Imamo župana, ki ima registriran tudi popoldanski s. p.

Novomeška mestna hiša.

Od 21 županov na območju jugovzhodne Slovenije jih 14 funkcijo opravlja poklicno, 7 pa nepoklicno. Dva od sedmih sta ob županovanju še upokojena (Dolenjske Toplice in Mokronog – Trebelno), župan občine Šentjernej je zaposlen v svojem podjetju, župan Žužemberka pa v podjetju, ki naj bi bilo posredno prav tako v njegovi lasti. Le eden od županov od štirinajstih pa ima poleg redne zaposlitve na občini odprt še status samostojnega podjetnika (s. p.).

Gre za Gregorja Macedonija, župana Mestne občine Novo mesto, ki ob bruto plači 3867 evrov (podatki ministrstva za javno upravo za maj 2018), dohodke prejema še prek svojega s. p.-ja, ki ga je na svojem domačem naslovu ustanovil januarja 2010. Naslov je GM SVET, storitve in svetovanje, Gregor Macedoni, s. p., kakor je to razvidno iz spletne baze Ajpes.

KPK je prosil za nadaljevanje popoldanskega s. p.-ja

Po izvolitvi za župana leta 2014 Macedoni statusa samostojnega podjetnika ni zaprl. Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) je za obdobje, v katerem kot poklicni funkcionar opravlja delo župana Mestne občine Novo mesto, zaprosil za dovoljenje, da to opravlja še naprej. KPK mu je 5. februarja 2015 nato izdala odločbo/dovoljenje (številka 06243-2/2014-4 02009) in mu opravljanje dodatne dejavnosti dovolilo. Iz odločbe je razvidno, da je opravljanje dodatne dejavnosti »namenjeno pridobivanju dohodka, v obliki nosilstva podjema GM SVET«. Pri tem so mu dali le en pogoj, to pa je, da kot samostojni podjetnik v času veljavnosti dovoljenja ne sme poslovati z Mestno občino Novo mesto. Odločba še vedno velja.

Iz obrazložitve je razvidno, da je Macedoni kot samostojni podjetnik KPK prosil za opravljanje naslednjih dejavnosti: pridobivanje električne energije iz mikro sončne elektrarne in za opravljanje nalog vodje strokovno-tehnične podpore za projekt ELENA, ki ga »na podlagi javnega naročila za MOL opravlja podjetje ZEL-EN d. o. o.«.

Macedoni je KPK pojasnil, da obe dejavnosti izvaja prek popoldanskega s. p.-ja, in sicer električno energijo prodaja na podlagi pogodbe, sklenjene s podjetjem Borzen, d. o. o., s podjetjem ZEL-EN d. o. o. pa dodatno dejavnost opravlja na podlagi sprotnih naročilnic (mesečno, dvomesečno).

Funkciji župan in samostojni podjetnik po zakonu nista združljivi

Za dovoljenje je prosil zato, ker sta funkcija poklicnega župana in opravljanje dejavnosti samostojnega podjetnika posameznika nezdružljivi. Macedoni pa je KPK pojasnil, da popoldanski s. p. opravlja od leta 2010, in sicer zaradi postavitve in delovanja manjše sončne elektrarne, “in sicer zaradi davčnih omejitev za to dejavnost”. Pred izvolitvijo pa je opravljal občasna strokovna dela še za dva naročnika. V prihodnjem obdboju pa želi kot s. p. samo nadaljevati upravljanje sončne elektrarne in zaključiti naloge vodje strokovno-tehnične podpore za projekt ELENA (predvidoma do novembra 2016).

Navedel je, da svoje delo na projektu lahko organizira na način, da zanj ne porabi več kot 2 do 4 ure na teden.

KPK je nato v odločbi zapisala, da je stopnja tveganja, da bi opravljanje dodatne dejavnost (s. p.-ja) vplivalo na objektivno in nepristransko opravljanje funkcije župana ali ogrozilo njeno integriteto, po oceni komisije minimalna. Upravljanje sončne elektrarne in dejavnost svetovanja v projektu ELENA (energetska sanacija javnih zgradb) in drugih sorodnih projektov pa da ne more negativno vplivati na integriteto županske funkcije, ki jo opravlja ista oseba. Dovoljenje: Odločba 

Projekt ELENA zajema sofinanciranje tehnične pomoči za investicijske projekte za izboljšanje energetske učinkovitosti in rabo obnovljivih virov energije in med drugim spodbuja projekte na lokalnem oziroma občinskem nivoju ELENA

Iz odločbe KPK je razvidno, da je novomeški župan dela prek projekta ELENA opravljal za MOL, pri čemer kratica ni pojasnjena.

Glede na to predpostavko in pojasnilo, kaj je ELENA, je svetovalna dela opravljal za Mestno občino Ljubljana (MOL), po lastnih navedbah naj bi se projekt iztekel novembra 2015.

Sodeloval je prek podjetja ZEL-EN, razvojni center energetike, d. o. o., ki je po zadnjih podatkih iz Ajpesa v lasti podjetij: Elektrokovina PN (v stečaju), GEN energija, HIDEX, Kostak Krško, Litostroj Power, podjetja NUMIP, Občine Krško, Univerze v Mariboru in podjetij SIPRO Inženiring, Tanin Sevnica, Trimo, arhitekturne rešitve, UNI Energija, Vipap Videm Krško in Iskra, energetija, stroji in vzdrževanje Kranj.

Kolikšne dohodke Gregor Macedoni letno dosega prek svojega s. p.-ja, iz javno dostopnih podatkov ni razvidno, kar je običajno za podjetja, ki delujejo kot t. i. normiranci. Z Mestno občino Novo mesto pa Macedoni kot s. p. in hkrati župan po dostopnih podatkih ne sodeluje.

Dodajmo, da zakonodaja termina popoldanski s. p. sicer ne pozna. Gre za običajno opravljanje dejavnosti samostojnega podjetnika. Oseba, ki ima redno zaposlitev drugje in hkrati opravlja še samostojno dejavnost, pa nato kot s. p. plačuje mesečno precej nižje prispevke kot tisti, ki opravljajo samo to dejavnost.

Odločbo/Dovoljenje KPK so nam posredovali iz mestne občine, ko smo spraševali, zakaj je županov s. p. še vedno aktiven.

A. L.