Ivančna Gorica: Krožišče zgradili v dobrih 24 urah

Ivančna Gorica z novim krožiščem

Na križanju zahodne obvoznice z regionalno cesto pri trgovini Hofer in Spar v Ivančni Gorici je zgrajeno novo montažno krožno križišče. Zgrajeno je bilo v rekordno hitrem času, po katerem je po 25 urah že stekel promet. Izgradnjo krožišča je za Direkcijo RS za infrastrukturo izvedla Občina Ivančna Gorica.

Za hitro in strokovno opravljeno delo pa je zaslužno lokalno izvajalsko podjetje Eltim iz Gabrovčca.

Projekt izgradnje nadvoza čez železniško progo pri Malem Hudem z izgradnjo krožnega krožišča pri trgovini Hofer je bil v pristojnosti Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), ki je pripravila projektno dokumentacijo.

Po lanskih poplavah je DRSI preusmerila vsa razpoložljiva sredstva v intervencije in obnovo po naravnih nesrečah, kar je povzročilo zamik pri izgradnji krožišča v Ivančni Gorici. Zato se je občina z DRSI dogovorila, da bo sama financirala izgradnjo montažnega krožišča, vložena sredstva pa bo poračunala pri načrtovani izgradnji trajnega krožišča v prihodnjih letih, saj je bila čimprejšnja izgradnja krožišča zelo nujna.

Občina je tako začela postopek za izbiro izvajalca in pospešila, da se izgradnja oziroma postavitev montažnega krožišča izvede čim preje. Pogodbena vrednost izvedenih del je 75.480,68 evra (plus DDV). Pripravljalna dela je podjetje Eltim začelo v četrtek, 21. marca 2024, medtem ko so glavna gradbena dela potekala v nočnih urah. Gradnja se je po dobrih 24 urah zaključila v petek, 22. marca 2024, ob 20. uri, po katerem je nemoteno stekel promet.

Gre za res izjemno hitro realizacijo projekta in dober primer, česa vsega so sposobni v zelo kratkem času izpeljati v Občini Ivančna Gorica. Z izgradnjo montažnega krožišča in pred meseci odprtim nadvozom čez železniško progo je zahodna obvoznica zaživela v celoti.

Krožišče v Ivančni Gorici
Pogled na novo krožišče pri trgovini Hofer

Foto: Gašper Stopar, občina Ivančna Gorica

M. D.