daljavo. Okužba pri učencu ali več učencih oddelka. V karanteni 27 oseb. Okužba potrjena še pri 2 zaposlenih.

7. Osnovna šola Vavta vas: Karantena odrejena za celoten 9. razred, 15 oseb. Pouk poteka na daljavo. Okužen učenec ali več učencev oddelka.

8. Osnovna šola Stopiče: Karantena odrejena za celoten 6. razred, pouk poteka na daljavo, okužen učenec ali več učencev oddelka. V karanteni 16 oseb.

9. Osnovna šola Žužemberk: V karanteni celotna 1. in 5. razred, skupno 45 oseb. Pouk poteka na daljavo. Okužba pri učencih ali več učencih oddelkov. Karantena do 14. marca. Okužen 1 zaposleni, ki je odsoten z dela.

10. Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje: Karantena odrejena za celoten 8. razred, 25 oseb. Pouk poteka na daljavo. Okužba potrjena pri učencu ali več učencih oddelka. Okužba potrjena še pri 2 učencih, pri 8 učencih sum na okužbo, vsi so odsotni od pouka.

11. Osnovna šola dr. Franceta Prešerna, Ribnica: Karantena odrejena za celoten 4. razred, 22 oseb. Pouk poteka na daljavo. Okužba pri enem ali več učencih oddelka.

12. Grm Novo mesto, Srednja šola za gostinstvo in turizem: V karanteni celoten 5. letnik, pouk poteka na daljavo, sum na okužbo s koronavirusom pri dijaku ali več dijakih oddelka. 15 oseb. Okužba potrjena pri 1 dijaku.

Okužbe ali sumi na okužbe, kjer so zaposleni, otroci ali učenci odsotni od pouka

– Dolenjska:

1. Grm Novo mesto, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija: okužba 1 zaposlen

2. Osnovna šola Brusnice: Sum na okužbo 4 učenci, odsotni od pouka.

3. Osnovna šola Brusnice, vrtec Brusnice: Sum na okužbo 1 otrok, odsoten.

4. Osnovna šola Bršljin: Sum na okužbo 1 zaposleni, odsoten z dela.

5. Osnovna šola Trebnje, Podružnična šola Dolenja Nemška vas: 2 učenca sum na okužbo, odsotna od pouka. Okužba potrjena pri 1 zaposlenem, ki je z dela odsoten že od 6. februarja (najdlje med vsemi), kar kaže verjetno na zahtevnejši potek bolezni.

6. Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert: Okužen 1 učenec. Odsoten od pouka.

7. Osnovna šola Žužemberk – Vrtec Sonček: Sum na okužbo 1 zaposleni, odsoten z dela.

– Bela krajina

1. Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš, Enota Vrtec Dragatuš: Okužba 1 zaposleni

2. Osnovna šola Metlika: Sum na okužbo pri 2 učencih, odsotna od pouka. Konec februarja sta bila okužena 2 zaposlena.

3. Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj: 2 zaposlena okužena, pri 2 zaposlenih sum na okužbo, pri 4 učencih sum na okužbo, vsi so odsotni z dela ali od pouka.

– Kočevje:

1. Osnovna šola Ob Rinži Kočevje: Pri 3 učencih sum na okužbo, odsotni od pouka.

2. Osnovna šola Ob Rinži Kočevje Podružnica Kočevska Reka: Pri 1 učencu na okužbo, odsoten od pouka.

3. Osnovna šola Ljubo Šercer, Kočevje: sum na okužbo 1 učenec, odsoten od pouka. V tej šoli je bila v začetku februarja odrejena karantena za kar 4 razrede osnovne šole.

Podatki o stanju po šolah in vrtcih:

Upoštevali smo le tiste vzgojno-varstvene ustanove in šole, kjer so okužbe ali sumi okužb v tem tednu. Na seznamu je tudi Vrtec Pedenjped Novo mesto, Sapramiška, vendar se je okužba s koronavirusom pri enem od zaposlenih iztekla v ponedeljek, 8. marca, zato tega oddelka nismo uvrstili na naš seznam.

Vir: COVID-19 Sledilnik

M. D.