Izdanih 130.755 kartic za brezplačno vožnjo, pri nas 7006

Do vključno 3. septembra 2020 je bilo na prodajnih mestih in na ministrstvu za infrastrukturo izdanih 130.755 kartic za brezplačno vožnjo v medkrajevnem potniškem prometu.

V 21 občinah jugovzhodne Slovenije je možnost brezplačnih vozovnic uporabilo 7006 oseb ali 4,83 odstotka vseh prebivalcev.

Glede na skupine, ki so od 1. junija dalje upravičene do brezplačnih vozovnic, so bile te izdane naslednjim:

  • Upokojenci                             122.255
  • Osebe starejše od 65 let             4.811
  • Invalidi                                      2.570
  • Vojni veterani                             1.119

Brezplačno vozovnico lahko pridobi vsak od navedenih, če za to poda zahtevek na prodajnem mestu vozovnic ali neposredno na ministrstvu.

Podatki kažejo, da je bilo do 3. septembra v Sloveniji izdanih 6,3 odstotka brezplačnih vozovnic na vse prebivalce oziroma na 100 prebivalcev je na ravni Slovenije izdanih 6,3 brezplačnih vozovnic. V naši regiji je to 4,83 odstotka ali 4,83 brezplačnih vozovnic na sto prebivalcev.

Največ so jih izdali v Kranjski Gori (13,5) in najmanj v Žužemberku (1,8).

Podatki tudi sicer pokažejo zanimivo sliko: med občinami, kjer je bilo izdanih največ brezplačnih vozovnic, prednjačijo tiste iz gorenjske regije. Na prvih petih mestih so Kranjska gora (13,5 % vseh prebivalcev), Jesenice (13,3 %), Radovljica (12,0 %), Bohinj (11,6 %) in Bled (11,4 %).

Kaj pa pri nas?

Največ vozovnic je bilo izdanih prebivalcem občine Kočevje, 9,1 %, zelo malo pa so to ugodnost doslej koristili občani občin Šentjernej (2 %), Mokronog – Trebelno (1,9 %) in Žužemberk (1,8 %).

Skupno je bilo v 21 občinah jugovzhodne Slovenije, ki pokriva Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško, izdanih 7006 brezplačnih vozovnic ali 5,36 % vseh izdanih v državi.

Podatki za naše občine so naslednji:

ObčinaŠtev. preb.            Štev. brez. vozovnicOdst. preb, ki ima BV
Črnomelj14.325  7765.4
Dolenjske Toplice  3.570  1785.0
Kočevje15.7991.4369.1
Kostel    654    396.0
Loški Potok 1.825    894.9
Metlika 8.360   3874.6
Mirna 2.630   1365.2
Mirna Peč 4.066   1244.0
Mokronog – Trebelno 3.154    611.9
Novo mesto36.5801.5184.1
Osilnica    390     225.6
Ribnica 9.431   7277.7
Semič 3.938   2275.8
Sodražica 2.254   1406.2
Straža 3.924   1734.4
Šentjernej 7.358   1472.0
Šentrupert 2.484    793.2
Škocjan 3.377    772.3
Šmarješke Toplice 3.392    972.9
Trebnje12.617  4863.9
Žužemberk 4.806   871.8
Skupaj:144.93470064.83

Podrobnejše informacije v zvezi z brezplačnimi vozovnicami lahko dobite na klicnem centru Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP): telefonska številka je 02 292 7389, elektronski naslov pa: [email protected]

Vozovnica za brezplačne vožnje (vir: Ministrstvo za infrastrukturo)

Vir: tukaj

C. R.