Jutri prva stopnička pri izbiri direktorja DSO Metlika: bodo zmogli odločati nepolitično?

DSO Metlika

V petek, 12. januarja, je bil v Uradnem listu objavljen razpis za mesto direktorja v Domu starejših občanov (DSO) Metlika. Rok za prijavo je bil 8 dni. Po naših podatkih so na razpis prispele 3 prijave. Že jutri, v soboto 26. januarja, pa bo Svet zavoda DSO opravil pogovore s prijavitelji.

Po podatkih, ki smo jih pridobili, je med tremi prijavljenimi tudi Mojca Stopar Zevnik, soproga metliškega župana Darka Zevnika. Govorice o tem, da bo prav Stopar Zevnikova nova direktorica pa se v Metliki pojavljajo že dlje časa. Na prevzem te vloge se naj bi pripravljala že tudi dlje časa. Tudi tako, da je pri Socialni zbornici Slovenije opravljala strokovni izpit, potreben za vodenje DSO – dvakrat, saj ga prvič ni opravila.

Vilko Kolbl, generalni sekretar socialne zbornice, nam je to potrdil. Sporočil je, da je Stopar Zevnikova k opravljanju izpita prvič pristopila že junija 2016. Ni ga opravila, saj ni bila uspešna pri izbirnem delu strokovnega izpita. Strokovni izpit je nato ponavljala, ki izpitu je pristopila junija 2017 in kasneje tudi v septembru 2017, ko je v izbirnem delu ponavljala strokovni izpit. Tega je nato opravila 20. septembra 2017.

Dovolj le pet let delovnih izkušenj

Stopar Zevnikova je strokovni izpit opravljala po 56. členu Zakona o socialnem varstvu. Kolbla smo zato vprašali, ali je kandidatka sploh izpolnjevala pogoje za to, da je lahko pristopila k izpitu, glede na to, da kandidatka glede na nekatera opozorila naj ne bi imela ustreznih delovnih izkušenj na področju socialnega varstva. Kolikor je znano, je Mojca Stopar Zevnik zaposlena v Petrolu, pri tem po naših podatkih ne gre za kakšno od vodilnih delovnih mest. Kolbl je odgovoril, da k opravljanju izpita za DSO lahko pristopijo kandidati, saj je za direktorje teh domov izobrazbeni pogoj določen nekoliko širše. Pogoj je samo: pet let delovnih izkušenj. Kje jih kandidati pridobijo, ni več pomembno. K temu dodajmo, da so to dokaj nenavadni pogoji za direktorovanje, navsezadnje so domovi za starejše zelo občutljive socialno-varstvene ustanove, kjer bi pričakovali, da so za pogoji za direktorja bistveno zahtevnejši. Stvari nedvomno niso naključne, pri takšnih pogojih je lahko odprta pot tudi za politična kadrovanja. Se bo v Metliki zgodilo prav to?

Kdo bo izbiral in postopek imenovanja

Najprej bo izbiro opravil svet zavoda. Potem bo o soglasju k izbranemu kandidatu odločal še Občinski svet občine Metlika, soglasje je nato potrebno še od ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ministrstvo, ki ga vodi Anja Kopač Mrak, članica SD (v isti stranki sta tudi zakonca Zevnik), pa je pred tem opravilo tudi že nekatera imenovanja v svetu zavoda. Po navedbah zdajšnje vršilke dolžnosti direktorice DSO Jerneje Šterk so člani svet zavoda naslednji:

  • Štiri predstavnice ustanovitelja, na predlog ministrstva jih imenuje vlada, so: Cvetka Aupič, Nada Krašovec Klančar, Barbara Vraničar, Dragica Valenčič, imenovane so bile 19. 1.2017;
  • Predstavnica lokalne skupnosti (na predlog občine): Duška Vlašič, imenovana 6. 10. 2016;
  • Predstavnica zaposlenih: Irena Vrščaj, imenovana 26. 10. 2016;
  • Predstavnik stanovalcev: Edvard Franc Vivoda, imenovan 15. 9. 2016.

