Izteka se rok prijave za vpis v srednje šole in dijaške domove

(vir: pixabay.com)

Samo še danes lahko devetošolci oddajo prijave za vpis v srednje šole in dijaške domove za naslednje šolsko leto. Vpis bo potekal od 30. junija do 6. julija. Srednje šole bodo preizkuse nadarjenosti izvajale v prvem tednu junija, nekatere tudi na daljavo že v maju.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zaradi epidemije novega koronavirusa prvotni rok za prijavo za vpis v srednješolske programe z 2. aprila podaljšalo do 11. maja.

Prijavijo se lahko vsi devetošolci, ki se želijo naslednje šolsko leto izobraževati v srednji šoli oz. bivati v dijaškem domu, tudi šolajoči na domu, in tudi tisti, ki še niso opravljali preizkusov nadarjenosti na srednjih šolah z izobraževalnimi programi, za katere je kot posebni pogoj vpisa treba opraviti tudi ta preizkus.

Vsak lahko odda samo eno prijavnico za vpis, razen tistih, ki se želijo vzporedno izobraževati na programih umetniške gimnazije, za katere so razpisana mesta za vzporedno izobraževanje. Ti oddajo prijavnico za vsak izobraževalni program posebej.

Prijavnico najdejo na spletni strani e-uprave, ki jo morajo natisniti, izpolniti, podpisati in poslati na izbrano srednjo šolo oz. dijaški dom. Prijavnico lahko pošljejo priporočeno po pošti (brez povratnice), ali pa skenirano na elektronski naslov izbrane šole oz. doma.

Srednje šole bodo izvajale preizkuse nadarjenosti od 1. do 6. junija. Če kandidat preizkusa ne bo opravil, bo še dovolj časa, da svojo prijavo za vpis prenese na drugo izbrano šolo.

Tiste, ki se bodo prijavili v programe oziroma dijaški dom s predvideno omejitvijo vpisa, bodo o tem obvestili 26. junija popoldan (za srednje šole) oziroma 30. junija (za dijaške domove), ko bodo na spletnih straneh ministrstva objavili seznam srednjih šol oziroma dijaških domov z omejitvijo vpisa.

Spodnje meje točk prvega kroga izbirnega postopka na srednjih šolah bodo na spletni strani objavili predvidoma 6. julija popoldan.

C. R.