Izdanih 130.755 kartic za brezplačno vožnjo, pri nas 7006

Slika je simbolična.

Do vključno 3. septembra 2020 je bilo na prodajnih mestih in na ministrstvu za infrastrukturo izdanih 130.755 kartic za brezplačno vožnjo v medkrajevnem potniškem prometu.

V 21 občinah jugovzhodne Slovenije je možnost brezplačnih vozovnic uporabilo 7006 oseb ali 4,83 odstotka vseh prebivalcev.

Glede na skupine, ki so od 1. junija dalje upravičene do brezplačnih vozovnic, so bile te izdane naslednjim:

  • Upokojenci                             122.255
  • Osebe starejše od 65 let             4.811
  • Invalidi                                      2.570
  • Vojni veterani                             1.119

Brezplačno vozovnico lahko pridobi vsak od navedenih, če za to poda zahtevek na prodajnem mestu vozovnic ali neposredno na ministrstvu.

Podatki kažejo, da je bilo do 3. septembra v Sloveniji izdanih 6,3 odstotka brezplačnih vozovnic na vse prebivalce oziroma na 100 prebivalcev je na ravni Slovenije izdanih 6,3 brezplačnih vozovnic. V naši regiji je to 4,83 odstotka ali 4,83 brezplačnih vozovnic na sto prebivalcev.

Največ so jih izdali v Kranjski Gori (13,5) in najmanj v Žužemberku (1,8).

Podatki tudi sicer pokažejo zanimivo sliko: med občinami, kjer je bilo izdanih največ brezplačnih vozovnic, prednjačijo tiste iz gorenjske regije. Na prvih petih mestih so Kranjska gora (13,5 % vseh prebivalcev), Jesenice (13,3 %), Radovljica (12,0 %), Bohinj (11,6 %) in Bled (11,4 %).

Kaj pa pri nas?

Največ vozovnic je bilo izdanih prebivalcem občine Kočevje, 9,1 %, zelo malo pa so to ugodnost doslej koristili občani občin Šentjernej (2 %), Mokronog – Trebelno (1,9 %) in Žužemberk (1,8 %).

Skupno je bilo v 21 občinah jugovzhodne Slovenije, ki pokriva Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško, izdanih 7006 brezplačnih vozovnic ali 5,36 % vseh izdanih v državi.

Podatki za naše občine so naslednji:

Občina Štev. preb.            Štev. brez. vozovnic Odst. preb, ki ima BV
Črnomelj 14.325   776 5.4
Dolenjske Toplice   3.570   178 5.0
Kočevje 15.799 1.436 9.1
Kostel     654     39 6.0
Loški Potok  1.825     89 4.9
Metlika  8.360    387 4.6
Mirna  2.630    136 5.2
Mirna Peč  4.066    124 4.0
Mokronog – Trebelno  3.154     61 1.9
Novo mesto 36.580 1.518 4.1
Osilnica     390      22 5.6
Ribnica  9.431    727 7.7
Semič  3.938    227 5.8
Sodražica  2.254    140 6.2
Straža  3.924    173 4.4
Šentjernej  7.358    147 2.0
Šentrupert  2.484     79 3.2
Škocjan  3.377     77 2.3
Šmarješke Toplice  3.392     97 2.9
Trebnje 12.617   486 3.9
Žužemberk  4.806    87 1.8
Skupaj: 144.934 7006 4.83

Podrobnejše informacije v zvezi z brezplačnimi vozovnicami lahko dobite na klicnem centru Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP): telefonska številka je 02 292 7389, elektronski naslov pa: [email protected]

Vozovnica za brezplačne vožnje (vir: Ministrstvo za infrastrukturo)

Vir: tukaj

C. R.