Izdelovalec betonskih podstavkov za 480 metrov ograjenega migrantskega centra je izbran

Panelne ograje na območju mejnega prehoda v Metliki čakajo že od sredine julija 2018.

Urad za oskrbo in integracijo migrantov je v petek objavil obvestilo o izbiri izvajalca za izdelavo betonskih podstavkov, na katere bodo namestili panelne ograje. To je podjetje IMEXA iz Ljubljane, predmet naročila je 96 podstavkov. V uradu so odprli tudi ponudbo za čiščenje migrantskih centrov, prišli sta dve prijavi, zaradi nekaterih napak v ponudbi izvajalca niso izbrali, razpis bodo ponovili.

Javno naročilo za izdelavo betonskih podstavkov je urad objavil 1. avgusta 2018. Na razpis so se prijavili štirje ponudniki, urad je izbral podjetje IMEXA, d. o. o., ki je za en betonski podstavek ponudilo ceno 478 evrov (brez DDV, z davkom 583,16 evra), skupna vrednost naročila je 55.983,36 evra (z davkom).

To pomeni, da je urad že izbral izdelovalca za prvih 96 betonskih podstavkov. Vsak podstavek je dolg 5 metrov, 96 podstavkov pomeni 480 metrov s panelnimi ograjami ograjenega prostora – migrantskega centra.

Iz razpisne dokumentacije in ostalih odgovorov urada je namreč razvidno, da gre za točno 5 metrov dolge betonske elemente, ki so enaki dolžini predvidenih panelnih ograj, ki bodo nameščene na te podstavke.

Urad mora zdaj z izbranim podjetjem IMEXA iz Zaloške ceste v Ljubljani (v lasti Damijana Bokaliča) skleniti še pogodbo (tudi ta mora biti javno objavljena), nato pa naročilo lahko steče. Iz razpisne dokumentacije je bilo razvidno, da mora izvajalec prvih 12 robnikov uradu predati v roku 14 dni od naročila.

Betonske podstavke bo podjetje uradu predalo v svojem skladišču, kar pomeni, da bo urad potem sam poskrbel za prevoz teh do lokacije za postavitev migrantskega centra.

Odprli tudi ponudbe za čiščenje, razpis bodo ponovili

Urad je objavil tudi javno naročilo za čiščenje objektov migrantskih centrov v vseh treh regijah: primorsko-notranjska (za Jelšane), posavska (za Obrežje) in jugovzhodna Slovenija, kjer lokacije nihče ni pripravljen razkriti (glede na znane indice je najverjetnejša v Metliki, obstaja tudi možnost na Vinici). Razpisna vrednost za Belo krajino je bila 61.000 evrov oz. 2.541,67 evra mesečno (z DDV), za čas 24 mesecev in z možnostjo podaljšanja za 12 mesecev.

Iz vladnega sporočila z dne 7. septembra je razvidno, da sta pravočasno prispeli dve ponudbi. Podjetje ABC Čiščenje iz Zadružne ceste v Črnomlju je dalo ponudbo za čiščenje objekta v posavski regiji (na Obrežju torej) in za čiščenje objekta v jugovzhodni Sloveniji (Beli krajini torej).

Za čiščenje objektov v vseh treh centrih pa je ponudbo oddalo podjetje Megaform iz Ljubljane.

Urad je v sklepu nato zapisal, da zaradi nekaterih nenatančno navedenih cen glede na razpis naročila za čiščenje ne bodo oddali. To pomeni, da bodo razpis ponovili.

Za ostale razpise, kot so prehrana, nakup vzmetnic, varovanje, nakup oblačil, obutve, higienskih potrebščin, vzglavnikov in posteljnine in nakup kovinskih ležišč, urad nadaljnjih odločitev javno še ni objavil.

Izdelovalec 5-metrskih betonskih podstavkov, na katere bodo nameščene panelne ograje, je že izbran.
Javno naročilo za betonske podstavke (vir: portal e-naročanje, Uradni list RS)

J. M.