JV Slovenija: Gospodarstvo lani zelo uspešno in v dobri kondiciji

Fotografija je simbolična. (vir: pixabay.com)

Podjetja v regiji Jugovzhodna Slovenija so leta 2021 ustvarila skupaj 7,2 milijarde evrov prihodkov (8 odstotkov več kot leto prej), zaposlovali so 33.330 ljudi (3 odstotke več).

Glede na rezultate v državi so naša podjetja izstopala po neto čistem dobičku, povprečno izplačani plači in prihodkih, doseženih z izvozom, pa tudi z visoko dodano vrednostjo.

Z dobičkom je poslovalo 1956 podjetij, zaposlovali so 31.123 ljudi. Dobiček na zaposlenega je bil najvišji v državi.

V regiji je bilo 2724 podjetij (3,9 odstotka vseh v državi), od 7,2 milijarde evrov prihodkov so z izvozom dosegli 4,6 milijarde evrov prihodkov. Ustvarila so 536,3 milijona evrov neto dobička oziroma 16.092 evrov na zaposlenega (povprečje v državi je bilo 10.910 evrov).

Z izgubo je poslovalo 706 podjetij, v njih je bilo 2204 zaposlenih, skupne izgube je bilo 17,7 milijona evrov. Od tega je bilo posebno kritičnih 316 podjetij, ta so poslovala z izgubo na substanci, kar pomeni, da s prihodki niso mogli pokriti niti materialnih stroškov in amortizacije.

Podjetja so skupno ustvarila visoko neto dodano vrednost, ta je bila 61.544 evrov na zaposlenega (v državi v povprečju 53.507 evrov).

Število zaposlenih v družbah je lani zraslo za nekaj več 1000, najbolj v družbah predelovalnih dejavnosti v občinah Novo mesto in Kočevje.

S prodajo na tujih trgih so družbe ustvarile več kot dve tretjini vseh svojih prihodkov oz. 77 odstotkov, največ v državah EU.

Glede na velikost so največji delež neto čistega dobička oz. 72 odstotkov izkazale velike družbe. Več neto čistega dobička kot predlani so imele vse velikostne skupine družb, največjo oz. 59-odstotno rast neto čistega dobička pa so zabeležile mikro družbe.

Glede na dejavnost so največ neto čistega dobička izkazale družbe z glavno dejavnostjo proizvodnje farmacevtskih surovin in preparatov in proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic.

Povprečna plača višja od povprečja v državi

Za 77 evrov so se zvišale tudi povprečne plače. Povprečna mesečna bruto plača je v omenjeni regiji dosegla 2055 evrov in je bila za dobrih 150 evrov višja od povprečne plače v slovenskih družbah, ki je znašala nekaj več kot 1900 evrov.

Na razmeroma visoko povprečje plač so najbolj vplivale družbe s sedežem v občini Novo mesto, ki so v povprečju izplačale plačo v znesku 2376 evrov. Višje plače od povprečja družb v državi pa so izplačevale tudi družbe s sedežem v občini Šentjernej, in sicer 1986 evrov.

Samostojni podjetniki in zadruge

Samostojnih podjetnikov in zadrug je bilo nekaj manj kot 3300, dosegli so 427 milijonov evrov prihodka in hkrati 31 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka. V povprečju so zaposlovali nekaj manj kot 3000 ljudi.

V JV Sloveniji je bilo 21 zadrug, ki so v povprečju zaposlovale nekaj manj kot 500 ljudi, v letu 2021 so ustvarile 125 milijonov evrov prihodka in imele nekaj več 600.000 evrov neto čistega dobička.

Gospodarstvo v Jugovzhodni Sloveniji je v dobri kondiciji. Leto 2021 so zaznamovale otežene gospodarske razmere zaradi pandemije covida-19, vendar so se gospodarski subjekti odlično prilagodili na razmere, so pred dnevi ocenili na območni enoti Ajpesa.

Vir: ajpes.si

J. M.