JV Slovenija: Okužbe v 21 vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

(vir: pixabay.com)

Podatki o okužbah in sumih okužb v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah na Dolenjskem, v Beli krajini in Kočevsko-ribniškem kažejo, da so imeli spremenjen potek šolanja in predšolske vzgoje v 27 vrtcih in šolah.

V novi teden pa so s temi težavami vstopili v 21 ustanovah: 6 vrtcih, 13 osnovnih šolah in 2 srednjih šolah. Okuženih je 44 otrok, učencev in dijakov ter 13 zaposlenih, dodatno sum na okužbo pri 28 otrocih in učencih ter 9 zaposlenih.

V karanteni so oddelek vrtca, 13 razredov osnovnih šol in 2 letnika srednje šole. 

V vrtcih je bila okužba potrjena pri 1 otroku (Novo mesto) in 2 zaposlenih (Črnomelj in Novo mesto), sum na okužbo pa je dodatno še pri 3 otrocih.

V osnovnih šolah je bila okužba potrjena pri 20 učencih in 9 zaposlenih (Dolenjske Toplice), Črnomelj, Kočevje, Dolž). Sum na okužbo je še pri 25 učencih (Novo mesto, Dolenjske Toplice, Metlika, Otočec, Šentrupert) ter 5 zaposlenih (Novo mesto, Metlika, Stopiče, Kočevje).

V srednjih šolah je bila okužba potrjena pri 23 dijakih in 2 zaposlenih (vse Novo mesto). Sum na okužbo je pri 1 zaposlenem. Pri enem od dijakov Sledilnik pokaže, da bolezen poteka že več tednov.

Podatki za posamezne vrtce, osnovne in srednje šole so naslednji:

Vrtci: 6 vrtcev, v karanteni 1 oddelek

 1. Vrtec Čebelica, Šentrupert: 1 otrok sum na okužbo
 2. Vrtec Otona Župančiča Črnomelj: 1 zaposleni okužen
 3. Vrtec Pedenjped Novo mesto, Metka: 1 otrok sum na okužbo
 4. Vrtec Pedenjped Novo mesto, Ostržek: 1 otrok okužen, 2 oddelka 2. starostnega obdobja v domači karanteni, 24 oseb
 5. Vrtec Pedenjped, Novo mesto, Pedenjped: 1 zaposleni okužen
 6. Vrtec Pedenjped, Novo mesto, Rdeča kapica: 1 otrok sum na okužbo

Osnovne šole: 13 šol, v karanteni 11 oddelkov

 1. OŠ Center Novo mesto: Okuženih 6 učencev, sum na okužbo pri 1 zaposlenem, v karanteni 3. razred, 17 oseb, pouk poteka na daljavo
 2. Dolenjske Toplice: 1 učenec okužen, 2 učenca sum na okužbo, 2 zaposlena okužena
 3. OŠ Drska Novo mesto: 1 učenec okužen, 1 učenec sum na okužbo
 4. OŠ Grm Novo mesto: 1 zaposleni okužen, v karanteni 9. razred (21 oseb), pouk poteka na daljavo
 5. Metlika: 7 učencev okuženih, pri 16 učencih sum na okužbo, pri 2 zaposlenih sum na okužbo, v karanteni 8. razred (23 oseb), 9. razred (23 oseb) – pouk poteka na daljavo
 6. OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj: 2 zaposlena okužena
 7. OŠ Ob Rinži, Kočevje: 1 zaposleni okužen
 8. Otočec: 1 učenec sum na okužbo
 9. OŠ Stara Cerkev, Kočevje: 2 učenca sum na okužbo, v karanteni 7. razred, 16 oseb – pouk poteka na daljavo
 10. Stopiče: 3 učenci okuženi, pri 1 zaposlenem sum na okužbo, v karanteni 1. in 5. razred, 49 oseb – pouk poteka na daljavo
 11. Podružnica Dolž: 1 učenec okužen, 3 zaposleni okuženi, v karanteni 1., 2., 3. in 4. razred – 31 oseb – pouk poteka na daljavo
 12. OŠ Zbora odposlancev Kočevje: 1 učenec okužen, pri 1 zaposlenem sum na okužbo, v karanteni 5. razred, 27 oseb – pouk poteka na daljavo
 13. Šentrupert: 3 učenci sum na okužbo

Srednje šole: 2 šoli, v karanteni 2 letnika

 1. Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto:  22 dijakov okuženih, pri enem bolezen poteka že več mesecev, 1 zaposleni okužen, v karanteni 3. in 4. letnik, 60 oseb – v 4. letniku pouk poteka na daljavo, v 3. letniku pouk poteka na prilagojen način (manjše skupine, zaščitne maske itd.)
 1. Srednja strojna šola, Novo mesto: okužen 1 dijak, 1 zaposleni okužen, pri 1 zaposlenem sum na okužbo

Z največ okužbami so teden začeli v podružnični šoli na Dolžu, kjer so v karanteni vsi štirje razredi osnovne šole. V okviru podružnice deluje tudi vrtec, kjer pa do včeraj ni bilo zaznanih okužb ali sumov okužb otrok.

Podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da je imelo v zadnjih dneh težave s sumi ali okužbami 27 vzgojno-varstvenih zavodov, osnovnih in srednjih šol. Mi pa smo v preglednico zajeli le tiste vrtce in šole, kjer so se včeraj in se bodo še v tem tednu soočali s sumi okužb ali okužbami samimi.

Podatke o okužbah Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport sporočajo vrtci in šole, objavljeni so spletni strani COVID-19 Sledilnik

Podatki so zajeti 21. septembra, ob 7. uri.

A. L.