Izreden uspeh: Novo priznanje za Slovenijo

Slovenska zastava, naš ponos. (vir: Wikipedija)

Včeraj je rating agencija Standard & Poor’s potrdila bonitetno oceno Republike Slovenije pri AA-, stabilni obeti. Za Slovenijo je to ponovno priznanje, da kljub zaostrenim razmeram zaradi COVID-19, ostaja dolgoročno stabilna država.

Po navedbah agencije je Slovenija v preteklih letih z uravnoteženo gospodarsko rastjo utrdila močan fiskalni in zunanjetrgovinski položaj, ki ji bo omogočil prebroditi krizo, ki jo prinaša COVID-19.

Agencija pozdravlja protikoronske ukrepe vlade, ki bodo po njihovem mnenju preprečili dolgoročne negativne posledice na gospodarstvo.

Trenutni spopad s fiskalnimi šoki pa državi olajšujejo med drugim nizki stroški javnega dolga, ki so posledica tako monetarne politike ECB kot tudi negativnih obrestnih mer, ki jih trenutno dosegajo 10-letne obveznice Republike Slovenije.

Potrditev bonitetne ocene odseva visok bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca, članstvo Slovenije v monetarni uniji, presežek tekočega računa plačilne bilance, trden in stabilen institucionalni okvir države ter predvideno stabilizacijo javnega dolga, ki naj bi po letu 2022 pričel ponovno upadati.

V teku letošnjega leta so bonitetne agencije ohranjale bonitetno oceno Republike Slovenije nespremenjeno, bonitetna agencija Moody’s pa je v začetku oktobra bonitetno oceno celo zvišala.

Slovenija še naprej ostaja za tuje investitorje zaupanja vredna država.

C. R.