Jugovzhodna Slovenija: Potrjeni so tri razvojni projekti

pixabay.com

V Načrtu razvojnih programov za obdobje 2017 do 2020 so za Jugovzhodno Slovenijo, kamor spada 21 občin na območju Dolenjske, Bele krajine in Kočevsko-ribniškega dela, zajeti 3 razvojni projekti. Njihova skupna vrednost je 7,065 milijona evrov.

Iz ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologije so nam na naša vprašanja o tem odgovorili, da sta se ministrstvo in Razvojni svet razvojne regije Jugovzhodna Slovenija dogovorila za izvedbo treh projektov. Dodali so, da gre pri tem za izvajanje novega instrumenta regionalne politike po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

V Dogovoru za razvoj razvojne regije Jugovzhodna Slovenija so tako zajeti naslednji projekti:

  1. Prostorsko-komunalna ureditev romskega naselja Žabjak – Brezje: 3,6 milijona evrov
  2. Vzpostavitev ustreznih pogojev za aktivno udeležbo in nastanitev ranljivih skupin: 765 tisoč evrov
  3. Regijska štipendijska shema Jugovzhodna Slovenija: 2,7 milijona evrov.

Članov Razvojnega sveta razvojne regije Jugovzhodna Slovenija, kjer so to potrdili, njihov sklep pa je bil nato podlaga za podpis dogovora z ministrstvom, je 54. Med njimi je 21 županov, 11 predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na našem območju, preostali člani pa so predstavniki večjih podjetij, kmetijstva, obrti in gospodarstva na območju. Poimenski seznam je tukaj: RSR_ČLANI Razvojni svet trenutno vodi novomeški župan.

C. R.