Janez Janša: “S šestim protikorona paketom želimo ohraniti kondicijo družbe, države in gospodarstva”

Predsednik vlade Janez Janša (vir: Zajem zaslona)

Predsednik vlade Janez Janša je na današnji 49. izredni seji Državnega zbora podrobneje predstavil predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 oziroma šesti protikorona paket za blaženje posledic epidemije in hkrati zakonski paket, s kateri želi vlada ohraniti kondicijo družbe, države in gospodarstva, tudi za čas po epidemiji.

Premier Janez Janša je ob svojem nastopu sprva povzel realizirane ukrepe iz prvih petih protikoronskih paketov, pri čemer je poudaril, da je vlada v dosedanjih paketih naslovila probleme praktično vseh državljank in državljanov.

Največ sredstev je bilo namenjenih ohranitvi delovnih mest. Vlada je namreč uvedla ukrep nadomestila plač tistim, ki začasno čakajo na delo. Za ta namen je bilo izplačanih preko 300 milijonov evrov, te pomoči pa je bilo neposredno deležnih skoraj 150.000 zaposlenih.

Izplačanih je bilo preko 110 milijonov evrov temeljnega mesečnega dohodka za samozaposlene, te pomoči je bilo deležno na deset-tisoče upravičencev.

Zaradi dodatne obremenitve in izpostavljanja nevarnosti v času epidemije je bilo izplačanih skoraj 200 milijonov evrov.

Vlada je slovenskemu turizmu pomagala s turističnimi boni, ki jih je do sedaj unovčilo preko 800.000 državljanov, tisti, ki jih še niso, pa bodo to možnost lahko izkoristili v prihodnjem letu.

Vlada je subvencionirala izvajanje javnih storitev v šolstvu, pomagala je kmetijski dejavnosti, in sicer je pomoč prejelo preko 10.000 kmetov, z oprostitvijo plačila prispevkov je naslovila razne ranljive skupine, in sicer so bila 151.000 ljudem izplačana nadomestila, ko je šlo za vsa socialna zavarovanja, pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa je bilo izplačano skoraj 500.000 upravičencem.

Tudi solidarnostni dodatek je prejelo prek 300.000 upokojencev z najnižjimi pokojninami, povečan dodatek za velike družine je bil izplačan več kot 30.000 upravičencem.

Dodatna sredstva v višini 100 milijonov evrov so bila namenjena za medicinsko zaščitno in dodatno osebno opremo, v zdravstvu so bili v prizadetih sektorjih pokriti nastali stroški v višini 100 milijonov evrov.

Šesti sveženj protikoronskih paketov ukrepov za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu (PKP6)

V šestem svežnju protikoronskih paketov želi vlada ohraniti kondicijo družbe, države in gospodarstva, z ukrepi v njem pa je vlada v celoti prisluhnila gospodarstvu. Tako se v šestem protikorona paketu predvideva možnost 100-odstotnega nadomestila za čas čakanja na delo v vseh podjetjih, ki z naslova državne pomoči niso presegli prejemkov v višini 800.000 evrov, ostala so upravičena do 80 odstotnega nadomestila.

Dvigajo se tudi maksimalne višine nadomestila plače do višine povprečne plače. V novem zakonu vlada namenja sredstva za delno kritje stalnih (fiksnih) stroškov.

Sredstva se namenjajo za zagotovitev dodatne informacijske tehnologije v šolstvu, podaljšujejo se roki za izpolnjevanje pogojev mladih raziskovalcev, dodatna sredstva so namenjena za subvencioniranje zaščitne opreme za dijake in študente s področja zdravstva.

Država s šestim paketom uvaja sofinanciranje za starše, ki sobivajo ob bolnih otrocih v bolnišnicah v starosti do vključno 14. leta.

Sproščena bo jamstvena shema, podaljšuje se moratorij za kredite, zagotovljena bo oprostitev neplačevanja vrtcev. Zagotovljeni bodo tudi topli obroki za otroke iz socialno šibkih družin.

Premier Janez Janša je napovedal tudi sedmi protikorona paket, “s katerim bomo skušali naš pogled usmeriti v čas, za katerega verjamemo, da bo epidemija premagana.” Ta paket bo naslavljal časovno obdobje po novem letu, ki bo po besedah predsednika vlade obdobje zaustavljanja epidemije z učinkovitim cepivom. V tem svežnju bo vlada naslovila tudi tiste probleme, ki so se pojavili šele v drugem valu.

Ob koncu je predsednik vlade Janez Janša h konstruktivnemu sodelovanju in k posredovanju predlogov za sedmi protikorona paket ponovno povabil vse opozicijske stranke in dodal, da je ponudba partnerstva za razvoj iz meseca maja še vedno odprta.

“Stranke, ki sodelujejo pri oblikovanju zakonskih podlag, so enakopravne ne glede na to, ali so v koaliciji ali v partnerstvu. Ponudba je še vedno na mizi in tisti, ki ima kakršnekoli ideje, je vabljen, da jo sprejme,” je ob zaključku dejal predsednik vlade Janez Janša.

M. D.