Javni poziv za dodelitev štipendij Fundacije Alenke Gabrič

Fundacija Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje, je za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022 za dijake in študente objavila javni poziv za dodelitev štipendij. Rok za oddajo vlog je 8. oktober 2021.

Štipendija za dijaka znaša 150 evrov na mesec in 250 evrov mesec za študenta, število prejemnikov je omejeno glede na skupni znesek, ki ga fundacija namenja za štipendiranje.

Do štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka in osebe s statusom študenta.

Štipendija se lahko dodeli:

  • državljanom Republike Slovenije, ki imajo stalno bivališče v eni od občin, in sicer: Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Velike Lašče,
  • vlagateljem, ki ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole niso starejši od 18 let ter ob prvem vpisu v prvi letnik visokošolskega izobraževanja niso starejši od 26 let,
  • vlagateljem, ki niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
  • vlagateljem, ki niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
  • vlagateljem, ki imajo v zaključnem razredu osnovne šole povprečno oceno najmanj 4,1 ali več in so bili identificirani kot nadarjeni učenci ter izkazujejo uspešnost tudi v izven šolskih dejavnostih,
  • vlagateljem, ki imajo v srednješolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 4,10 ali več in so bili identificirani kot nadarjeni dijaki ter izkazujejo uspešnost tudi v izven šolskih dejavnostih,
  • vlagateljem, ki so maturanti z izjemnim splošnim uspehom (zlati maturanti).

Vlogo, potrdilo o vpisu, življenjepis in dokazila vlagatelji pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Fundacija Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje

Več o razpisu, vključno z vlogo, je navedeno na povezavi: kostel.si

K. R.