Jože Tanko predlaga prekategorizacijo ceste, ki poteka od Ljubljane, prek Ribnice do Petrine

Jože Tanko (vir: arhiv)

Poslanec Jože Tanko je ob obisku vlade v Ribnici, novembra lani, na sestanku občine Ribnica z ministrom Jernejem Vrtovcem, državnim sekretarjem Alešem Miheličem in njunimi sodelavci predlagal, da se cesta G2-106, ki poteka od izvoza AC Ljubljana – jug preko Škofljice, Ribnice, Kočevja do mejnega prehoda Petrina, prekategorizira iz G2 v G1. 

Odziva pristojnih še ni, navaja Tanko, zdaj je pobudo za prekategorizacijo ceste naslovil na vlado.

Jože Tanko navaja, da je navedena cesta je v razvojnih aktih države ter nekaterih dokumentih vlade in ministrstva za infrastrukturo (poleg železnice) opredeljena kot 3.a razvojna os. Že ta opredelitev kaže na njen pomen za površinsko obsežno področje tega dela Slovenije.

Gre za edino cestno povezavo med Ljubljano in Kolpo, od katere sta življenjsko odvisni obe pomembni industrijski središči območja, Ribnica in Kočevje.

Cesta je zelo obremenjena z dnevnim migracijskim prometom zaradi zaposlitev v Ljubljani. Je tudi pomembna povezava med Dolenjsko (Novim mestom) in Notranjsko (Unec), hkrati  pa je tudi najkrajša povezava Ljubljane s hrvaškim Primorjem.

Zato je precej obremenjena tudi z osebnim in tovornim tranzitnim prometom. Cesta je sicer potrebna še precej nujnih izboljšav.

Predvsem je potrebno zgraditi obvoznice Škofljice, Velikih Lašč, Ribnice in Kočevja, dograditi še ca 10 km odsek med Smrjenami in Turjakom s 3. pasom, urediti izvoze pri mejnem prehodu Petrina in izvesti še več manjših izboljšav.

Jože Tanko je zato vladi dal pobudo za spremembo Uredbe o kategorizaciji cest in da to cesto, ki je del 3.a razvojne osi, prekategorizira iz G2 v G1. (vir)

Pojasnilo:

– Glavne ceste I. reda (G1) so namenjene prometnemu povezovanju med pomembnejšimi središči regionalnega pomena, navezujejo se na ceste enake ali višje kategorije v državi in na cestne sisteme sosednjih držav; njihov sestavni del so tudi posebni priključki nanje, če so zgrajeni

– Glavne ceste II. reda (G2) so namenjene prometnemu povezovanju med središči regionalnega pomena in navezovanju prometa na državne ceste enake ali višje kategorije; njihov sestavni del so tudi posebni priključki nanje, če so zgrajeni. (vir: Uredba)

K. R.