Jugovzhodna Slovenija: 14 bogatih ima v lasti 626,5 milijona evrov

(vir: pixabay.com)

Na lestvici sto najbogatejših je 14 posameznikov, ki prihajajo iz naše regije ali pa so z njo zelo povezani. V lasti imajo 626,5 milijona evrov premoženja.

Sto najbogatejših Slovencev ima sicer 5,18 milijarde evrov premoženja, kar je približno osmino slovenskega bruto družbenega proizvoda (BDP). Njihovo premoženje se je v letu dni povečalo za 12,5 odstotka. Od dobrih 5 milijard evrov so več kot petino pridobili s prodajo podjetij. Podatke je tudi letos zbrala in objavila revija Manager.

Prvih deset najbogatejših v Sloveniji: Samo in Izza Login, Sandi Češko, Marko Pistotnik, Joc Pečečnik, Tatjana in Albin Doberšek, Damijan Merlak, Igor Akrapovič, Nejc Kodrič, Gabrijel in Petra Rejc in družina Lah. Prag za vstop na lestvico se je letos zvišal. Potem ko je lani za uvrstitev med sto najbogatejših zadoščalo 17,6 milijona evrov premoženja, ga je bilo letos prvič potrebnega več kot 20 milijonov evrov.

Na portalu Moja Dolenjska smo v nadaljevanju preverili, kdo iz Jugovzhodne Slovenije je med 100 najbogatejšimi. Neposredno iz naših krajev prihajajo ali pa so povezanimi z njimi naslednji:

Igor Akrapovič (Ivančna Gorica s poslovno enoto pa povezan s Črnomljem), zakonca Šenk (Dolenja vas pri Ribnici), zakonca Južna (izvorno Metlika), Franc Frelih (Šentrupert), družina Gregorič (Šmarjeta), Blaž Miklavčič (povezava Gozdarstvo Grča Kočevje), družina Šešok (povezava Iskra Semič), Vladimir Gregor Bahč (TPV Novo mesto in Trebnje), Alenka Mozetič Zavrč in Aleš Mozetič (Don Don, izvorno Metlika), Jože Udovč (REM Trebnje), Sonja Gole (Adria Mobil, Novo mesto), Janez Škrabec (Riko Ribnica) in Štefan Krajnc (izvorno Tržič, povezava Cablex Semič).

Navedeni imajo za 626,5 milijona evrov premoženja.

V nadaljevanju objavljamo seznam, kakor so to pripravili v Managerju. Številka pred imenom pomeni zaporedno številko v seznamu najbogatejših.

7. Igor Akrapovič: 113 milijonov evrov (Ivančna Gorica)

Podjetje Akrapovič deluje v Ivančni Gorici, v Črnomlju ima poslovno enoto. Podjetje Akrapovič izdeluje in pod svetovno uveljavljeno istoimensko lastno blagovno znamko prodaja izpušne sisteme za motocikle in avtomobile. Podjetje je Igor Akrapovič ustanovil po končani motociklistični tekmovalni karieri leta 1991. Najprej se je ukvarjal s predelavo tekmovalnih motociklov, sčasoma so se specializirali za izdelavo izpušnih sistemov.

13. Anton in Verica Šenk: 77 milijonov evrov (Ribnica)

Zakonca imata v lasti tri četrtine Inotherma, četrtino imata še dva partnerja. Podjetje iz Dolenje vasi pri Ribnici sta ustanovila pred 26 leti, iz proizvajalca termoizolativnega funkcijskega in dekorativnega stekla se je razvilo v proizvajalca aluminijastih vrat. Družba sodi med največje ponudnike vhodnih vrat iz aluminija višjega cenovnega razreda v Evropi.

16. Dari in Vesna Južna: 67,4 milijona evrov (Metlika, Novo mesto)

Belokranjca Dari in Vesna Južna sta poslovno kariero začela z ustanovitvijo borznoposredniške družbe Perspektiva. Z izjemo te in sevniške proizvajalke perila Lisca, ki jo je Perspektiva že pred več kot desetletjem prevzela skupaj z dolenjsko družino Polovič, sta zakonca Južna večino podjetij v svoj portfelj zajela s prevzemom družbe za upravljanje Vizija, ki se danes imenuje Perspektiva DZU. Prek dveh holdingov Vizija imata v lasti gradbeno podjetje CGP, Tiskarno Novo mesto, IGM Strešnik in še nekaj naložb. Medtem ko smo zakonca Južna pred leti opisovali kot borznika, zdaj svoj imperij gradita predvsem na gradbeništvu in tekstilu, borzno posredovanje in upravljanje skladov sta skoraj popolnoma opustila. Največji in najuspešnejši podjetji v skupini sta Lisca in CGP.

