Janez Janša: “Gre za trenutek, ko je potrebno stopiti skupaj”

Janez Janša (vir: arhiv)

Predsednik SDS Janez Janša je v izjavi po današnji seji Sveta za nacionalno varnost povedal, da je pristojnost vzdrževanja vodotokov potrebno prepustiti občinam in jim za to zagotoviti dodatna sredstva.

Zahvalil se je tudi članom Slovenske demokratske stranke, ki so odreagirali izredno solidarno, ne samo med sabo, ampak povsod, kjer je pomoč potrebna.

“Apeliramo tudi na ostale parlamentarne stranke, da temu vzoru sledijo,” je dodal.

Janša poplave razume kot primeren trenutek, da se v interventni zakon vključi vse ukrepe, ki bodo omogočali preventivno ravnanje pri urbanističnem načrtovanju poselitve prostora, gradnjo protipoplavnih objektov in pospešitev birokratskih postopkov. Kot primer je navedel še nezgrajeno hidroelektrarno Mokrice, ki bi z načrtovanimi protipoplavnimi dodatki velik del občine Brežice obvarovala pred poplavami.

Pozval je k enotnemu nastopu v smislu, da naj državna in lokalne oblasti ne mislijo, da je mogoče naravo prelisičiti z zapisovanjem členov v zakone in ustavo. Prepričan je, da Slovenijo čaka določena prerazporeditev pristojnosti za vzdrževanje vodotokov na raven občin, ki morajo za to dobiti tudi sredstva.

Povzel je, da so vladi predlagali, naj v interventni zakon, ki naj bi ga sprejemali naslednji teden, vključi tudi ukrepe za pomoč kmetijstvu, pri čemer bodo poslanci SDS konstruktivno sodelovali.

Ob tem meni, da ni potrebe, da bi morale biti za spopad z ujmami razglašene izredne razmere, saj je poveljnik Civilne zaščite RS že aktiviral državni načrt zaščite in reševanja. Ob tem je kot robustnega pohvalil sistem zaščite in reševanja, ki da se je doslej že večkrat izkazal. Za pomoč je čestital tudi Slovenski vojski in policiji, ki sta pomagali s tehniko in svojimi najbolj izkušenimi kadri, ter županom prizadetih območij. Šlo je za zrelo reakcijo tako odgovornih služb kot velike večine prebivalstva, je ocenil Janša.

Prebivalce je ob prihajajoči sanaciji pozval k pomoči pri čiščenju stanovanjskih in gospodarskih objektov, saj je škoda zaradi poplav največja v zgodovini Slovenije in temu primerno večji bodo tudi sanacijski napori. “Slovenije je enotna, nihče ne bo ostal sam in združili bomo moči v tej pomoči,” je sklenil vodja opozicije.

Tudi Matej Tonin (NSi) je pozval k enotnemu nastopu in pomoči drug drugemu. Ob tem se mu zdi ključno, da se država pripravi na tovrstne izzive v prihodnosti, saj podobnim naravnim nesrečam po njegovem mnenju ne bo konca. Pozval je k snovanju za posameznika dostopnega sistema zavarovanja nepremičnin, zlasti za najranljivejše, ki si tega sicer ne bi mogli privoščiti.

Izjava predsednika SDS:

M. D.

Janez Janša, izjava po Seji sveta za nacionalno varnost, Ljubljana, 5. avgust 2023 (vir: Zajem zaslona)