Izdanih že skoraj 50.000 brezplačnih vozovnic za upokojence

Po podatkih s prodajnih mest na avtobusnih in železniških postajah je bilo doslej izdanih skoraj 50.000 brezplačnih vozovnic za upokojence in druge upravičence, ki jim pripada ta ugodnost.

Po kategorijah upravičencev so podatki o izdanih vozovnicah naslednji:

  • 47.344 upokojencev,
  •  1.049 oseb, starejših od 65 let (ki nimajo drugega statusa),
  •     769 imetnikov evropske kartice ugodnosti invalida in
  •     452 vojnih veteranov.

Število vlog za izdajo brezplačnih vozovnic se po začetnem porastu zdaj nekoliko umirja.

Na ministrstvu za infrastrukturo pri tem navajajo, da se zainteresirani za izdelavo brezplačne vozovnice lahko obrnejo na prodajna mesta na avtobusnih in železniških postajah, kjer jim bodo vozovnico izdali takoj.

Podrobnejše informacije lahko dobite tudi na klicnem centru IJPP: telefonska številka je 02 292 7389, elektronski naslov pa: [email protected]

Spomnimo. Do brezplačnega prevoza v medkrajevnem prometu so po sklepu Vlade RS in potrditvi v državnem zboru od 1. julija 2020 upravičeni vsi upokojenci, starejši od 65 let, vojni veterani in invalidi.

Upokojenci ga lahko uveljavljajo tako, da na prodajno mesto izvajalca prevozov osebno ali po pošti vložiti ustrezno vlogo. Ob tem se morajo izkazati z osebnim dokumentom, podatek o njihovem statusu pa se bo pridobil avtomatsko iz uradnih evidenc.

Invalidi morajo predložiti evropsko kartico ugodnosti za invalide, vojni veterani pa izkaznico vojnega veterana.

Na podlagi vloge izvajalec javnega prevoza nato upravičencem izda vozovnico za brezplačni javni prevoz za območje Slovenije, z veljavnostjo 12 mesecev. Po preteku tega obdobja oz. največ 30 dni pred iztekom veljavnosti vozovnice bo treba vložiti novo vlogo za brezplačni prevoz.

Vir: tukaj

C. R.