18. Franc Frelih: 64 milijonov evrov (Šentrupert)

Frelihovo matično podjetje Plasta iz dolenjskega Šentruperta izhaja iz družinske obrti, začeli so s proizvodnjo folij in plastičnih vrečk, danes je to skupina več podjetij za proizvodnjo plastičnih izdelkov, vključuje pa tudi mirnskega proizvajalca pijač Dana, ki so ga kupili leta 2003. Plasta proizvaja polietilenske folije. V Frelihovi lasti je tudi podjetje S.E.P., njihove izdelke iz plastične mase najdemo v avtomobilski proizvodnji, industriji bele tehnike in široki porabi. Zadnje podjetje, ki je lani prešlo v 100-odstotno last dolenjskega poslovneža, je Plama-pur, ki si ga je delil s holdingom AG.

19. Družina Gregorčič: 56,1 milijona evrov (Šmarjeta)

Franc Gregorčič je v negotovih razmerah sredi devetdesetih, ko so po osamosvojitvi zaradi razpada trga zašli v velike težave, prevzel poslovno enoto Adrie Caravan, prevzemu pa je sledila zgodba o uspehu. V dveh desetletjih je ustvaril skupino, ki ima 550 zaposlenih in tovarne v Trebnjem, Šmarjeti, Krškem, na Blanci, Senovem in v Pazinu. Proizvajajo plastične elemente za najrazličnejšo uporabo. Med njihovimi izdelki prevladujejo deli za avtodome in prikolice, pri čemer sodijo med vodilne evropske proizvajalce. Odvisno podjetje imajo tudi na Hrvaškem. V letu 2012 so prevzeli družbo Papiroti, ki je bila prej v lasti Aera in izdeluje papirnate vrečke ter ovojne papirje, lani so skupino še razširili, prevzeli so podjetje Akripol iz Trebnjega in s tem vstopili tudi v industrijo pleksistekla. Potegovali so se za nakup Kovinoplastike Lož, a jo je potem uspešno prevzel finski finančni sklad KJK. Julija je Franc Gregorčič po 24 odstotkov lastništva prenesel na vsakega od treh sinov, ki so tudi direktorji posameznih podjetij v skupini, krovno družbo pa so preimenovali v G4 Group.

21. Blaž Miklavčič, 53,6 milijona evrov: GH Holding (tudi Gozdarstvo Grča, Kočevje)

Blaž Miklavčič je lastnik kočevskega gozdarskega podjetja postal večinoma z nakupo terjatev do podjetja Gozdarstvo Grča. Z diskontom so kupili terjatve, katerih skupna vrednost je znašala 4,8 milijona evrov. Po nakupu terjatev pa so objavili še prevzemno ponudbo za podjetje. Miklavčič se v zadnjih letih sicer usmerja tudi v gradbeno-inženirsko podjetje.

28. Družina Šešok: 44,9 milijona evrov: Iskra

Dušan Šešok je sam neposredno lastnik 53,4 odstotka Iskre, a delež, ki je bil še lani v rokah nekdanjega drugega moža Iskre Jožeta Godca, je zdaj v lasti družbe Taxgroup GMBH s sedežem v Nemčiji in v lasti njegovih sinov. Ker sta Klemen in Matija vstopila tudi v upravljanje Iskre, so v Managerju premoženje družine Šešok prvič ocenili skupaj. Delež Dušana Šešoka v Iskri smo ocenili na 26,1 milijona evrov, kar je nekoliko manj kot lani. Razlog je predvsem skromnejše poslovanje Iskre, ki ni izpolnila načrtov.

