Izredna uskladitev pokojnin v odvisnosti od leta upokojitve

(vir: pixabay.com)

V državnem zboru so sprejeli spremembo pokojninskega zakona, po kateri se bodo pokojnine, uveljavljene do konca leta 2010, dodatno uskladile za 3,5 odstotka, v letu 2011 uveljavljene pokojnine za 1,7 odstotka, vse ostale pa za odstotek. Višji zneski bodo izplačani s pokojninami za januar konec tega meseca.

S 1. januarjem se bodo dodatno uskladile pokojnine in drugi prejemki, razen dodatka za pomoč in postrežbo in letnega dodatka.

S tem so usklajene pokojnine in drugi prejemki, in sicer za tisti del manjkajočih uskladitev, ki niso bile izvedene zaradi varčevalnih ukrepov v preteklosti.

Zaradi gospodarske in finančne krize se pokojnine med letoma 2010 in 2015 namreč niso usklajevale ali pa so se usklajevale v nižjem odstotku, kot pa bi znašal odstotek, določen skladno z veljavno zakonodajo. Pozneje so se začele usklajevati, vendar razlika za nazaj ni bila odpravljena. Z današnjo spremembo pa je tudi to urejeno. Odstotke je izračunal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vlada pa je temu sledila.

Uskladitve – povišanja so naslednja:

Zaradi odprave zaostanka pri usklajevanju pokojnin se s 1. januarjem 2022 dodatno uskladijo pokojnine in drugi prejemki,

  • priznani do 31. decembra 2010 za 3,5 %,
  • priznani od 1. januarja do 31. decembra 2011 za 1,7 %,
  • priznani od 1. januarja 2012 dalje pa za 1 %.

S 1. januarjem 2022 se za 1 % uskladi tudi najnižja pokojnina, zagotovljena pokojnina in najnižji znesek invalidske pokojnine.

Redna uskladitev pokojnin za vse enako bo sledila februarja, prav tako s poračunom od januarja dalje. Predvidoma bo to okoli 4 odstotke, točen izračun bo znan sredi februarja, ko bodo znani vsi parametri za to.

M. D.