Jean Monnet center odličnosti na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu

Fakulteta za informacijske študije (FIŠ) v Novem mestu je na razpisu Evropske unije pridobila Jean Monnet center odličnosti za obdobje treh let. Jean Monnet center odličnosti je oznaka za inštitucije, ki izkazujejo odličnost na posameznem področju evropskih študij in na tem področju združujejo vrhunske strokovnjake.

Borut Rončević

Kompetitiven razpis je namenjen predvsem nosilcem naziva Jean Monnet Chair. Tega je na razpisu leta 2016 pridobil prof. dr. Borut Rončević, ki bo vodil center odličnosti z naslovom Inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju za Evropo 2020 (TIR2020). Center odličnosti vključuje vrsto medsebojno povezanih aktivnosti na področju poučevanja, raziskovanja in razvoja znanstvene infrastrukture.

Skupaj s prestižnim nazivom bo fakulteta s strani Evropske unije prejela tudi finančna sredstva, ki bodo namenjena pedagoškemu delu z vključevanjem vrhunskih strokovnjakov iz Slovenije in tujine, izvedbo poletnih šol in ekskurzij v tujini, terenskemu raziskovalnemu delu v dvajsetih evropskih državah in oblikovanju spletne infrastrukture za monitoring stanja v različnih evropskih regijah.

To je šele drugi Jean Monnet center odličnosti, ki ga je do zdaj pridobila katera izmed ustanov v Sloveniji. S tem se je FIŠ pridružil izbrani skupini centrov odličnosti s tega področja v Evropski uniji in širše.

C. R.