Inšpektorji v tednu dni opravili 3633 nadzorov

(vir: pixabay.com)

Vlada se je na včerajšnji seji seznanila s Poročilom o opravljenih nadzorih v povezavi s COVID-19 in Poročilom o cepljenju zdravstvenega inšpektorata. V zadnjih januarskih dneh je bilo opravljenih 3633 nadzorov vseh inšpekcijskih organov, nadzor so opravili tudi na dodatnih 22 cepilnih mesti, je razvidno iz poročila po seji vlade.

V vseh dosedanjih 95 opravljenih nadzorov cepilnih mest inšpektorji ugotavljajo, da je bilo 99 odstotkov cepljenj opravljenih skladno s strategijo.

Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom, povezanim s COVID-19, navaja, da je bilo v obdobju od 25. do 31. januarja 2021 skupno opravljenih 3633 nadzorov vseh inšpekcijskih organov.

Izrečenih je bilo 33 prekrškovnih sankcij, 335 opozoril po Zakonu o prekrških in 101 upravni ukrep.

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (RS) je od tega opravil 1077 nadzorov, izrekel pa 25 prekrškovnih sankcij, 103 opozorila po Zakonu o prekrških in 12 upravnih ukrepov.

Poročilo o izvajanju nadzora cepljenja proti COVID-19

Zdravstveni inšpektorat RS opravil inšpekcijski nadzor še na dodatnih 22 cepilnih mestih, na katerih se izvaja cepljenje proti COVID-19. Do sedaj je bilo skupno opravljenih 95 nadzorov.

V okviru inšpekcijskih nadzorov je inšpektorat pri izvajalcih cepljenja pridobival podatke o:

  • številu zaprošenih odmerkov cepiva po posameznih cepilnih mestih,
  • številu prejetih odmerkov po posameznih cepilnih mestih,
  • številu izvedenih cepljenj po posameznih cepilnih mestih,
  • strukturi cepljenih oseb.

Na podlagi podatkov, prejetih s strani izvajalcev cepljenja, je bilo ugotovljeno, da je bilo pri zavezancih skladno s strategijo opravljenih skoraj 99 odstotkov cepljenj.

Zdravstveni inšpektorat RS je v okviru vseh opravljenih nadzorov 10 zavezancem izdal ureditveno odločbo, s katero jim je bilo naloženo, da naj cepljenje opravljajo v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19. Ostali postopki inšpektorata se nadaljujejo.

Pregled razpoložljivosti inšpektorjev, nujnih nalog inšpekcij ter ukrepov in nadzorov na inšpektorja

Vlada je opravila tudi pregled razpoložljivosti inšpektorjev, nujnih nalog inšpekcij ter izrečenih ukrepih in nadzorih na inšpektorja v obdobju 25. do 31. januarja 2021

V tem tednu je nadzor po Zakonu o nalezljivih boleznih izvajalo manj inšpektorjev (355,8) kot pretekli teden (380,5), kljub temu pa je bilo v tem tednu opravljenih več nadzorov na inšpektorja (10,2) glede na pretekli teden (9,8).

Število izrečenih ukrepov na inšpektorja (opozorila in globe po Zakonu o prekrških in upravni ukrepi) ostaja enako kot v preteklem tednu (1,3).

Več nadzorov so opravile predvsem naslednje inšpekcije:

  • Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
  • Tržni inšpektorat RS, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS in
  • Inšpektorat za javni sektor.

Več ukrepov so izrekli: Urad RS za nadzor proračuna, Zdravstveni inšpektorat RS, Inšpektorat za javni sektor in Inšpektorat RS za infrastrukturo.

M. D.