Janez Janša: Migrantski val 2.0 in predlogi za ukrepanje

Vir: Janez Janša, družbena omrežja
Slovenija in z njo del EU je tik pred viškom velikega migrantskega vala. Ta je okrepljen tudi z akcijami, ki jih Rusija kot del specialne vojne preko omrežja Wagner in številnih drugih aktivnosti sproža v nekaterih afriških državah. Pristojne službe nekaterih držav so že na začetku poletja opozarjale na vročo migrantsko jesen.

Predstavnik SDS je zato že na seji Sveta za nacionalno varnost dne 19. julija 2023 predlagal, da Svet obravnava tudi informacije o povečanem pritisku ilegalnih migracij in pravočasno predlaga ustrezne ukrepe. Ta predlog SDS je bil na seji arogantno zavrnjen.

Predsednik vlade dr. Robert Golob je na začetku septembrske seje Državnega zbora podobno ignoranco demonstriral tudi javno. Še bolj pa je zbodla v oči velika praznina pri ponujenih vladnih rešitvah. Ker Slovenija še zdaleč ni ne prva in ne edina, ki se sooča z migrantskim valom (pa tudi prvič ne), rešitve niso ravno vesoljska znanost.

Novo je zgolj dejstvo, da se je Schengenska meja premaknila južno od nas in da ima danes Slovenija za razliko od migrantskega vala 1.0 iz leta 2015 na voljo ukrepe, kot jih je takrat imela npr. sosednja Avstrija. Vse kaže, da bo sosednja Italija ob pomoči EU ali sama v naslednjih tednih vsaj delno zaustavila migranstski val pred svojimi obalami, zato se bo pritisk na »Balkansko pot« še okrepil. Vladi RS svetujemo, da situacije ne podcenjuje več, temveč se loti dela, za katerega je postavljena in plačana. Smiselni koraki so med drugim naslednji:

  1. Nujen sestanek z odgovornimi v vladi Hrvaške, na katerem se terja zaustavitev ilegalnih prihodov preko zunanje in schengenske meje EU in hkrati ponudi pomoč v ljudeh in tehniki pri varovanju meje.
  2. Nujen sestanek z odgovornimi v vladah vseh tistih članic EU, ki so prizadete zaradi balkanskega migrantskega vala z namenom organizirati močne mejne sile za pomoč RH pri varovanju zunanjih meja EU. Podobna, zelo učinkovita akcija je bila izpeljana za varovanje meje Severne Makedonije. Veliko držav članic EU je pripravljenih pomagati takoj.
  3. Takojšnja vzpostavitev stalne policijske prisotnosti in stalnega policijskega nadzora na tistih delih meje z RH, kjer je število ilegalnih prehodov največje. Slovenija je suverena država. Slovenija ne meji na nobeno »nevarno« državo, zato ni dolžna nuditi azila tem, ki vanjo ilegalno vstopajo iz varnih držav. Z vstopom RH v Schengen je Sloveniji ostalo v »rezervi« dovolj virov, da lahko zagotovi tako ozemeljsko suverenost države kot varnost ljudem ob meji in širše.
  4. V primeru neodzivnosti sosednjih držav ponovna začasna vzpostavitev mejne kontrole na celotni meji z RH z namenom polnega nadzora in omejitve prehodov za vse, ki niso državljani članic EU.
  5. S pro aktivno politiko v Bruslju doseči sofinanciranje predlaganih ukrepov iz EU virov.

Predlagamo takojšen sklic nujne sejo Sveta za nacionalno varnost, na kateri bi vsaj z zamudo obravnavali tako migracije kot širšo varnostno situacijo v državi. Skrbijo podatki o velikem povečanju kriminala v bližini migrantskih centrov, pa tudi drugod. V nekaterih delih države, kjer je policija slabo odzivna, se ogroženi državljani organizirajo celo v civilne vojaške straže in tako sami varujejo svoje premoženje. Ob tem pa še naprej plačujejo davke, iz katerih bi morala vlada financirati učinkovito zagotavljanje varnosti za vse.

Zapis in fotografije je na družbenih omrežjih objavil Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke.

A. L.