Izplačilo dodatka za veliko družino je vezan na njen ekonomski položaj

Danes bo več kot 22.000 družin prejelo dodatek za veliko družino. Za družino s tremi otroki znaša 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov, letni dodatek pa je vezan na ekonomski položaj družine. V tem je sprememba glede na izplačila pred leti, ko so ta dodatek prejele vse družine in dohodek na družinskega člana ni bil pomemben.

Letni prejemek, ki bo izplačan v enkratnem znesku, je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Upravičenec je eden od staršev. Pogoj pa je, da imajo eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji. Premoženjski cenzus je 659,30 evra na družinskega člana.

Za upravičence, ki ne presegajo cenzusa, in za vse, ki so lani vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino, center za socialno delo odloči o pravici do dodatka po uradni dolžnosti. To pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge.

V Sloveniji sicer prevladujejo družine z enim otrokom, teh je približno polovica. Družin z dvema otrokoma je približno tretjina. V letu 2015 je bilo v državi 78 družin, kjer je bilo osem ali več otrok.

C. R.