Predsednica sveta je Metličanka Dragica Valenčič. Gre za upokojeno nekdanjo več desetletno direktorico Vrtca Otona Župančiča Črnomelj. Za njen čas vodenja je značilno, da se je razvoj vrtca domala ustavil, primer Enote Majer pa je najbolj zgovoren primer.

Cvetka Aupič, Črnomaljka, je nekdanja direktorica DSO, na spletu najdemo podatek, da so julija 2011, na primer, ko je vodila DSO Metlika, plače v domu zamujale. Od 1. februarja 2017 pa je tudi namestnica predsednice Sveta DSO Črnomelj, kar pomeni, da je članica svetov zavoda tako v Metliki kot Črnomlju, kar ni povsem običajno. Ob tem je tudi članica črnomaljskega občinskega sveta, na volitvah leta 2014 je kandidirala na listi stranke DeSUS, to je stranke, kateri pripada tudi črnomaljska županja.

Po kakšnih kriterijih bodo odločali?

Imena ostalih prijavljenih kandidatov niso znana, o njih se v Metliki niti ne govori. Podatkov o Stopar Zevnikovi na spletu ni ravno veliko, razen tega, da so jo člani 23. septembra 2015 izvolili za podpredsednico Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Metlika (predsednica je bila Vesna Žist), od aprila 2016 pa je predsednica te organizacije. Drugih vodstvenih izkušenj glede na podatke v poslovnih bazah nima. Leta 2014 je kandidirala tudi na lokalnih volitvah v Metliki, na listi Socialni demokratov, kjer je bil njen soprog Darko Zevnik nosilec liste za člane občinskega sveta.

Iz spletne baze Cobiss.si pa je nadalje razvidno, da je Stopar Zevnikova na Fakulteti za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto diplomirala leta 2008, naslov njene naloge je bil Vpliv zamenjave vodstva na organizacijsko klimo v podjetju Petrol. Pridobljeno ima torej visokošolsko izobrazbo. Česar drugega Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov ne pokaže.

V 56. členu zakona pa je posebej za domove za starejše navedeno, da ima lahko direktor visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po zakonu o socialnem varstvu. Bo vse to res dovolj za izbiro Stopar Zevnikove? Odvisno od protikandidatov – in odločitve seveda.

Člani sveta so v preteklih dneh že pregledali prispele prijave, predvsem, ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje glede na razpis. Če kdo tega ne izpolnjuje, se prijava izloči. Nato so kandidate povabili k predstavitvi programov. To bo jutri. Po predstavitvi bodo sprejeli odločitev in jo kandidatom tudi takoj predstavili.

Kako so takšne primere reševali v nekaterih drugih občinah, kjer je prihajalo do kolizije interesov?

Tako, da so izbrali nekoga tretjega, da ni bilo niti najmanjšega dvoma o tem, da bi šlo za lahko politično odločitev.

Predstavnik ministrstva, Tomaž Čebulj, je v zadnjem času Metliko obiskal najmanj dvakrat. Nazadnje v začetku tedna. Vprašali smo ga, kaj je bil namen njegovih obiskov. Povedal je, da so se na prvem sestanku srečali s predstavnicami ustanovitelja (države), ki so članice zavoda. Predmet pogovora pa da je bil aktualna problematika doma. Po zadnjem obisku Metlike v tem tednu se Čebulj ni več oglasil. Na vprašanje, ali so v DSO Metlika tako dolgo čakali z razpisom za direktorja zato, da bi bila županova žena pripravljena nanj, je odgovoril nikalno, vseeno pa dodal: »Razpis po lastni presoji objavi svet zavoda.«

Na vprašanje, ali kadrujejo politično, je to zavrnil. Jutri bodo stvari že bolj jasne.

V DSO Metlika je 172 mest, namenjenih zagotavljanju socialno-varstvenih storitev in zdravstvenih storitev starejšim osebam od 65 let in osebam z demenco, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju življenjskih funkcij. Zavod je brez direktorja z rednim mandatom že od 1. junija 2017, vršilka dolžnosti direktorja je Jerneja Šterk s stalnim naslovom v občini Semič, ki je bila za to mesto imenovana za obdobje enega leta oziroma do imenovanja novega direktorja.

A. L.