Je Splošna bolnišnica Novo mesto pred kolapsom?

Vir: dgitnm.si

Splošna bolnišnica Novo mesto je četrta v državi po višini že zapadlih, vendar neplačanih obveznosti do dobaviteljev, stanje pa je čedalje slabše. Ob koncu maja 2017 so bili dobaviteljem dolžni že 8,85 milijona evrov. Napovedi za konec leta 2017 pa kažejo, da bo tega dolga že za neverjetnih 12,6 milijona evrov ali 10-krat več kot ob koncu leta 2016.

To kažejo podatki iz gradiva o poslovanju javnih zdravstvenih zavodov v Sloveniji, ki je v vladni obravnavi. Hkrati nas bralci opozarjate, da se stanje poslabšuje tudi pri zdravljenju in zdravstveni oskrbi pacientov, slabo finančno stanje naj bi se odražalo že tudi na tem področju.

Zadolženi neposredno pri proračunu, kar 37 % celotnega zneska je šlo v NM

Ne samo neplačane že zapadle obveznosti po računih dobaviteljem, tega je bilo konec maja za 8,8 milijona evrov, Splošna bolnišnica (SB) Novo mesto je imela na dan 15. junij 2017 najeto tudi likvidnostno posojilo pri državni zakladnici, to je neposredno na finančnem ministrstvu. Zadolžila se je torej pri državnem proračunu. Skupno so bile vse slovenske državne bolnišnice neposredno pri finančnem ministrstvu zadolžene za 10,5 milijona evrov, od tega je imela novomeška bolnišnica kar 3,9 milijona evrov posojila. To pomeni 37 % vseh posojil, ki so jih neposredno v državni blagajni imele vse slovenske bolnišnice.

Neplačane, vendar že zapadle obveznosti iz obdobja v obdobje višje

Nadalje je iz vladnega gradiva razvidno, da so se že zapadle, vendar neplačane obveznosti novomeške bolnišnice z leti zelo povečevale in tudi spreminjale. Iz dobrih treh milijonov evrov ob koncu leta 2013 so se te do 31. maja 2017 povečale na neverjetnih 8,8 milijona evrov ali skoraj za 3-krat.

Zapadle obveznosti v bolnišnicah v obdobju 2013-2017 (v €), za SB Novo mesto

2013 2014 2015 2016 31.5.2017
SB NOVO MESTO 3.098.057 3.768.894 5.574.777 1.264.291 8.855.331

Povečuje se tudi izguba, ob koncu leta se pričakuje 2,6 milijona evrov izgube

Nadalje je iz podatkov razvidno, da je SB Novo mesto lani iz opravljanja neposredne javne zdravstvene dejavnosti dosegla 54,68 milijona evrov prihodkov, kar je bilo za 2,6 milijona evrov manj od načrtovanega. Iz tega naslova so imeli za 170 tisoč evrov izgube. Kumulativno (zbirno) je bilo te izgube že za 5,47 milijona evrov. Izguba pa se je v prvem letošnjem tromesečju še povečala, na skoraj 599 tisoč evrov. Ocena za leto 2017 pa kaže, da bo SB Novo mesto leto zaključila z 2,6 milijona evri izgube.

Finančno stanje bolnišnic in ocena poslovanja v letu 2017 (v evrih) – za SB Novo mesto

Prihodki, 2016 Planirani prihodki, 2017 Poslovanje, 2016 1. trom. 2017 Ocena poslovanja, 2017 Zbirni poslovni izid 31.12.2016
54.681.648 57.294.659 -170.152 -598.788 -2.600.000 -5.476.394

Ob koncu leta bo že za 12,6 milijona evrov neplačanih že zapadlih obveznosti

Podatki nadalje kažejo, da je imela SB Novo mesto na dan 31. 12. 2016 za 1,2 milijona evrov neplačanih obveznosti. Konec maja je bilo teh že za 8,8 milijona evrov ali 22 % vseh prihodkov. Ocena za leto 2017 pa kaže, da bo bolnišnica ob koncu leta imela že za 12,6 milijona evrov neplačanih obveznosti.

Neplačane obveznosti in ocena za leto 2017 – za SB Novo mesto, v evrih

31. 12. 2016 31. 5. 2017 Ocena 31.12.2017 Delež v prih. na dan 31.5.2017
1.264.291 8.855.331 12.646.911 22,07 %

Četrta najslabša v Sloveniji

Največ neplačanih obveznosti med slovenskimi bolnišnicami na dan 31. 5. 2017 so imele naslednje bolnišnice:

  • SB Ptuj                  32,04 % prihodkov
  • BGP Kranj              30,08 % prihodkov (Bolnišnica za ginekologijo in porodnišništvo)
  • UKC Ljubljana        25,09 % prihodkov
  • SB Novo mesto     22,07 % prihodkov

Vlada naj bi glede na napovedi jeseni odločala o tem, da bi iz državnega proračuna vsem bolnišnicam po Sloveniji namenila skupno okrog 200 milijonov evrov. Določen delež bi pripadal tudi SB Novo mesto. Vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da zgolj krpanje te luknje dolgoročno ne bo rešilo težav.

  • Gradivo z naslovom Analiza vzrokov primanjkljajev javnih zavodov v zdravstvu je javno dostopno na spletni strani Vlade RS – tukaj: vlada.si

SB in preko 1.100 zaposlenih v težavah zaradi Urgentnega centra in neustreznega financiranja?

SB Novo mesto je v lasti države in naj bi oskrbovala okrog 132 tisoč prebivalcev (iz regije in širše). V poslovnem poročilu SB Novo mesto za leto 2016 je zapisano, da je na poslovanje SB zelo vplival konec leta 2015 odprt Urgentni center, ki je s svojim delovanjem vnesel precejšnje spremembe v delovanju bolnišnične dejavnosti. Urgentni center naj bi pokrival območje Dolenjske in Bele krajine, vendar se je izkazalo, da se je v ta center usmerilo tudi velik del pacientov iz Posavja, Kočevske regije in delno tudi ljubljanske. Povečan pritok pacientov pa je povzročil veliko težav pri delovanju Urgentnega centra.

Nadalje piše, da še vedno ostajajo odprti tako ustrezno financiranje kot tudi organizacijski in kadrovski izzivi. Poročilo SB Novo mesto za leto 2016 je bilo javno objavljeno 10. aprila letos. V SB Novo mesto je bilo ob koncu lanskega leta 1.133 zaposlenih.