50. Vladimir Gregor Bahč, 29,5 milijona evrov: TPV

Vladimir Gregor Bahč je predsednik uprave in skoraj 80-odstotni lastnik novomeškega TPV. Podjetje je bilo del nekdanje novomeške skupine IMV, Bahč pa je bil v začetku devetdesetih let kot sanator pred izbiro, ali ga likvidira ali pa zbere denar za odkup. Odločil se je za drugo. K nakupu so povabili vseh takrat 372 zaposlenih; 20 odstotkov so lahko odkupili z lastninskimi certifikati, za preostalo so morali zbrati gotovino in osebna posojila. V podjetju so lani končali konsolidacijo skupine. Lastniško je skupino obvladovala družba Partner IN, d. o. o., ki pa se je zdaj preimenovala v TPV Group, d. o. o. Prav tako ni več družbe TPV, d. d., ker so od malih delničarjev delnice odkupili.

55. Alenka Mozetič Zavrl in Aleš Mozetič: 28,4 milijona evrov (Don Don)

Alenka Mozetič Zavrl in Aleš Mozetič izhajata iz Metlike, prek družbe Amal naložbe sta lastnika 59,39-odstotnega deleža pekovske skupine Don Don (vsak do polovice), preostanek ima finski sklad KJK, ki je v Don Don pred dvema letoma vstopil s svežim kapitalom in mu omogočil rast s prevzemi. Leta 2015 so kupili Pekarno Grosuplje in s tem postali eno največjih slovenskih pekarskih podjetij, skupina je zlasti močna v Srbiji, kjer so pred nedavnim z naložbo deset milijonov evrov odprli še tovarno opečencev.

65. Jože Udovič. 25,5 milijona evrov: REM Trebnje

Jože Udovič je lastnik trebanjskega podjetja Rem, ki proizvaja bivalne zabojnike. Družba je lani dosegala rekorde.

72. Sonja Gole, 23 milijona evrov: Adria Mobil

Sonja Gole je dolgoletna direktorica novomeškega proizvajalca avtodomov in počitniških prikolic Adria Mobil. Ta je leta 2004 pristala v lasti ACH (takrat še Autocommercea) pod vodstvom Hermana Rigelnika, nekaj let pred tem so jo, menda s posojilom samega ACH oziroma njegove Factor banke, kupili zaposleni Adrie Mobila. Družba Protej, v kateri so bili združeni menedžerji in nekateri zaposleni ACH, je naslednje leto prevzela ACH, Sonja Gole je postala ena od njegovih večjih lastnic in se je leta 2008 tudi pojavila na lestvici 100 najbogatejših Slovencev v družbi Hermana Rigelnika in Vere Mihatovič (oba ACH).

Letos je lastnikom uspelo prodati Protej za dobrih 200 milijonov evrov francoskemu proizvajalcu prikolic Trigano, po odbitju dolga Proteja je lastnikom ostalo 181 milijonov evrov kupnine. Trigano je zanimala sicer le Adria Mobil, zato je po nakupu nekaterim lastnikom preostale dele ACH, ki je vključeval tudi hotele in prodajo avtomobilov, prodal nazaj. Sonja Gole je bila pred prodajo šele tretja največja lastnica Proteja, a ji je po prodaji ostalo največ premoženja, ker ni prodala celotnega deleža, temveč je del obdržala in je tako prek Proteja zdaj 8,8-odstotna delničarka Adrie Mobila, le približno tretjino, okoli 8,3 milijona evrov, pa je po naši oceni dobila izplačano v gotovini. Zato mora plačati manj davka na kapitalski dobiček kot nekateri drugi lastniki, ki so prodali celoten delež, in je med nekdanjimi člani ACH trenutno najbogatejša.

75. Janez Škrabec, 22,5 milijonov evrov: Riko

Janez Škrabec se je po nekaj letih vrnil na lestvico. Škrabec je polovični lastnik skupine Riko, katere glavna dejavnost je industrijski in gradbeni inženiring. Drugi lastnik je Hrvat Jozo Dragan. Škrabec je tudi lastnik družbe Riko Hiše.

94. Štefan Krajnc, 21,6 milijonov evrov: Cablex

Štefan Krajnc je prek svoje družbe Tamak 23-odstotni lastnik skupine Cablex, ki ima sedež v Tržiču, podjetje pa tudi v Semiču, zato smo ga dodali na ta seznam. Izdelujejo kabelske snope, plastične in silikonske dele in različne mehanske sklope za elektroaparate.

Lestvica 100 najbogatejših, kot so to predstavili v reviji Manager ter nato objavili tudi v poslovnem časniku Finance, 1. del (od 1. do 49. mesta).
Lestvica najbogatejših 2. del – od 50. do 100. mesta. (Vir: Manager in Finance).

J. M.